• Prima   /  Primăria   /  Întreprinderi municipale   /  Întreprinderea Municipală "Piaţa Centrală"

  Întreprinderea Municipală "Piaţa Centrală"

  Întreprinderea Municipală "Piaţa Centrală" îşi are sediul: or. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 63.

  tel. 022-54-97-63

  piatacentrala@gmail.com

  Director interimar - Iurie Vasilenco 
  Tel. anticameră: (022) 27-78-48, fax: (022) 54-97-63.

  Întreprinderea Municipală "Piaţa Centrală" este fondată la 14 martie 1994.

  Î.M. "Piaţa Centrală" este persoană juridică din momentul înregistrării, dispune de proprietate municipală, are balanţă independentă, conturi bancare, ştampilă cu denumirea sa, precum şi alte rechizite de persoană juridică, în conformitate cu legislaţia R. Moldova.

  Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea independent, pe principii de autogestiune şi autofinanţare completă, poartă răspundere pentru rezultatele activităţii sale, de obligaţiile luate faţă de parteneri, faţă de bugetul de stat, cel municipal şi instituţiile bancare.

  În activitatea sa întreprinderea se conduce de legislaţia R. Moldova, hotărârile Guvernului, deciziile Consiliului Municipal Chişinău, dispoziţiile primarului General, Statutul şi Regulamentul său.

  Administrarea Întreprinderii este efectuată în conformitate cu Statutul ei, de către directorul acesteea, pe care îl numeşte şi eliberează din funcţie Fondatorul. Directorul IM "Piaţa Centrală" este d. Ion Stratulat. Primirea în audienţă se face în ziua de luni a fiecărei săptămâni, între orele 15.00-18.00.

  Întreprinderea îşi organizează activitatea şi îşi determină perspectivele producerii în mod independent, reeşind din cererea populaţiei şi gospodăriei locale la lucrările şi serviciile sale, precum şi din necesitatea de a-şi asigura dezvoltarea economică şi socială şi sporirea veniturilor salariaţilor săi.

  Genurile principale de activitate a întrepinderii:

  • Acordarea serviciilor cu plată agenţilor economici şi persoanelor fizice pentru vânzarea, păstrarea produselor agroalimentare şi mărfurilor de larg consum;
  • Organizarea achiziţionării produselor agroalimentare şi mărfurilor industriale la preţuri contractuale, atât în republică, cât şi peste hotarele ei;
  • Comerţul cu amănuntul, inclusiv al pâinii, produselor de patiserie şi cofetărie, a băuturilor alcoolice, a produselor din tutun;
  • Comerţul cu ridicata;
  • Activităţi în sfera alimentaţiei publice;

  Activităţi de testări şi analize alimentar-tehnologice.

  În statele de personal a ÎM "Piaţa Centrală" sunt incluse 335 unităţi, dintre care 185 deservesc activitatea Pieţii Centrale, iar 150 activează în cantinele instituţiilor preuniversitare (şcoli, licee, gimnazii) din s. Centru.