Политика и стратегии

Получив доступ к этой информации, граждане могут лучше понять, как разрабатываются местные политики и стратегии для решения различных проблем и потребностей сообщества, а также их влияние.

Planul Urbanistic Zonal „Industrială”

   623

Pentru implementarea acestui proiect a fost elaborat caietul de sarcini. Odată cu finalizarea acestuia, a fost demarată procedura de achiziții, în urma căreia a fost desemnat drept câștigător compania „Chișinăuproiect”.

Drept urmare a tuturor ședințelor tehnice cu elaboratorii proiectului, reprezentanții Primăriei și Direcției Generale Arhitectură, studiul de justificare și Planul urbanistic zonal a fost elaborat și analizat în cadrul Consiliului arhitectural urbanistic.

S-au obtinut avizele Agentiei de Mediu si Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica; AST - răspuns aviz nu a fost recepționat, respectiv se consideră pozitiv (depunerea solicitării din 14.03.2022 - aprobare tacită).
La data de 24 octombrie 2022 a fost lansată consultarea publică a PUZ-ului în incinta Centrului de industrii Creative ARTCOR și au fost recepționate propunerilor societății civile.
La data de 04.01.2023 a avut loc consultarea publică în incinta Preturii sectorului Buiucani asupra documentației. 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a eliberat pozitiv avizul general pentru documentația în cauză.

PUZ - Industrială urmează a fi transmis pentru examinare și aprobare Consiliului Municipal Chișinău.

Memoriul Justificativ al PUZ - Industrială poate fi studiat și descărcat AICI