Официальная страница Муниципия Кишинэу
  • Главная
  • /
  • Процесс принятия решений
  • /
  • Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 ,,Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/23 din 02.04.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale”
Вынесено на общественное обсуждение

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 ,,Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/23 din 02.04.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale”

Дата публикации: 21.12.2021 08:00

Этапы

21.12.2021 08:00 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 ,,Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/23 din 02.04.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional”, hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/23 din 02.04.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale”.

Modificările şi completările preconizate urmează să asigure ajustarea prevederilor Regulamentului la noile cerinţe legale, inclusiv modernizarea Codului civil prin Legea nr. 136/2016, precum şi să asigure un grad sporit de previzibilitate şi claritate a reglementărilor.

Prin Legea nr. 133/2018 Privind modernizarea Codului civil şi modificarea unor acte legislative” au fost instituite noi reglementări şi instituţii ce vizează relaţiile funciare (superficia, locaţiunea), care au înlocuit instituţia „arendei” care urmează a fi aplicată exclusiv în agricultură.

Impactul proiectului este de a spori previzibilitatea şi claritatea reglementărilor.

În vederea eficientizării elaborării proiectului de decizie, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de 14 ianuarie 2022, ora 17:00, în format electronic, la adresa de e-mail: directiafunciara@pmc.md, cu specificarea: „regulament gestionare resurse funciare”, cât și pe suport de hârtie la adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, PMC/DGAURF. 

Menționăm că, după etapa de inițiere, Direcția generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare va organiza consultările publice asupra proiectului deciziei. Draftul de proiect va fi publicat pe pagina oficială: www.chisinau.md, la modulul Consultări publice, cât și pe portalul guvernamental: particip.gov.md, iar părțile interesate vor putea veni cu constatări, concluzii și recomandări asupra proiectului.

Persoane de contact: Andrian Grigoriţchi, şef adjunct al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, tel. 022 228048; Igor Cristal, şef de secţie în cadrul Direcției funciare a DGAURF, tel.: 022 220-719.

Fişiere anexate:

- Regulamentul privind gestionarea resurselor funciare municipale, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 3/23 din 02.04.2013: https://www.chisinau.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy81MzkwNTExX21kX3JlZ3VsYW1lbnRfZGVfLnBkZg%3D%3D;

- Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 6/19 din 19 decembrie 2016 „Despre operarea unor completări în anexa la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/23 din 02.04.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale": https://www.chisinau.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xNzE5MjQwOF9tZF82XzE5LnBkZg%3D%3D;

- Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 11/28-2 din 23.12.2014 ”Despre operarea unor modificări și completări în anexa la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/23 din 02.04.2013 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale": https://www.chisinau.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xMDY3MDQwOF9tZF8xMV8yOF8yLnBkZg%3D%3D.

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional”, hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării proiectului de decizie a CMC Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/23 din 02.04.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale”.

Modificările şi completările preconizate urmează să asigure ajustarea prevederilor Regulamentului la noile cerinţe legale, inclusiv modernizarea Codului civil prin Legea nr. 136/2016, precum şi să asigure un grad sporit de previzibilitate şi claritate a reglementărilor.

Prin Legea nr. 133/2018 Privind modernizarea Codului civil şi modificarea unor acte legislative” au fost instituite noi reglementări şi instituţii ce vizează relaţiile funciare (superficia, locaţiunea), care au înlocuit instituţia „arendei” care urmează a fi aplicată exclusiv în agricultură.

Impactul proiectului este de a spori previzibilitatea şi claritatea reglementărilor.

În vederea eficientizării elaborării proiectului de decizie, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de 14 ianuarie 2022, ora 17:00, în format electronic, la adresa de e-mail: directiafunciara@pmc.md, cu specificarea: „regulament gestionare resurse funciare”, cât și pe suport de hârtie la adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, PMC/DGAURF. 

Menționăm că, după etapa de inițiere, Direcția generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare va organiza consultările publice asupra proiectului deciziei. Draftul de proiect va fi publicat pe pagina oficială: www.chisinau.md, la modulul Consultări publice, cât și pe portalul guvernamental: particip.gov.md, iar părțile interesate vor putea veni cu constatări, concluzii și recomandări asupra proiectului.

Persoane de contact: Andrian Grigoriţchi, şef adjunct al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, tel. 022 228048; Igor Cristal, şef de secţie în cadrul Direcției funciare a DGAURF, tel.: 022 220-719.

Fişiere anexate:

- Regulamentul privind gestionarea resurselor funciare municipale, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 3/23 din 02.04.2013: https://www.chisinau.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy81MzkwNTExX21kX3JlZ3VsYW1lbnRfZGVfLnBkZg%3D%3D;

- Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 6/19 din 19 decembrie 2016 „Despre operarea unor completări în anexa la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/23 din 02.04.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale": https://www.chisinau.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xNzE5MjQwOF9tZF82XzE5LnBkZg%3D%3D;

- Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 11/28-2 din 23.12.2014 ”Despre operarea unor modificări și completări în anexa la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/23 din 02.04.2013 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale": https://www.chisinau.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xMDY3MDQwOF9tZF8xMV8yOF8yLnBkZg%3D%3D.