The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului „Locuinței Sociale Asistate”
Submitted for public consultation

Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului „Locuinței Sociale Asistate”

Publication date: 29.09.2022 08:00

Stages

29.09.2022 08:00 Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului „Locuinței Sociale Asistate”

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului iniţiază, începând cu data de 29 septembrie 2022 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Locuinței sociale asistate, de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal și organigramei acestuia, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal".

Proiectul de decizie este elaborat în scopul dezvoltării Serviciului social „Locuința socială asistată" care va asigura protecție copiilor și tinerilor în municipiul Chișinău pentru o perioadă determinată de timp; asigurarea serviciilor de calitate copiilor rămași fără ocrotire părintească/rămași temporar fără ocrotire părintească aflați în evidența autorităților, copiilor în situație de risc, precum și asigurarea plasamentului în Serviciu, inclusiv pentru copiii refugiați, neînsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a asigura un mediu sigur pentru copii/tinerii aflați în situație de risc, cu statut determinat. În contextul acțiunilor de susținere a copiilor/tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 23 ani pentru integrarea socio-profesională se propune deschiderea a 5 „Locuințe sociale asistate" în municipiul Chișinău, serviciu social specializat, care oferă găzduire și asistență pentru (re)integrarea socială a copiilor şi tinerilor.

Având în vedere faptul că copiii reprezintă jumătate din toți refugiații din războiul din Ucraina, pentru a le asigura acces la servicii sociale conform necesităților pentru perioada aflării pe teritoriul Republicii Moldova a fost completată lista beneficiarilor Serviciului „Locuința Socială Asistată" astfel încât să fie eligibili și copiii refugiați, neînsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Prevederile de bază ale proiectului sînt: dezvoltarea serviciului „Locuința socială asistată" prin organizarea a 5 Locuințe social asistate, instituirea unităților noi de personal: pedagogi sociali, psiholog, asistent social, determinarea expresă a contribuției beneficiarilor pentru utilizarea serviciului, care sunt angajați în câmpul muncii sau sunt beneficiari de indemnizație pentru locațiunea locuinței în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri, încadrați în sistemul de învățământ, aproba prin HG nr. 132/2020.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare și se încadrează în prevederile Legii Republicii Moldova nr. 140/2013 „Cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți", Legii nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, Memorandumul de înțelegere între Municipiul Chișinău și UNICEF Moldova în acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 7/1 din 21.06.2022.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 13.10.2022 pe adresa dnei Olga ZAHARIA, pe adresa electronică: olga.zaharia@pmc.md, la numărul de telefon 022212648 sau pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță 3.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de locuință socială asistată de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal și organigramei acestuia, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal Chișinău" şi nota informativă se anexează.

Attached documents

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului iniţiază, începând cu data de 29 septembrie 2022 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Locuinței sociale asistate, de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal și organigramei acestuia, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal".

Proiectul de decizie este elaborat în scopul dezvoltării Serviciului social „Locuința socială asistată" care va asigura protecție copiilor și tinerilor în municipiul Chișinău pentru o perioadă determinată de timp; asigurarea serviciilor de calitate copiilor rămași fără ocrotire părintească/rămași temporar fără ocrotire părintească aflați în evidența autorităților, copiilor în situație de risc, precum și asigurarea plasamentului în Serviciu, inclusiv pentru copiii refugiați, neînsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a asigura un mediu sigur pentru copii/tinerii aflați în situație de risc, cu statut determinat. În contextul acțiunilor de susținere a copiilor/tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 23 ani pentru integrarea socio-profesională se propune deschiderea a 5 „Locuințe sociale asistate" în municipiul Chișinău, serviciu social specializat, care oferă găzduire și asistență pentru (re)integrarea socială a copiilor şi tinerilor.

Având în vedere faptul că copiii reprezintă jumătate din toți refugiații din războiul din Ucraina, pentru a le asigura acces la servicii sociale conform necesităților pentru perioada aflării pe teritoriul Republicii Moldova a fost completată lista beneficiarilor Serviciului „Locuința Socială Asistată" astfel încât să fie eligibili și copiii refugiați, neînsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Prevederile de bază ale proiectului sînt: dezvoltarea serviciului „Locuința socială asistată" prin organizarea a 5 Locuințe social asistate, instituirea unităților noi de personal: pedagogi sociali, psiholog, asistent social, determinarea expresă a contribuției beneficiarilor pentru utilizarea serviciului, care sunt angajați în câmpul muncii sau sunt beneficiari de indemnizație pentru locațiunea locuinței în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri, încadrați în sistemul de învățământ, aproba prin HG nr. 132/2020.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare și se încadrează în prevederile Legii Republicii Moldova nr. 140/2013 „Cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți", Legii nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, Memorandumul de înțelegere între Municipiul Chișinău și UNICEF Moldova în acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 7/1 din 21.06.2022.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 13.10.2022 pe adresa dnei Olga ZAHARIA, pe adresa electronică: olga.zaharia@pmc.md, la numărul de telefon 022212648 sau pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță 3.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de locuință socială asistată de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal și organigramei acestuia, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal Chișinău" şi nota informativă se anexează.