• Prima   /  Primăria   /  Viceprimari   /  Nistor GROZAVU

  Nistor GROZAVU

  Date generale:

  • Nume, prenume: GROZAVU Nistor
  • Anul naşterii: 22 august 1959 
  • Sexul: masculin 
  • Vechimea de muncă ştiinţifică - 25 ani, vechimea de muncă totală - 31 ani

  Date despre studiile superioare:

  • Denumirea instituţiei: Institutul Politehnic Chişinău (actualmente Universitatea Tehnică a Moldovei) 
  • Anul absolvirii: 1982 
  • Specialitatea (în conformitate cu diploma): inginer-constructor cu specialitatea "1206 - Construcţii urbane" (actualmente - Urbanism şi Amenajarea Teritoriului) 
  • Specializare suplimentară: Arhitectura, 1986, Institutul de Arhitectură Moscova

  Calificarea ştiinţifică:

  • Specialitatea ştiinţifică de bază: 05.13.12 "Sisteme automatizate de proiectare" 
  • Specializări ştiinţifice suplimentare: 18.00.04 "Urbanism, sistematizare raională, arhitectură peisagieră şi sistematizarea localităţilor rurale" 
  • Titluri ştiinţifice: (doctor, doctor habilitat, cercetător ştiinţific superior) doctor în tehnică 
  • Titlu didactic: conferenţiar universitar

  Date despre tezele de doctor:

  • Denumirea tezei: Metode de formare şi apreciere ale soluţiilor de proiect a clădirilor industriale 
  • Locul îndeplinirii tezei: Institutul de Construcţii Moscova 
  • Specialitatea: 05.13.12 "Sisteme automatizate de proiectare" 
  • Anul susţinerii: 1989, Institutul de Construcţii Moscova

  Activitatea ştiinţifică:

  Numărul lucrărilor publicate

  Tipul lucrării

  Total

  1996-2000

  2000-2007

  Monografii (total)

  4

  -

  -

  Articole ştiinţifice (total)

  41

  11

  18

  Articole ştiinţifice peste hotare (total)

  7

  2

  4

  Teze ale referatelor (total)

  24

  10

  7

  Teze ale referatelor la conferinţe internaţionale

  9

  2

  3

  Manuale

  1

  -

  -

  Suporturi de curs

  18

  3

  3

  Ediţii ştiinţifico-populare

  4

  -

  4

         
  Numărul referatelor la conferinţe ştiinţifice (inclusiv internaţionale)
  Referate (total)

  27

  15 11

  Referate la conferinţe internaţionale

  11 4 6

   

   

   

   

  • Membru al societăţilor ştiinţifice (inclusiv cele internaţionale): 1. membru-corespondent al Academiei Româno-Americane; 2. membru al Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice. Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice:
   • Lumea Podurilor, Iaşi, România;
   • Cтройбизнес, Chişinău, Moldova
  • Membru al comitetelor de program ale conferinţelor ştiinţifice - 7 (inclusiv cele internaţionale - 6 ) pe parcursul anilor 2000-2006 (numărul conferinţelor - 4)

  Vizite peste hotare cu scop de colaborare ştiinţifică:

  Anul

  Ţara vizitată

  Anul

  Ţara vizitată

  1996

  România, Ungaria

  2001

  România

  1997

  Suedia

  2002

  Ucraina, România

  1998

  Rusia

  2004

  Rusia, Bielarus

  1999

  Croaţia

  2006

  România, Italia

  2000

  Suedia  Alte activităţi:

  • Membru al Colegiului Agenţiei Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului 1997 - 2006;
  • Membru al Consiliului Urbanistic Republican 1997 - 2007;
  • Membru al Prezidiumului Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova;
  • Preşedinte al Comisiei republicane de atestare profesională a proiectanţilor din RM (2004 - 2005);
  • Membru al Comisiei pentru protecţia monumentelor de arhitectură de pe lângă Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova;
  • Coautor al Concepţiei Planului Urbanistic General al municipiului Chişinău (2004 - 2005);
  • Implementarea sistemului de credite transferabile (ECTS) la UTM în cadrul unui proiect-pilot (2000 - 2006);
  • Membru al Consiliului pentru susţinerea tezelor de doctor în domeniul urbanismului, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, 2006;
  • Membru al comisiei de supraveghere a procesului de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional;
  • Vicepreşedintele Comitetului Tehnic CT-C B01 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
  • Diploma Guvernului Republicii Moldova pentru activitate didactică în învăţământul superior tehnic (2004);
  • Diplomă de gradul I a Guvernului Republicii Moldova pentru activitate didactică în învăţământul superior tehnic (2006).

  Cunoaşterea limbilor moderne:

  • româna;
  • rusa - liber;
  • franceza - satisfăcător;
  • engleza - cu dicţionarul;

  Contacte:

  Anexă la dosarul personal

  Activitatea de muncă (inclusiv studiile la instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate, serviciul militar şi cumul de funcţie).

  La completarea acestui punct instituţia, organizaţia sau întreprinderea urmează a fi consemnată cu denumirea din perioada respectivă.

  Luna şi anul

  Funcţia cu indicaţia instituţiei, organizaţiei, întreprinderii, precum şi a Ministerului, Departamentului

  Sediul instituţiei, organizaţiei, întreprinderii

  Numirea în funcţie

  Eliberarea din funcţie

  Activitatea de muncă de bază

  01.09.1976

  01.09.1977

  Laborant, Şcoala medie nr.1, Krasnoilsk

  reg.Cernăuţi, r-nul Storojineţ, or. Krasnoilsk

  22.08.1977

  04.10.1982

  Student, facultatea Urbanism şi Arhitectură, Institutul Politehnic Chişinău

  or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,168

  13.10.1982

  27.12.1985

  Asistent la catedra Construcţii Arhitectonice, Institutul Politehnic Chişinău

  or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,168

  28.12.1985

  26.12.1988

  Aspirant (doctorand) la catedra de Arhitectură, Institutul de Construcţii din Moscova

  or. Moscova, şos. Iaroslavscaia, 26

  25.01.1989

  09.09.1989

  Asistent la catedra Construcţii Arhitectonice, Institutul Politehnic Chişinău

  or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,168

  09.09.1989

  19.09.1990

  Lector superior la catedra Construcţii Arhitectonice, Institutul Politehnic Chişinău

  or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,168

  19.09.1990

  12.02.1996

  Conferenţiar universitar la catedra Construcţii Arhitectonice, Universitatea Tehnică a Moldovei

  or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,168

  12.02.1996


  Decan al facultăţii Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei

  or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,168

  21.12.2007

  prezent

  Viceprimar al municipiului Chişinău

  or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,83

  Activitatea de muncă prin cumul de funcţie

  07.04.1986

  30.06.1987

  Colaborator ştiinţific inferior, Institutul de Construcţii din Moscova

  or. Moscova, şos. Iaroslavscaia, 26

   

  Viceprimarul Nistor Grozavu:

  Este responsabil de dezvoltarea urbanistică a municipiului Chişinău, de calitatea construcţiilor urbane, de problemele transportului public şi a căilor de comunicaţie.

  Patronează activitatea: 

  • Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare;
  • Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie;
  • Întreprinderii municipale „Direcţia construcţii capitale";
  • Întreprinderilor municipale în domeniile transportului şi căilor de comunicaţie;
  • Direcţia autorizare şi disciplină în construcţii;
  • I.M. Institutului municipal de proiectări „Chişinăuproiect";

  Conlucrează cu:

  • S.A. „EDILITATE";
  • S.A. „Agenţia municipală de ipotecă";

   

  Указы

  Указом генерального примара, вице примар Нистор Грозаву был уполномочен правом на подписание указов и актов, визирующих вопросы областей патронируемой деятельности, как следует далее:

  - подписание градостроительных сертификатов;

  - подписание авторизаций на строительство, замену предназначения построек и благоустройства, работу и снос;

  - подписание дел по заключительному приему;

  - подписание списков по расчету цен купли-продажи участков;

  - подписание контрактов купли-продажи участков;

  - подписание званий аутентификации права владельца участка;

  - подписание контрактов по аренде земель;

  - подписание других актов, визирующих земельные связи, архитектуру и городское строительство;

  - смена назначения помещений;

  - изменение дорожного транспорта, предварительная приостановка движения городского пассажирского транспорта;

  - исполнение текущих ремонтных или капитальных работ дорог, улиц, тротуаров;

  - лицензирование муниципального общественного транспорта;

  - подписание авторизации на работу парковок и автомобильных парковок.