Pagina oficială a Municipiului Chișinău
  • Prima
  • /
  • Astăzi în oraș!
  • /
  • Comunicate de presă
  • /
  • Selectarea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul comisiei de evaluare a proiectelor depuse spre finanţare în cadrul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2024

Selectarea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul comisiei de evaluare a proiectelor depuse spre finanţare în cadrul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2024

   878

Primăria municipiului Chișinău invită reprezentanții societății civile să-și înainteze candidaturile pentru a fi desemnați în calitate de membri ai comisiei de evaluare a proiectelor depuse pentru finanțare prin intermediul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2024.

Conform Regulamentului privind Bugetul Civil în municipiul Chişinău, 4 membri, reprezentanți ai societății civile, cu drept de vot, vor face parte din comisia pentru evaluarea proiectelor alături de reprezentanții administrației publice locale.

Grupul de lucru format din membrii societății civile și ai municipalității vor avea următoarele sarcini: evaluarea proiectelor din punct de vedere tehnic și financiar, evaluarea eligibilității proiectelor în conformitate cu obiectivele, prioritățile și bugetul Programului etc.

Domeniile de activitate pentru care se caută membri includ: ecologie și protecția mediului; urbanism și amenajarea teritoriului; juridic, social și cultural; economico-financiar, altele.

Membrii grupului vor fi numiți prin dispoziția Primarului General, iar Comisia își va desfășura activitatea în ședințe, organizate la sediul Primăriei municipiului Chișinău.

Asociaţiile obşteşti care vor să-şi delege reprezentanţi în comisie, urmează să înainteze candidaturile, până la data de 21 februarie 2024, pe adresa de e-mail: bugetcivil@pmc.md, cu menţiunea: „Candidez în calitate de membru al grupului de lucru pentru evaluarea proiectelor, expert în domeniul/experiență în domeniul X”.

Vă încurajăm să aplicați și să contribuiți la procesul de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului Buget Civil Chișinău. Pentru a vă înainta candidatura, este nevoie completarea unei cereri, se anexează.