• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Lansarea serviciilor municipale: Centrul de Resurse și Suport pentru Tineri și Locuința Socială Asistată pentru tinerii ieșiți din sistemul de îngrijire

  Lansarea serviciilor municipale: Centrul de Resurse și Suport pentru Tineri și Locuința Socială Asistată pentru tinerii ieșiți din sistemul de îngrijire

   25.09.2019 17:24    130 Accesări    

  Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu AO „Lumos Foundation Moldova" au lansat miercuri, 25 septembrie 2019, două servicii sociale destinate tinerilor ieșiți din sistemul de îngrijire: Centrul de Resurse și Suport pentru Tineri (CRST) și Locuința Socială Asistată (LSA).

  Evenimentul a inițiat cu masa rotundă - Servicii sociale specializate pentru copii și tineri ieșiți din servicii sociale de plasament.

  La întrunire au participat: Viorica Dumbrăveanu, consilierul Președintelui Republicii Moldova; Artiom Sîci, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Irina Malanciuc, director de programe, AO „Lumos Foundation"; Alexandra Moțpan, secretar interimar al CMC; Eugenia Ceban și Silvia Grigoreva, consilieri municipali; Mariana Ianachevici, președintele Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii"; reprezentanți ai APL din republică, jurnaliști etc.

  Cristina Bordei, managerul Centrului de Resurse și Suport pentru Tineri și Locuința Socială Asistată a efectuat o prezentare a serviciilor pentru tinerii care au ieșit din servicii de îngrijire alternativă. Ulterior, Lucia Caciuc, șef interimar al DMPDC a menționat despre dezvoltarea acestor servicii în municipiul Chișinău.

  La reuniune au participat și 2 beneficiari care s-au referit la importanța creării noilor servicii de suport pentru tinerii care au ieșit din servicii de îngrijire alternativă, precum și despre susținerea acordată lor. În opinia acestora, serviciile lansate vor oferi oportunități suplimentare pentru facilitarea integrării sociale și profesionale, formarea deprinderilor de viață, inclusiv aptitudinilor de gestionare a bugetelor și finanțelor personale.

  Evenimentul a continuat cu o vizită a participanților evenimentului la sediul Serviciului „Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri".

  Serviciile nominalizate sunt create în baza deciziilor Consiliului Municipal Chișinău și vor deservi, în special, copii și tineri cu vârsta între 16 - 23 ani, ieșiți din sistemul de îngrijire alternativă (IR, APP, CCTF, tutelă/curatelă, CPT, CC ).

  Centrul de Resurse și Suport pentru Tineri va avea drept obiectiv facilitarea incluziunii socio-profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul de îngrijire alternativă. În acest scop, Centrul va oferi beneficiarilor programe de informare, asistență și instruire, axate pe formarea deprinderilor de viață independentă, orientarea profesională, prevenirea comportamentelor cu risc sporit, precum și instruire parentală (parenting).

  De asemenea, se prevede acordarea asistenței individuale tinerilor în funcție de necesitățile identificate de către specialiștii Centrului, în comun cu aceștia.

  Cu referire la „Serviciul de Locuința Socială Asistată", e de menționat că instituirea acestuia are drept scop facilitarea integrării profesionale și sociale a tinerilor, formarea și dezvoltarea deprinderilor pentru un trai independent, dar și asigurarea temporară cu spațiu locativ.

  Potrivit deciziei Consiliului municipal Chișinău cu privire la înființarea Serviciului Locuința socială asistată, beneficiarii acestuia vor fi găzduiți pentru o perioadă de până la 12 luni, iar în cazuri excepționale, aflarea lor în cadrul serviciului va putea fi prelungită până la 18 luni.

  În cadrul unui serviciu vor putea fi plasate 2 - 6 persoane, cu care vor fi încheiate Acorduri de plasament. Beneficiarii vor contribui la achitarea serviciilor locativ-comunale și a taxelor de întreținere a spațiilor. În primele 2 luni tinerii vor fi scutiți de respectivele plăți, iar începând cu luna a 3-a vor fi integral responsabili pentru acoperirea costurilor menționate.