Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNŢ de inițiere privind elaborarea proiectului de decizie cu privire la aprobarea catalogului de prețuri „Colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău"

Дата публикации: 28.03.2022 08:00

Этапы

28.03.2022 08:00 ANUNŢ de inițiere privind elaborarea proiectului de decizie cu privire la aprobarea catalogului de prețuri „Colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău"

Î.M. „Autosalubritate" inițiază procedura de elaborare a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Catalogului de prețuri „Colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău”, începând cu data de 28 martie 2022.

Scopul proiectului  -  aprobarea tarifelor  pentru  colectarea,  transportarea  și  depozitarea  deșeurilor  municipale,  ajustate  condițiilor  actuale  de  activitate.

Necesitatea elaborării procedurii de inițiere elaborării proiectului - Aprobarea tarifelor  este  oportună  și  necesară în  scopul  reglementării  și  estimării  cât  mai  corecte  și  eficiente  a  consumurilor  și  cheltuielilor,  suportate  de  către  Întreprindere  la  îndeplinirea  lucrărilor  de  colectare,  transportare  și  depozitare  a  deșeurilor. 

Beneficiarii proiectului  – Î.M. Regia „Autosalubritate”, str. 27 Martie 1918, nr.14 , (022) 74-68-42, (022) 74-09-19, fax (022)58-28-69, e-mail inforegiaauto@gmail.com .

Proiectul de decizie va fi elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

- Decizia  CMC nr. 18/1  din  29.10.2020  „Cu  privire  la  aprobarea  contractului  de  împrumut  între  Î.M.  Regia  „Autosalubritate”  și  Banca  Europeană  pentru  Reconstrucție  și  Dezvoltare  în  scopul  implementării  proiectului  „Deșeuri  solide  Chișinău”,  pct. 5  „CMC  va  asigura  sursa  de  finanțare  pentru  rambursarea  împrumutului,  dobânzi  și  comisioanelor  prin  ajustarea  anuală  a  tarifelor  pentru  colectarea  și  transportarea  deșeurilor”;

- Contractul  de  gestionare  a  deșeurilor  municipale,  încheiat  între  municipiul  Chișinău  și  Î.M.  Regia  „Autosalubritate”,  aprobat  prin  decizia  CMC  nr. 2/17  din  31.03.2021:  art. 14  f)  „implementarea  unui  sistem  tarifar  și  a  unei  politici  tarifare,  care  să  asigure  autonomia  financiară  a  Operatorului,  precum  și  necesarul  de  surse  investiționale,  conform  strategiilor  aprobate  de  către  Beneficiar”; art. 18  e)  operatorul  are  dreptul  „să  propună  ajustarea  anuală  a  tarifelor”.

Pentru eficientizarea elaborării proiectului, solicităm respectuos implicarea tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, sugestiilor și recomandărilor la proiect, care pot fi expediate până la data de 15 aprilie 2022 pe adresa electronică: inforegiaauto@gmail.com,  la numărul de telefon (022) 74-68-42, (022) 74-09-19, sau pe adresa str. 27 Martie 1918, nr.14.

Persoana responsabilă: Pavlenco Ludmila, consultant management resurse umane, e-mail: ludmilapavlenco21@gmail.com.

Î.M. „Autosalubritate" inițiază procedura de elaborare a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Catalogului de prețuri „Colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău”, începând cu data de 28 martie 2022.

Scopul proiectului  -  aprobarea tarifelor  pentru  colectarea,  transportarea  și  depozitarea  deșeurilor  municipale,  ajustate  condițiilor  actuale  de  activitate.

Necesitatea elaborării procedurii de inițiere elaborării proiectului - Aprobarea tarifelor  este  oportună  și  necesară în  scopul  reglementării  și  estimării  cât  mai  corecte  și  eficiente  a  consumurilor  și  cheltuielilor,  suportate  de  către  Întreprindere  la  îndeplinirea  lucrărilor  de  colectare,  transportare  și  depozitare  a  deșeurilor. 

Beneficiarii proiectului  – Î.M. Regia „Autosalubritate”, str. 27 Martie 1918, nr.14 , (022) 74-68-42, (022) 74-09-19, fax (022)58-28-69, e-mail inforegiaauto@gmail.com .

Proiectul de decizie va fi elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

- Decizia  CMC nr. 18/1  din  29.10.2020  „Cu  privire  la  aprobarea  contractului  de  împrumut  între  Î.M.  Regia  „Autosalubritate”  și  Banca  Europeană  pentru  Reconstrucție  și  Dezvoltare  în  scopul  implementării  proiectului  „Deșeuri  solide  Chișinău”,  pct. 5  „CMC  va  asigura  sursa  de  finanțare  pentru  rambursarea  împrumutului,  dobânzi  și  comisioanelor  prin  ajustarea  anuală  a  tarifelor  pentru  colectarea  și  transportarea  deșeurilor”;

- Contractul  de  gestionare  a  deșeurilor  municipale,  încheiat  între  municipiul  Chișinău  și  Î.M.  Regia  „Autosalubritate”,  aprobat  prin  decizia  CMC  nr. 2/17  din  31.03.2021:  art. 14  f)  „implementarea  unui  sistem  tarifar  și  a  unei  politici  tarifare,  care  să  asigure  autonomia  financiară  a  Operatorului,  precum  și  necesarul  de  surse  investiționale,  conform  strategiilor  aprobate  de  către  Beneficiar”; art. 18  e)  operatorul  are  dreptul  „să  propună  ajustarea  anuală  a  tarifelor”.

Pentru eficientizarea elaborării proiectului, solicităm respectuos implicarea tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, sugestiilor și recomandărilor la proiect, care pot fi expediate până la data de 15 aprilie 2022 pe adresa electronică: inforegiaauto@gmail.com,  la numărul de telefon (022) 74-68-42, (022) 74-09-19, sau pe adresa str. 27 Martie 1918, nr.14.

Persoana responsabilă: Pavlenco Ludmila, consultant management resurse umane, e-mail: ludmilapavlenco21@gmail.com.