<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 24.06.2019 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2019 https://www.chisinau.md/Consultarea publică a proiectului „Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău” <![CDATA[Consultarea publică a proiectului „Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=26251&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultarea-publica-a-proiectului-Regulamentul-de-desfaurare-a-activitatii-de-comert-in-municipiul-Chiinau/ ]]> 27.05.2019 06:53 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=26285&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-coordonarea-Regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-Institutiei-Medico-Sanitare-Publice-Spitalul-Clinic-Municipal-de-Ftiziopneumologie/ 23.05.2019 17:53 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi a efectivului limită al statului de personal al Direcţiei cultură a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi a efectivului limită al statului de personal al Direcţiei cultură a Consiliului municipal Chișinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=26190&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-organigramei-si-a-efectivului-limita-al-statului-de-personal-al-Directiei-cultura-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ ]]> 17.05.2019 14:12 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi statului de personal a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi statului de personal a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=26093&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-organigramei-si-statului-de-personal-a-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ ]]> 03.05.2019 22:40 Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând încheierea contractelor de superficie şi locaţiune a terenurilor municipale” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând încheierea contractelor de superficie şi locaţiune a terenurilor municipale” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=26084&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Despre-aplicarea-prevederilor-Legii-nr-1332018-vizand-incheierea-contractelor-de-superficie-si-locatiune-a-terenurilor-municipale/ 02.05.2019 16:45 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi structurii Direcţiei generale finanţe” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi structurii Direcţiei generale finanţe” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=26072&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-organigramei-si-structurii-Directiei-generale-finante/ 02.05.2019 14:57 Continuarea procedurii de consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare alocate Direcției generale locativ-comunală și amenajare la capitolul „gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău" <![CDATA[Continuarea procedurii de consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare alocate Direcției generale locativ-comunală și amenajare la capitolul „gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=26050&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Continuarea-procedurii-de-consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privind-utilizarea-mijloacelor-financiare-alocate-Directiei-generale-locativ-comunala-i-amenajare-la-capitolul-gospodaria-de-locuinte-a-municipiului-Chiinau/ ]]> 26.04.2019 12:24 Consultare publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către instituţiile de învăţământ finanţate din bugetul municipal Chişinău” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către instituţiile de învăţământ finanţate din bugetul municipal Chişinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=26041&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-a-Consiliului-municipal-Chiinau-Despre-aprobarea-Regulamentului-privind-modul-de-formare-si-utilizare-a-veniturilor-colectate-de-catre-institutiile-de-invatamant-finantate-din-bugetul-municipal-Chisinau/ ]]> 25.04.2019 18:58 Consultare publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei şi a statelor de personal ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău și Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei şi a statelor de personal ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău și Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=26031&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-a-Consiliului-municipal-Chiinau-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-Organigramei-si-a-statelor-de-personal-ale-Directiei-generale-educatie-tineret-si-sport-a-Consiliului-municipal-Chiinau-i-Directiilor-educatie-tineret-i-sport-din-sectoare/ ]]> 24.04.2019 17:45 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la reorganizarea prin separare, din componența Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" a Consiliului municipal Chișinău, în Instituția publică „Serviciul salvamar" a Consiliului municipal Chișinău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la reorganizarea prin separare, din componența Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" a Consiliului municipal Chișinău, în Instituția publică „Serviciul salvamar" a Consiliului municipal Chișinău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=25970&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-reorganizarea-prin-separare-din-componenta-IM-Asociatia-de-gospodarire-a-spatiilor-verzi-a-Consiliului-municipal-Chiinau-in-Institutia-publica-Serviciul-salvamar-a-Consiliului-municipal-Chiinau-i-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-i-functionare/ 18.04.2019 11:39 Consultarea publică a proiectului „Programul municipal de susținere a tinerilor antreprenori” <![CDATA[Consultarea publică a proiectului „Programul municipal de susținere a tinerilor antreprenori” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=25847&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultarea-publica-a-proiectului-Programul-municipal-de-sustinere-a-tinerilor-antreprenori/ ]]> 03.04.2019 23:49 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea (achiziţionarea) Serviciului de plasament pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi aflate în dificultate din municipiul Chişinău” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea (achiziţionarea) Serviciului de plasament pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi aflate în dificultate din municipiul Chişinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=25752&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-organizarea-i-functionarea-achizitionarea-Serviciului-de-plasament-pentru-persoane-in-varsta-si-persoane-cu-dizabilitatiaflate-in-dificultate-din-municipiul-Chisinau/ ]]> 25.03.2019 10:10 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=25686&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-statutelor-intreprinderilor-de-alimentatie-publica-din-municipiul-Chisinau/ ]]> 15.03.2019 10:25 Consulatare publică a Regulamentului cu privire la desemnarea candidaților la funcțiile de membri ai Comisiei consultative pentru problemele locative a Consiliului municipal Chișinău din partea organizațiilor necomerciale <![CDATA[Consulatare publică a Regulamentului cu privire la desemnarea candidaților la funcțiile de membri ai Comisiei consultative pentru problemele locative a Consiliului municipal Chișinău din partea organizațiilor necomerciale // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=25675&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consulatare-publica-a-Regulamentului-cu-privire-la-desemnarea-candidatilor-la-functiile-de-membri-ai-Comisiei-consultative-pentru-problemele-locative-a-Consiliului-municipal-Chiinau-din-partea-organizatiilor-necomerciale/ ]]> 13.03.2019 14:26 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=25670&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-coordonarea-Regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-Institutiei-Medico-Sanitare-Publice-Asociatia-Medicala-Teritoriala-Buiucani/ ]]> 12.03.2019 15:54 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor norme de reabilitare a trotuarelor publice din municipiul Chișinău” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor norme de reabilitare a trotuarelor publice din municipiul Chișinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=25672&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-stabilirea-unor-norme-de-reabilitare-a-trotuarelor-publice-din-municipiul-Chiinau/ 11.03.2019 16:12 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la includerea și confirmarea terenurilor în hotarele zonei verzi din intravilanul municipiului Chișinău” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la includerea și confirmarea terenurilor în hotarele zonei verzi din intravilanul municipiului Chișinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=25671&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-includerea-i-confirmarea-terenurilor-in-hotarele-zonei-verzi-din-intravilanul-municipiului-Chiinau/ 11.03.2019 16:07 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=25525&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-coordonarea-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-al-Institutiei-Medico-Sanitare-Publice-Spitalul-Clinic-Municipal-de-Boli-Contagioase-de-Copii/ ]]> 19.02.2019 15:07 Consultare publică a proiectului de decizie Cu privire la modificarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 01.02.2018 <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie Cu privire la modificarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 01.02.2018 // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=25356&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-modificarea-Regulamentului-privind-bugetul-civil-in-municipiul-Chisinau-aprobat-prin-decizia-Consiliului-municipal-Chisinau-nr-13-din-01022018/ ]]> 08.02.2019 15:27 Consultare publică a proiectului de decizie a CMC „Cu privire la aprobarea însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău și a Regulamentului de utilizare a acestora” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie a CMC „Cu privire la aprobarea însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău și a Regulamentului de utilizare a acestora” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=25327&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-a-CMC-Cu-privire-la-aprobarea-insemnelor-heraldice-ale-municipiului-Chiinau-i-a-Regulamentului-de-utilizare-a-acestora/ ]]> 07.02.2019 16:38 Consultare publică a proiectului de decizie "Cu privire la modificarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 07.02.2018" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie "Cu privire la modificarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 07.02.2018" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=25108&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-modificarea-Regulamentului-privind-bugetul-civil-in-municipiul-Chisinau-aprobat-prin-decizia-Consiliului-municipal-Chisinau-nr-13-din-07022018/ 24.01.2019 14:06 Consultare publică a proiectului de decizie „Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24925&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Despre-operarea-unor-modificari-si-completari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chisinau-nr-29-din-26072016-Despre-aprobarea-Regulamentului-privind-organizarea-si-desfasurarea-licitatiilor-funciare-cu-strigare-in-municipiul-Chisinau/ ]]> 03.01.2019 15:55 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului, organigramei şi statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului, organigramei şi statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24889&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Regulamentului-organigramei-si-statelor-de-personal-ale-Centrului-Municipal-de-Plasament-si-Reabilitare-a-Copiilor-de-Varsta-Frageda/ ]]> 27.12.2018 14:56 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale a Consiliului consultativ al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale a Consiliului consultativ al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24819&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-activitate-si-a-componentei-nominale-a-Consiliului-consultativ-al-Directiei-generale-educatie-tineret-si-sport/ ]]> 17.12.2018 10:00 Consultare publică a proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea IMSP" <![CDATA[Consultare publică a proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea IMSP" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24796&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectelor-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentelor-privind-organizarea-si-functionarea-IMSP/ ]]> 14.12.2018 17:48 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului la modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale și educative propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului la modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale și educative propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24795&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-la-modul-de-finantare-nerambursabila-din-bugetul-Primariei-municipiului-Chiinau-a-proiectelor-culturale-i-educative-propuse-de-catre-asociatii-obteti-asociatii-de-creatie-ONG-uri-alte-institutii-persoane-fizice-i-juridice/ ]]> 14.12.2018 16:55 Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional „Renaşterea”, a statelor de personal şi a structurii Centrului în Redacţie nouă” <![CDATA[Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional „Renaşterea”, a statelor de personal şi a structurii Centrului în Redacţie nouă” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24747&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultarea-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-organizarea-si-functionarea-Centrului-social-regional-Renasterea-a-statelor-de-personal-si-a-structurii-Centrului-in-Redactie-noua/ ]]> 08.12.2018 15:49 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.7/30 din 23 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.7/30 din 23 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24712&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-operarea-de-modificari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chisinau-nr730-din-23-octombrie-2018-Despre-aprobarea-Regulamentului-privind-sustinerea-financiara-a-familiilor-cu-3-i-mai-multi-copii-in-institutiile-de-educatie-timpurie-din-oraul-Chiinau-in-anul-2018/ ]]> 06.12.2018 16:57 Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24684&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Despre-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-a-Centrului-psiho-socio-pedagogic/ ]]> 05.12.2018 17:47 Consultare publică a proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2019" <![CDATA[Consultare publică a proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2019" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24598&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectul-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-bugetului-municipal-Chisinau-pe-anul-2019/ ]]> 04.12.2018 17:17