The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesionistă
Submitted for public consultation

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesionistă

Publication date: 29.09.2022 08:00

Stages

29.09.2022 08:00 ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesionistă

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului iniţiază, începînd cu data de 28 septembrie 2022 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesionistă de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal și organigramei acestuia, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal Chișinău".

Proiectul de decizie este elaborat în scopul eficientizării activității Serviciului în oferirea copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o perioadă determinată de timp; asigurarea serviciilor de calitate copilului din plasament în conformitate cu particularitățile de vârstă, individuale, starea de sănătate  și conform standardelor minime de calitate; asigurarea plasamentului de urgență și planificat, inclusiv pentru copiii refugiați, neînsoțiți , separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a asigura un mediu familial pentru copiii aflați în situații de risc, în Serviciul de asistență parentală profesionistă prin instituirea plasamentului de urgență pentru o perioadă de până la 72 de ore. Termenul de 72 de ore poate fi extins, însă nu trebuie să depăşească 45 de zile. Asistenții parentali profesioniști/asistentele parentale profesioniste care au fost aprobați de Comisie pentru a asigura plasament de urgență, în zilele de serviciu trebuie să fie disponibili 24 de ore, aflîndu-se în regim de aşteptare începînd cu orele 08.00 pînă la orele 08:00 din ziua următoare, conform graficului de serviciu aprobat. Acest program comportă anumite riscuri generate de necesitatea de a fi disponibil pentru a asigura plasamentul de urgență 24 ore, conform graficului, dar și riscul de a fi infectat cu anumite boli contagioase. Avînd în vedere faptul că copiii reprezintă jumătate din toți refugiații din războiul din Ucraina, pentru a le asigura îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru perioada aflării pe teritoriul Republicii Moldova a fost completată lista beneficiarilor Serviciului de asistență parentală profesionistă astfel încât să fie eligibili și copiii refugiați, neânsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Prevederile de bază ale proiectului sînt legate de dezvoltrea plasamentului de urgență, instituirea unitarilor noi de personal și asistenți parentali profesioniști/asistente parentale profesioniste.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare Legea nr. 338/1994 „Privind drepturile copiilor", Legea nr. 140/2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți", Legea nr. 123/2010 „Cu privire la serviciile sociale", Legea nr. 60/2012 „Privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități", Legea nr. 133/2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal", Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, Hotărârea de Guvern nr. 270/2014 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului", Hotărârea de Guvern nr. 1278/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului", Hotărârea de Guvern nr. 7/2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate", Hotărârea de Guvern nr. 760/2014 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă și a standardelor minime de calitate".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12.10.2022 pe adresa dnei Olga ZAHARIA, pe adresa electronică: olga.zaharia@pmc.md, la numărul de telefon 022212648 sau pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță 3.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesionistă de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal și organigramei acestuia, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal Chișinău" şi nota informativăse anexează.

Attached documents

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului iniţiază, începînd cu data de 28 septembrie 2022 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesionistă de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal și organigramei acestuia, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal Chișinău".

Proiectul de decizie este elaborat în scopul eficientizării activității Serviciului în oferirea copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o perioadă determinată de timp; asigurarea serviciilor de calitate copilului din plasament în conformitate cu particularitățile de vârstă, individuale, starea de sănătate  și conform standardelor minime de calitate; asigurarea plasamentului de urgență și planificat, inclusiv pentru copiii refugiați, neînsoțiți , separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a asigura un mediu familial pentru copiii aflați în situații de risc, în Serviciul de asistență parentală profesionistă prin instituirea plasamentului de urgență pentru o perioadă de până la 72 de ore. Termenul de 72 de ore poate fi extins, însă nu trebuie să depăşească 45 de zile. Asistenții parentali profesioniști/asistentele parentale profesioniste care au fost aprobați de Comisie pentru a asigura plasament de urgență, în zilele de serviciu trebuie să fie disponibili 24 de ore, aflîndu-se în regim de aşteptare începînd cu orele 08.00 pînă la orele 08:00 din ziua următoare, conform graficului de serviciu aprobat. Acest program comportă anumite riscuri generate de necesitatea de a fi disponibil pentru a asigura plasamentul de urgență 24 ore, conform graficului, dar și riscul de a fi infectat cu anumite boli contagioase. Avînd în vedere faptul că copiii reprezintă jumătate din toți refugiații din războiul din Ucraina, pentru a le asigura îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru perioada aflării pe teritoriul Republicii Moldova a fost completată lista beneficiarilor Serviciului de asistență parentală profesionistă astfel încât să fie eligibili și copiii refugiați, neânsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.

Prevederile de bază ale proiectului sînt legate de dezvoltrea plasamentului de urgență, instituirea unitarilor noi de personal și asistenți parentali profesioniști/asistente parentale profesioniste.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare Legea nr. 338/1994 „Privind drepturile copiilor", Legea nr. 140/2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți", Legea nr. 123/2010 „Cu privire la serviciile sociale", Legea nr. 60/2012 „Privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități", Legea nr. 133/2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal", Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, Hotărârea de Guvern nr. 270/2014 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului", Hotărârea de Guvern nr. 1278/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului", Hotărârea de Guvern nr. 7/2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate", Hotărârea de Guvern nr. 760/2014 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă și a standardelor minime de calitate".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12.10.2022 pe adresa dnei Olga ZAHARIA, pe adresa electronică: olga.zaharia@pmc.md, la numărul de telefon 022212648 sau pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță 3.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesionistă de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal și organigramei acestuia, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal Chișinău" şi nota informativăse anexează.