Официальная страница Муниципия Кишинэу

Процесс принятия решений

Сбросить
Всего найдено результатов: 504
Этапы
  • 18.11.2022 08:00 - ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a statului de personal al acestuia”
Этапы
Этапы
  • 14.11.2022 08:00 - ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău
Вынесено на общественное обсуждение Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe”
Дата публикации : 11.11.2022 08:00
Atașamente generale ale proiectului
  1. Nota
  2. Decizia
Этапы
Этапы
  • 08.11.2022 08:00 - Anunț de consultare publică asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului de alimentare pentru persoanele/familiile defavorizate din municipiul Chișinău”
Вынесено на общественное обсуждение ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023"
Дата публикации : 04.11.2022 08:00
Этапы
Этапы
Этапы
  • 26.10.2022 08:00 - Retragerea din procesul de consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale”, publicat la data de 24.10.2022
Этапы
Этапы
  • 13.10.2022 08:00 - ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău"
Вынесено на общественное обсуждение ANUNŢ despre inițierea elaborării proiectului de decizie privind aprobarea Programului municipal de Reproducere Asistată (fertilizare in-vitro)
Дата публикации : 12.10.2022 08:00
Atașamente generale ale proiectului
  1. proiectProgram-FIV-Chisinau181020221aac0.docx
Этапы
Этапы
  • 04.10.2022 08:00 - Anunț privind desfășurarea organizării consultărilor publice cu privire la ajustarea taxelor și tarifelor stabilite anterior „Cu privire la ajustarea tarifelor pentru repartizarea loturilor destinate înhumărilor, a taxelor pentru întreținerea cimitirelor și accesul cu mijloace de transport pe teritoriul lor”
Этапы
Этапы
Этапы
Вынесено на общественное обсуждение Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului „Locuinței Sociale Asistate”
Дата публикации : 29.09.2022 08:00
Этапы
Этапы
Этапы