Официальная страница Муниципия Кишинэу
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Casă de copii de tip familial”

Дата публикации: 29.09.2022 08:00

Этапы

29.09.2022 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Casă de copii de tip familial”

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului iniţiază, începînd cu data de 28 septembrie 2022 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Casă de copii de tip familial" de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal".

Scopul proiectului este eficientizării activității Serviciului în oferirea copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o perioadă determinată de timp; asigurarea serviciilor de calitate copilului din plasament în conformitate cu particularitățile de vârstă, individuale, starea de sănătate și conform standardelor minime de calitate; asigurarea plasamentului de urgență și planificat, inclusiv pentru copiii refugiați,  neînsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de asistență parentală profesionistă, conform anexei nr.1 și a statelor de personal al Serviciului de asistență parentală profesionistă, conform anexei nr. 2.

Prevederile de bază ale proiectului vizează completarea statelor de personal cu trei  specialiști (un manager și 2 asistenți sociali/asistente sociale) și doi părinți educatori. Avînd în vedere faptul că copiii reprezintă jumătate din toți refugiații din războiul din Ucraina, pentru a le asigura îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru perioada aflării pe teritoriul Republicii Moldova a fost completată lista beneficiarilor Serviciului social „Casă de copii de tip familial" astfel încât să fie eligibili și copiii refugiați, neînsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt copiii lipsiți efectiv de grija părinților în situații determinate de absența acestora, cu excepția copilului ai cărui părinți sunt plecați peste hotare; copiii luați de la părinți din cauza existenței pericolului iminent pentru viața sau sănătatea acestuia ori aflat în situație de risc; copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească; copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire părintească; părintele minor cu copil în risc de separare; copiii refugiați,  neînsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 338/1994 „Privind drepturile copiilor", Legea nr. 140/2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți", Legea nr. 123/2010 „Cu privire la serviciile sociale", Legea nr. 60/2012 „Privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități", Legea nr. 133/2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal", Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, Hotărârea de Guvern nr. 270/2014 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului", Hotărârea de Guvern nr. 1278/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului", Hotărârea de Guvern nr. 7/2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate", Hotărârea de Guvern nr. 51 din data 17.01.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial" şi a Standardelor minime de calitate.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 12.10.2022 pe adresa dnei Olga ZAHARIA, pe adresa electronică: olga.zaharia@pmc.md, la numărul de telefon 022212648 sau pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță 3.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Casă de copii de tip familial" de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal" şi nota informativă se anexează.

 

Приложенные документы

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului iniţiază, începînd cu data de 28 septembrie 2022 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Casă de copii de tip familial" de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal".

Scopul proiectului este eficientizării activității Serviciului în oferirea copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o perioadă determinată de timp; asigurarea serviciilor de calitate copilului din plasament în conformitate cu particularitățile de vârstă, individuale, starea de sănătate și conform standardelor minime de calitate; asigurarea plasamentului de urgență și planificat, inclusiv pentru copiii refugiați,  neînsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de asistență parentală profesionistă, conform anexei nr.1 și a statelor de personal al Serviciului de asistență parentală profesionistă, conform anexei nr. 2.

Prevederile de bază ale proiectului vizează completarea statelor de personal cu trei  specialiști (un manager și 2 asistenți sociali/asistente sociale) și doi părinți educatori. Avînd în vedere faptul că copiii reprezintă jumătate din toți refugiații din războiul din Ucraina, pentru a le asigura îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru perioada aflării pe teritoriul Republicii Moldova a fost completată lista beneficiarilor Serviciului social „Casă de copii de tip familial" astfel încât să fie eligibili și copiii refugiați, neînsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt copiii lipsiți efectiv de grija părinților în situații determinate de absența acestora, cu excepția copilului ai cărui părinți sunt plecați peste hotare; copiii luați de la părinți din cauza existenței pericolului iminent pentru viața sau sănătatea acestuia ori aflat în situație de risc; copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească; copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire părintească; părintele minor cu copil în risc de separare; copiii refugiați,  neînsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 338/1994 „Privind drepturile copiilor", Legea nr. 140/2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți", Legea nr. 123/2010 „Cu privire la serviciile sociale", Legea nr. 60/2012 „Privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități", Legea nr. 133/2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal", Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, Hotărârea de Guvern nr. 270/2014 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului", Hotărârea de Guvern nr. 1278/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului", Hotărârea de Guvern nr. 7/2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate", Hotărârea de Guvern nr. 51 din data 17.01.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial" şi a Standardelor minime de calitate.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 12.10.2022 pe adresa dnei Olga ZAHARIA, pe adresa electronică: olga.zaharia@pmc.md, la numărul de telefon 022212648 sau pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță 3.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Casă de copii de tip familial" de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal" şi nota informativă se anexează.