Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

Anunț de inițiere pentru elaborarea proiectului de Regulament privind organizarea concursurilor de arhitectură și urbanism în municipiul Chișinău

Дата публикации: 14.01.2022 08:00

Этапы

14.01.2022 08:00 Anunț de inițiere pentru elaborarea proiectului de Regulament privind organizarea concursurilor de arhitectură și urbanism în municipiul Chișinău

Primăria municipiului Chișinău anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului privind organizarea concursurilor de arhitectură și urbanism în municipiul Chișinău.

Pentru a simplifica și urgenta prezentarea opiniilor la acest subiect a fost elaborat și anexat la prezentul anunț prima variantă a proiectului de Regulament și a Notei informative.

 Proiectul de Regulament urmează să stabilească prevederile de bază privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor de soluții arhitecturale și de urbanism, organizate ca procedură de achiziție publică, cu respectarea prevederilor art. 58 al Legii nr. 131/2016 privind achizițiile publice, precum și a prevederilor Legii nr. 1350/2000 privind activitatea arhitecturală, a Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului și a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 869/2001 cu privire la dezvoltarea arhitecturii naţionale. La luarea deciziei de inițierea elaborării proiectului de Regulament, au stat la băză și opinia societății civile și a societății de arhitecți urbaniști și peisagiști din Republica Moldova referitoare la promovarea concursurilor arhitecturale și urbanistice, ca un instrument important pentru îmbunătățirea situației actuale în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii.

Scopul principal a promovării proiectului de Regulament privind organizarea concursurilor de arhitectură și urbanism în municipiul Chișinău, constă în: obținerea unei calități înalte arhitectural-ambientale a clădirilor şi edificiilor a unor soluții urbanistice profesioniste în baza concursurilor desfășurate, care să conducă totodată și la sporirea prestigiului muncii arhitectului-urbanistului, rolului şi responsabilităţii arhitectului în societate; cristalizarea profesionalismului în rîndurile tinerilor arhitecţi prin participarea în concursurile de soluții și aprecierii la justa valoare a celor mai bune soluții pentru dezvotarea unui mediu prietenos cetățenilor. Și, nu în ultimul rând, la lichidarea tendinţelor vicioase a dictatului incompetent din partea persoanelor oficiale, beneficiarilor/dezvoltatorilor şi industriei construcţiilor asupra proiectării şi activităţii profesionale ale arhitecţilor și urbaniștilor.

Proiectul va contribui la dezvoltarea și promovarea arhitecturii naționale, păstrarea și evidențierea coloritului ei tradițional, protejarea lucrărilor de arhitectură și a dreptului de autor, protejării patrimoniului cultural și natural, determinarea rolului arhitectului autor ca persoana dominantă a procesului de activitate arhitecturală.

Propunerile, sugestiile și recomandările la proiect pot fi expediate de la data de: 14 ianuarie 2022 până la data de 04 februarie 2022, la adresa de e-mail: a.bosneaga@dgaurf.md, sau pe suport de hârtie la adresa Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (DGAURF) mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83. Persoană de contact: Alexei Boșneaga, consultant DGAURF, tel. (022) 22-81-10, (022) 22-12-73.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului respectiv, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor la acest proiect.

Anexe:

1.      Nota informativă

2.      Proiectul Regulamentului

 

 

 

Primăria municipiului Chișinău anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului privind organizarea concursurilor de arhitectură și urbanism în municipiul Chișinău.

Pentru a simplifica și urgenta prezentarea opiniilor la acest subiect a fost elaborat și anexat la prezentul anunț prima variantă a proiectului de Regulament și a Notei informative.

 Proiectul de Regulament urmează să stabilească prevederile de bază privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor de soluții arhitecturale și de urbanism, organizate ca procedură de achiziție publică, cu respectarea prevederilor art. 58 al Legii nr. 131/2016 privind achizițiile publice, precum și a prevederilor Legii nr. 1350/2000 privind activitatea arhitecturală, a Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului și a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 869/2001 cu privire la dezvoltarea arhitecturii naţionale. La luarea deciziei de inițierea elaborării proiectului de Regulament, au stat la băză și opinia societății civile și a societății de arhitecți urbaniști și peisagiști din Republica Moldova referitoare la promovarea concursurilor arhitecturale și urbanistice, ca un instrument important pentru îmbunătățirea situației actuale în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii.

Scopul principal a promovării proiectului de Regulament privind organizarea concursurilor de arhitectură și urbanism în municipiul Chișinău, constă în: obținerea unei calități înalte arhitectural-ambientale a clădirilor şi edificiilor a unor soluții urbanistice profesioniste în baza concursurilor desfășurate, care să conducă totodată și la sporirea prestigiului muncii arhitectului-urbanistului, rolului şi responsabilităţii arhitectului în societate; cristalizarea profesionalismului în rîndurile tinerilor arhitecţi prin participarea în concursurile de soluții și aprecierii la justa valoare a celor mai bune soluții pentru dezvotarea unui mediu prietenos cetățenilor. Și, nu în ultimul rând, la lichidarea tendinţelor vicioase a dictatului incompetent din partea persoanelor oficiale, beneficiarilor/dezvoltatorilor şi industriei construcţiilor asupra proiectării şi activităţii profesionale ale arhitecţilor și urbaniștilor.

Proiectul va contribui la dezvoltarea și promovarea arhitecturii naționale, păstrarea și evidențierea coloritului ei tradițional, protejarea lucrărilor de arhitectură și a dreptului de autor, protejării patrimoniului cultural și natural, determinarea rolului arhitectului autor ca persoana dominantă a procesului de activitate arhitecturală.

Propunerile, sugestiile și recomandările la proiect pot fi expediate de la data de: 14 ianuarie 2022 până la data de 04 februarie 2022, la adresa de e-mail: a.bosneaga@dgaurf.md, sau pe suport de hârtie la adresa Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (DGAURF) mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83. Persoană de contact: Alexei Boșneaga, consultant DGAURF, tel. (022) 22-81-10, (022) 22-12-73.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului respectiv, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor la acest proiect.

Anexe:

1.      Nota informativă

2.      Proiectul Regulamentului