Официальная страница Кишинева
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020”

Дата публикации: 24.09.2020 08:00

Этапы

24.09.2020 08:00 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020”

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază începând cu data de 24.09.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020”

Scopul proiectului este: prevenirea infecţiei HIV şi ITS în rândul populaţiei generale, în special în rândul tinerilor.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: condiționată de Programul Național de control și profilaxie a infecției HIV și SIDA 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1164/2016 și analiza situației epidemiologice, care susține actualitatea problemei infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV, care se aprofundează în contextul crizei pandemice cu COVID-19.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Planul municipal de acţiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS pentru anul 2020, în contextul pandemiei cu COVID-19 şi Regulamentul care stabilește modul de implementare a acţiunilor prevăzute, în Plan, partenerii și serviciile implicate, beneficiarii și modul lor de selectare, monitorizarea și raportarea rezultatelor, precum și modalitățile de finanțare. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populaţia generală a municipiului, în mod special tinerii şi grupurile de risc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: cunoştinţe corecte şi comportamentele sigure de prevenire a HIV şi ITS în rândul tinerilor şi grupurilor vulnerabile. Acces la servicii de testare benevolă şi consiliere confidenţială la HIV şi alte ITS.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Programul naţional de prevenire şi control HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1164/2016, Legea Nr.10-XVI din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea Nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia publică locală” Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”.     

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 28.09.2020, pe adresa: dgass@cmc.md, sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35, secţia sănătate din cadrul DGASS.

Fișiere anexate:

- Decizie

- Notă informativă

- Regulament

- Anexă

 

 

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază începând cu data de 24.09.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020”

Scopul proiectului este: prevenirea infecţiei HIV şi ITS în rândul populaţiei generale, în special în rândul tinerilor.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: condiționată de Programul Național de control și profilaxie a infecției HIV și SIDA 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1164/2016 și analiza situației epidemiologice, care susține actualitatea problemei infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV, care se aprofundează în contextul crizei pandemice cu COVID-19.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Planul municipal de acţiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS pentru anul 2020, în contextul pandemiei cu COVID-19 şi Regulamentul care stabilește modul de implementare a acţiunilor prevăzute, în Plan, partenerii și serviciile implicate, beneficiarii și modul lor de selectare, monitorizarea și raportarea rezultatelor, precum și modalitățile de finanțare. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populaţia generală a municipiului, în mod special tinerii şi grupurile de risc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: cunoştinţe corecte şi comportamentele sigure de prevenire a HIV şi ITS în rândul tinerilor şi grupurilor vulnerabile. Acces la servicii de testare benevolă şi consiliere confidenţială la HIV şi alte ITS.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Programul naţional de prevenire şi control HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1164/2016, Legea Nr.10-XVI din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea Nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia publică locală” Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”.     

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 28.09.2020, pe adresa: dgass@cmc.md, sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35, secţia sănătate din cadrul DGASS.

Fișiere anexate:

- Decizie

- Notă informativă

- Regulament

- Anexă