• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Chestionar privind desfășurarea proiectului „Chișinău - oraș verde"

  Chestionar privind desfășurarea proiectului „Chișinău - oraș verde"

   05.04.2019 11:57    1211 Accesări    

  Primăria municipiului Chişinău solicită opinia cetățenilor referitor la prioritizarea activităților în cadrul Proiectului finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „Chișinău - oraș verde", prin prisma relevanței activităților enumerate, pentru municipiul Chișinău și cetățenii săi.

  Astfel, vă îndemnăm să răspundeți la întrebările de mai jos, vizavi de dezvoltarea serviciilor/domeniilor gestionate de administrația publică locală, reieșind din avantajele unui oraș verde, prietenos mediului.

  Chestiunile sondajului sunt structurate pe tematici: transportul public și reabilitarea/întreținerea drumurilor; îmbunătățirea sistemului de canalizare al apelor pluviale, curățarea și reabilitarea bazinelor de apă ce traversează teritoriul municipiului; protejarea spațiilor verzi și prevenirea alunecărilor de teren; abordarea elementelor de patrimoniu cultural care sunt degradate; îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice și cele rezidențiale; creșterea ponderii energiei din surse regenerabile; modernizarea sistemului de colectare, stocare și transportare a deșeurilor etc.

  Perioada desfășurării sondajului: 05-19 aprilie 2019.

  Vă asigurăm că datele din sondaj vor fi utilizate doar în scopul derulării programului „Chișinău - oraș verde" - planificare strategică, fără a fi transmise către terți.  

  Accesează sondajul și completează formularul google:  

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuijKRHHnPpPV_9CRZclMGEgSFWK6rNF1vOKBq0dhRG_l4ww/viewform