The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • ANUNŢ despre inițierea elaborării proiectului de decizie privind aprobarea Programului municipal de Reproducere Asistată (fertilizare in-vitro)
Submitted for public consultation

ANUNŢ despre inițierea elaborării proiectului de decizie privind aprobarea Programului municipal de Reproducere Asistată (fertilizare in-vitro)

Publication date: 12.10.2022 08:00

Stages

12.10.2022 08:00 ANUNŢ despre inițierea elaborării proiectului de decizie privind aprobarea Programului municipal de Reproducere Asistată (fertilizare in-vitro)

Direcția generală asistență medicală și socială (DGAMS) a Consiliului Municipal Chișinău iniţiază, începând cu data de 12.10.2022, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Programului municipal de Reproducere Asistată (fertilizare in-vitro)".

Scopul proiectului este: obiectivul Programului constă în acordarea unui sprijin financiar pentru cuplurile ce suferă de infertilitate, ce locuiesc în municipiul Chișinău, începând cu 01.01.2023, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro (FIV) în vederea obținerii unei sarcini.

Necesitatea elaborăii și adoptării proiectului de decizie este condiționată de proiectul Programului municipal de Reproducere Asistată (fertilizare in-vitro), ca urmare a analizei situației infertilității, ca o problemă majoră de sănătate publică în Republica Moldova.

Sporul negativ al populației este determinat în mare măsură de creșterea ratei infertilității. Conform datelor statistice aproximativ 20% cupluri de la noi din țară sunt infertile. În municipiul Chișinău circa 30000 cupluri suferă de probleme de fertilitate. Pentru regresarea problemei infertilității majoritatea țărilor europene vin cu programe de susținere a cuplurilor infertile. În 2017, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova a demarat un Program Național de finanțare a procedurii FIV, prin intermediul CNAM (susținerea în anul 2022 - 80 cupluri).

Prevederile de bază ale proiectului sunt partenerii de serviciile implicate, criteriile de eligibilitate pentru includerea în program, modul lor de selectare, indicatorii pentru procedura FIV, principiile de realizare a programului, procedura de includere în program, monitorizarea și raportarea rezultatelor, precum și modalitatea de finanțare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cuplurile ce locuiesc sau cu viza de reședință în municipiul Chișinău, care au indicații medicale pentru a recurge la reproducerea umană asistată în cadrul clinicilor specializate în reproducere umană asistată din Republica Moldova.

Rezultate scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: asigurarea implementării acestui Program prin creșterea natalității în mun. Chișinău din contul persoanelor infertile, îmbunătățirea sănătății populației și calității vieții populației din mun. Chișinău prin realizarea scopurilor reproductive, creșterea familiei. Asigurarea accesului a cel puțin 100 de cupluri infertile anual din populația din municipiul Chișinău la servicii de reproducere umană asistată.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 149/23.02.2017 "Regulamentul acordării serviciilor de reproducere umană asistată medical", Legea nr. 436/2006 "Privind administrația publică locală", Legea nr.136/2016 "privind statutul municipiul Chișinău".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi expediate până pe data de 02.11.2022, la adresa electronică sanatate@dgams.md sau expediate pe adresa poștală str. București nr. 35, direcția sănătate din cadrul DGAMS, persoana responsabilă Nadejda Saranciuc, șef secție asistență medicală, direcția sănătate, din cadrul DGAMS, sau la telefonul 022 21- 22-36.

Proiectul deciziei, proiectul Programului municipal de Reproducere Asistată (fertilizare in-vitro), precum și nota informativă, vor fi disponibile pe pagina web oficială a DGAMS www.dgams.md, a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md

Attached documents

Direcția generală asistență medicală și socială (DGAMS) a Consiliului Municipal Chișinău iniţiază, începând cu data de 12.10.2022, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Programului municipal de Reproducere Asistată (fertilizare in-vitro)".

Scopul proiectului este: obiectivul Programului constă în acordarea unui sprijin financiar pentru cuplurile ce suferă de infertilitate, ce locuiesc în municipiul Chișinău, începând cu 01.01.2023, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro (FIV) în vederea obținerii unei sarcini.

Necesitatea elaborăii și adoptării proiectului de decizie este condiționată de proiectul Programului municipal de Reproducere Asistată (fertilizare in-vitro), ca urmare a analizei situației infertilității, ca o problemă majoră de sănătate publică în Republica Moldova.

Sporul negativ al populației este determinat în mare măsură de creșterea ratei infertilității. Conform datelor statistice aproximativ 20% cupluri de la noi din țară sunt infertile. În municipiul Chișinău circa 30000 cupluri suferă de probleme de fertilitate. Pentru regresarea problemei infertilității majoritatea țărilor europene vin cu programe de susținere a cuplurilor infertile. În 2017, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova a demarat un Program Național de finanțare a procedurii FIV, prin intermediul CNAM (susținerea în anul 2022 - 80 cupluri).

Prevederile de bază ale proiectului sunt partenerii de serviciile implicate, criteriile de eligibilitate pentru includerea în program, modul lor de selectare, indicatorii pentru procedura FIV, principiile de realizare a programului, procedura de includere în program, monitorizarea și raportarea rezultatelor, precum și modalitatea de finanțare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cuplurile ce locuiesc sau cu viza de reședință în municipiul Chișinău, care au indicații medicale pentru a recurge la reproducerea umană asistată în cadrul clinicilor specializate în reproducere umană asistată din Republica Moldova.

Rezultate scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: asigurarea implementării acestui Program prin creșterea natalității în mun. Chișinău din contul persoanelor infertile, îmbunătățirea sănătății populației și calității vieții populației din mun. Chișinău prin realizarea scopurilor reproductive, creșterea familiei. Asigurarea accesului a cel puțin 100 de cupluri infertile anual din populația din municipiul Chișinău la servicii de reproducere umană asistată.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 149/23.02.2017 "Regulamentul acordării serviciilor de reproducere umană asistată medical", Legea nr. 436/2006 "Privind administrația publică locală", Legea nr.136/2016 "privind statutul municipiul Chișinău".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi expediate până pe data de 02.11.2022, la adresa electronică sanatate@dgams.md sau expediate pe adresa poștală str. București nr. 35, direcția sănătate din cadrul DGAMS, persoana responsabilă Nadejda Saranciuc, șef secție asistență medicală, direcția sănătate, din cadrul DGAMS, sau la telefonul 022 21- 22-36.

Proiectul deciziei, proiectul Programului municipal de Reproducere Asistată (fertilizare in-vitro), precum și nota informativă, vor fi disponibile pe pagina web oficială a DGAMS www.dgams.md, a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md