Официальная страница Кишинева
Вынесено на общественное обсуждение

ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul locativ al municipiului Chișinău"

Дата публикации: 14.04.2022 08:00

Этапы

14.04.2022 08:00 ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul locativ al municipiului Chișinău"

ÎMS „Liftservice" anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul locativ al municipiului Chișinău"

Scopul proiectului este de a aplica o metodologie unitară bazată pe formarea consumurilor și cheltuielilor justificate din punct de vedere economic.

      Proiectul va fi elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

-     HG RM nr. 191/2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă",

-     HG RM nr.506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor",

-     Legea nr. 75/2015 „Cu privire la locuințe" Secțiunea 6,

-     Documentul normativ „NCM L.02.10.2012 Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor. Indicatorul DTAs. Deservire tehnică și reparație a ascensoarelor",

-     CP L.01.09-2012 „Instrucțiuni privind formarea tarifelor pentru servicii de întreținere tehnică a ascensoarelor"

-     CP L.01.03-2012 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor",

-     CP L.01.05-2012 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții".

Propunerile, sugestiile și recomandările la proiect pot fi expediate până la data de 06.05.2022, la adresa electronică: office@liftservice.md, la numărul de telefon: (022) 47-15-92 și (022) 47-61-09, sau pe adresa: MD-2037, mun. Chișinău, str. Transnistria, 10.

Persoanele de contact: Onica Constantin - șef Secție tehnică și producere, Miron Diana - șef Secție contracte și achiziții.

ÎMS „Liftservice" anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul locativ al municipiului Chișinău"

Scopul proiectului este de a aplica o metodologie unitară bazată pe formarea consumurilor și cheltuielilor justificate din punct de vedere economic.

      Proiectul va fi elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

-     HG RM nr. 191/2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă",

-     HG RM nr.506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor",

-     Legea nr. 75/2015 „Cu privire la locuințe" Secțiunea 6,

-     Documentul normativ „NCM L.02.10.2012 Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor. Indicatorul DTAs. Deservire tehnică și reparație a ascensoarelor",

-     CP L.01.09-2012 „Instrucțiuni privind formarea tarifelor pentru servicii de întreținere tehnică a ascensoarelor"

-     CP L.01.03-2012 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor",

-     CP L.01.05-2012 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții".

Propunerile, sugestiile și recomandările la proiect pot fi expediate până la data de 06.05.2022, la adresa electronică: office@liftservice.md, la numărul de telefon: (022) 47-15-92 și (022) 47-61-09, sau pe adresa: MD-2037, mun. Chișinău, str. Transnistria, 10.

Persoanele de contact: Onica Constantin - șef Secție tehnică și producere, Miron Diana - șef Secție contracte și achiziții.