Официальная страница Кишинева
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021"

Дата публикации: 25.11.2020 08:00

Этапы

25.11.2020 08:00 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021"

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău organizează începând cu data de 25.11.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021".

Scopul proiectului este: punerea în aplicare a taxelor locale pe teritoriul municipiului Chișinău pe anul 2021, în conformitate cu art. 288 din Codul Fiscal.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: stabilirea modului de aplicare a taxelor locale pe anul 2021.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: prin proiectul de decizie se pun în aplicare taxele locale, cotele lor și înlesnirile fiscale pe teritoriul municipiului Chișinău pe anul 2021.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care dispun de obiecte ale impunerii.

Rezultatele scontate ca urmare implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

a) asigurarea previzibilității activităţii de întreprinzător a agenților economici;

b) asigurarea principiului echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre

    unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător;

c) asigurarea calculării corecte și vărsării depline ale plăților taxelor locale în

    buget.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea plăților planificate în buget de la încasarea taxelor locale.

Proiectul de decizie este elaborate în conformitate cu legislația în vigoare: art.  288 - 298 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Titlul VII „Taxele locale" (cu modificările şi completările ulterioare), art. 14 (1) şi art. 16 (1) din Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior", Hotărârea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje", art. 6 (2)  pct. 3 lit. a) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău", în temeiul art. 14 (2) lit. a), art. 19 (4) şi art. 20 (6) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală".

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 15.12.2020 pe adresa bd. Ștefan cel Mare, 83, MD-2012 sau la adresa electronică: marina.andreeva.dgf@cmc.md. Persoana de contact Marina Andreeva, tel. (022)222701.

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021" și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md

Materiale aferente

Sinteza recomandărilor 

Proiectul de decizie 

Приложенные документы

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău organizează începând cu data de 25.11.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021".

Scopul proiectului este: punerea în aplicare a taxelor locale pe teritoriul municipiului Chișinău pe anul 2021, în conformitate cu art. 288 din Codul Fiscal.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: stabilirea modului de aplicare a taxelor locale pe anul 2021.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: prin proiectul de decizie se pun în aplicare taxele locale, cotele lor și înlesnirile fiscale pe teritoriul municipiului Chișinău pe anul 2021.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care dispun de obiecte ale impunerii.

Rezultatele scontate ca urmare implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

a) asigurarea previzibilității activităţii de întreprinzător a agenților economici;

b) asigurarea principiului echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre

    unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător;

c) asigurarea calculării corecte și vărsării depline ale plăților taxelor locale în

    buget.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea plăților planificate în buget de la încasarea taxelor locale.

Proiectul de decizie este elaborate în conformitate cu legislația în vigoare: art.  288 - 298 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Titlul VII „Taxele locale" (cu modificările şi completările ulterioare), art. 14 (1) şi art. 16 (1) din Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior", Hotărârea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje", art. 6 (2)  pct. 3 lit. a) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău", în temeiul art. 14 (2) lit. a), art. 19 (4) şi art. 20 (6) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală".

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 15.12.2020 pe adresa bd. Ștefan cel Mare, 83, MD-2012 sau la adresa electronică: marina.andreeva.dgf@cmc.md. Persoana de contact Marina Andreeva, tel. (022)222701.

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021" și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md

Materiale aferente

Sinteza recomandărilor 

Proiectul de decizie 

Приложенные документы