Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/7 din 06 februarie 2020, a statelor de personal a Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă”
Вынесено на общественное обсуждение

Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/7 din 06 februarie 2020, a statelor de personal a Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă”

Дата публикации: 29.09.2022 08:00

Этапы

29.09.2022 08:00 Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/7 din 06 februarie 2020, a statelor de personal a Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă”

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului iniţiază, începînd cu data de 28 septembrie 2022 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/7 din 06 februarie 2020, a statelor de personal a Centrului  Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal Chișinău".

Proiectul de decizie este elaborat în scopul eficientizării activității și extinderii Serviciului de zi pentru copii până la 3 ani (în continuare - Creșă)  prin completarea cu încă o grupă cu capacitatea de până la  12  beneficiari, cu vârsta cuprinsă între 4 luni - 3 ani.

Republica Moldova a înregistrat progrese importante în dezvoltarea sistemului de protecție a copilului. Cu toate acestea, alinierea cadrului normativ și a practicilor din domeniu la prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului rămâne o provocare. Sărăcia, violența și neglijarea sporesc riscul de separare a copiilor de părinți. Pentru a preveni separarea copilului de familie, municipalitatea pune un accent deosebit pe dezvolarea programelor și serviciilor de educație parentală, concomitent cu subvenționarea serviciilor de educație antepreșcolară (creșe). La moment Serviciul de zi pentru copii până la 3 ani (creşă) are patru grupe cu capacitatea de până la 12 beneficiari în fiecare grupă, cu vârsta cuprinsă între 4 luni - 3 ani. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a asigura posibilitatea unui număr mai mare de copii de a beneficia de servicii de creșă.

Prevederile de bază ale proiectului sînt legate de completarea statelor de personal cu încă 5 unități care vor asigura extinderea serviciului cu încă o grupă cu capacitatea de până la  12  beneficiari, cu vârsta cuprinsă între 4 luni - 3 ani.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului, Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Hotărârea de Guvern nr. 730/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-3 ani", Hotărârea de Guvern nr. 591/2017 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separate de părinți şi a Standardelor minime de calitate", art. 6 alin. (2) pct. 2 lit. b) și c) și art. 10 alin. (3) din Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău, art. 14 alin .(2) lit. h), p1) și y) și art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 12.10.2022 pe adresa dnei Anna BEZOBRAZOVA, pe adresa electronică: anna.bezobrazova@pmc.md, la numărul de telefon 022226100 sau pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță 3.

Proiectul „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/7 din 06 februarie 2020, a statelor de personal a  Centrului  Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal Chișinău şi nota informativă se anexează.

Приложенные документы

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului iniţiază, începînd cu data de 28 septembrie 2022 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/7 din 06 februarie 2020, a statelor de personal a Centrului  Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal Chișinău".

Proiectul de decizie este elaborat în scopul eficientizării activității și extinderii Serviciului de zi pentru copii până la 3 ani (în continuare - Creșă)  prin completarea cu încă o grupă cu capacitatea de până la  12  beneficiari, cu vârsta cuprinsă între 4 luni - 3 ani.

Republica Moldova a înregistrat progrese importante în dezvoltarea sistemului de protecție a copilului. Cu toate acestea, alinierea cadrului normativ și a practicilor din domeniu la prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului rămâne o provocare. Sărăcia, violența și neglijarea sporesc riscul de separare a copiilor de părinți. Pentru a preveni separarea copilului de familie, municipalitatea pune un accent deosebit pe dezvolarea programelor și serviciilor de educație parentală, concomitent cu subvenționarea serviciilor de educație antepreșcolară (creșe). La moment Serviciul de zi pentru copii până la 3 ani (creşă) are patru grupe cu capacitatea de până la 12 beneficiari în fiecare grupă, cu vârsta cuprinsă între 4 luni - 3 ani. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a asigura posibilitatea unui număr mai mare de copii de a beneficia de servicii de creșă.

Prevederile de bază ale proiectului sînt legate de completarea statelor de personal cu încă 5 unități care vor asigura extinderea serviciului cu încă o grupă cu capacitatea de până la  12  beneficiari, cu vârsta cuprinsă între 4 luni - 3 ani.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului, Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Hotărârea de Guvern nr. 730/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-3 ani", Hotărârea de Guvern nr. 591/2017 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separate de părinți şi a Standardelor minime de calitate", art. 6 alin. (2) pct. 2 lit. b) și c) și art. 10 alin. (3) din Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău, art. 14 alin .(2) lit. h), p1) și y) și art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 12.10.2022 pe adresa dnei Anna BEZOBRAZOVA, pe adresa electronică: anna.bezobrazova@pmc.md, la numărul de telefon 022226100 sau pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță 3.

Proiectul „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/7 din 06 februarie 2020, a statelor de personal a  Centrului  Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal Chișinău şi nota informativă se anexează.