Официальная страница Кишинева
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului urbanistic zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă

Дата публикации: 29.06.2022 08:00

Этапы

29.06.2022 08:00 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului urbanistic zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare organizează începând cu data 29 iunie 2022 consultarea publică a Planului urbanistic zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă.

Scopul elaborării planului urbanistic zonal este concretizarea și detalierea zonării funcționale a teritoriului, ținând cont de situația existentă și necesitatea dezvoltării urbanistice de perspectivă a orașului (replanificarea terenurilor privind optimizarea utilizării teritoriului pentru amplasarea cartierelor multifuncționale, cu asigurarea infrastructurii de transport și celei sociale).

Necesitatea elaborării proiectului constă în valorificarea urbanistică a terenurilor aflate în proprietatea publică a municipiului Chişinău, proprietatea publică a statului și proprietate private.

Prevederile de bază ale proiectului: Planul urbanistic zonal se întocmește în baza planului urbanistic general, privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă predestinat funcţionării şi dezvoltării mun. Chișinău (zonificarea teritoriului; regulamentul local de urbanism; schema de transport; schema alimentare cu enegrie electrică; schema alimentare a rețelelor de apeduct, atc.).

Proiectul este elaborat în conformitate cu cadrul legal: în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea Republicii Moldova nr. 835/1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. s) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 15 alin. (1) punct 1) lit. c) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, prevederile deciziei nr. 2/28 din 02.04.2021 „Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea şi prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chişinău a planurilor urbanistice zonale şi de detaliu”, etc.

Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel/fax (022) 228-110, www.chisinau.md, e-mail: dgaurf@cmc.md).

Rezultatele scontate: Definitivarea Planului urbanistic zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă.

 Rcomandările şi propunerile pe marginea Planului urbanistic zonal pot fi expediate până pe data de 19 iulie 2022, dlui Butnaru Vadim, pe adresa electronică: v.butnaru@dgaurf.md, la numărul de telefon 022-21-22-04, sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (cu menţiunea PUZ INDUSTRIALĂ).

 Se anexează: 

- Nota informativă 

Protecția Mediului 

- Volumul I Memoriu General 

- Volumul II

- Volumul III

- Volumul IV

Volumul V Raport studiu cantitativ

- Volumul VI Dezvoltarea socio-economică a zonei Industriale 

  

 

 

 

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare organizează începând cu data 29 iunie 2022 consultarea publică a Planului urbanistic zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă.

Scopul elaborării planului urbanistic zonal este concretizarea și detalierea zonării funcționale a teritoriului, ținând cont de situația existentă și necesitatea dezvoltării urbanistice de perspectivă a orașului (replanificarea terenurilor privind optimizarea utilizării teritoriului pentru amplasarea cartierelor multifuncționale, cu asigurarea infrastructurii de transport și celei sociale).

Necesitatea elaborării proiectului constă în valorificarea urbanistică a terenurilor aflate în proprietatea publică a municipiului Chişinău, proprietatea publică a statului și proprietate private.

Prevederile de bază ale proiectului: Planul urbanistic zonal se întocmește în baza planului urbanistic general, privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă predestinat funcţionării şi dezvoltării mun. Chișinău (zonificarea teritoriului; regulamentul local de urbanism; schema de transport; schema alimentare cu enegrie electrică; schema alimentare a rețelelor de apeduct, atc.).

Proiectul este elaborat în conformitate cu cadrul legal: în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea Republicii Moldova nr. 835/1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. s) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 15 alin. (1) punct 1) lit. c) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, prevederile deciziei nr. 2/28 din 02.04.2021 „Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea şi prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chişinău a planurilor urbanistice zonale şi de detaliu”, etc.

Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel/fax (022) 228-110, www.chisinau.md, e-mail: dgaurf@cmc.md).

Rezultatele scontate: Definitivarea Planului urbanistic zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă.

 Rcomandările şi propunerile pe marginea Planului urbanistic zonal pot fi expediate până pe data de 19 iulie 2022, dlui Butnaru Vadim, pe adresa electronică: v.butnaru@dgaurf.md, la numărul de telefon 022-21-22-04, sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (cu menţiunea PUZ INDUSTRIALĂ).

 Se anexează: 

- Nota informativă 

Protecția Mediului 

- Volumul I Memoriu General 

- Volumul II

- Volumul III

- Volumul IV

Volumul V Raport studiu cantitativ

- Volumul VI Dezvoltarea socio-economică a zonei Industriale