• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente  /  Direcţia generală arhitectură urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru achiziționarea software-ului pentru dezvoltarea Sistemelor informaţionale ale Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

    Direcţia generală arhitectură urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru achiziționarea software-ului pentru dezvoltarea Sistemelor informaţionale ale Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

     06.11.2017    3 Accesări    

    Denumirea autorităţii contractante: Direcţia generală arhitectură urbanism şi relaţii funciare; Tipul procedurii de achiziție: licitație publică, Adresa: bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 83 Tel.: 022223107 , Fax: 022223107 , E-mail: dgaurf@yandex.ru Numele şi funcţia persoanei responsabile: DICUSAR LIDIA , Contabil principal; Cerinţele licitaţiei (Caietul de sarcini) şi Documentaţia - Standard pot fi obținute după depunerea cererii de participare, la direcţia generală, în biroul 45. Termen-limită de depunere a ofertelor: 22.11.2017, ora 10.00.