<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 01.10.2020 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2020 https://www.chisinau.md/Dezbateri publice asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor nevoiașe din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice” <![CDATA[Dezbateri publice asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor nevoiașe din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=31124&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Dezbateri-publice-asupra-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-acordarea-ajutorului-financiar-persoanelor-nevoiae-din-municipiul-Chiinau-la-efectuarea-platilor-pentru-serviciile-comunale-i-resursele-energetice/ ]]> 25.09.2020 17:28 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020” <![CDATA[ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=31098&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUN-privind-organizarea-consultarilor-publice-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-municipal-de-actiuni-de-prevenire-si-control-al-infectiei-HIVSIDA-si-infectiilor-cu-transmitere-sexuala-pentru-anul-2020/ ]]> 24.09.2020 09:59 Precizări privind modul de desfășurare a dezbaterilor publice anunțate pentru data de 24 septembrie, a.c. <![CDATA[Precizări privind modul de desfășurare a dezbaterilor publice anunțate pentru data de 24 septembrie, a.c. // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=31079&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Precizari-privind-modul-de-desfaurare-a-dezbaterilor-publice-anuntate-pentru-data-de-24-septembrie-ac/ ]]> 22.09.2020 18:54 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea plasării publicității exterioare în municipiul Chişinău" <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea plasării publicității exterioare în municipiul Chişinău" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=31077&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUNT-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-autorizarea-plasarii-publicitatii-exterioare-in-municipiul-Chisinau/ ]]> 22.09.2020 18:24 Consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din orașul Chișinău și a noii componențe a acesteia" <![CDATA[Consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din orașul Chișinău și a noii componențe a acesteia" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30999&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Consultarea-publica-a-proiectului-de-decizie-a-Consiliului-municipal-Chiinau-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Regulamentului-Comisiei-pentru-reglementarea-denumirilor-urbane-din-oraul-Chiinau-i-a-noii-componente-a-acesteia/ ]]> 15.09.2020 18:50 Anunț privind inițierea elaborării Regulamentului (în redacție nouă) privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul de elaborare și luare a deciziilor, în cadrul APL Chișinău <![CDATA[Anunț privind inițierea elaborării Regulamentului (în redacție nouă) privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul de elaborare și luare a deciziilor, în cadrul APL Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30974&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Anunt-privind-initierea-elaborarii-Regulamentului-in-redactie-noua-privind-procedurile-de-informare-consultare-i-participare-in-procesul-de-elaborare-i-luare-a-deciziilor-in-cadrul-APL-Chiinau/ ]]> 11.09.2020 18:43 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de dispoziție „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia” <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de dispoziție „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei teritoriale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30924&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUNT-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-dispozitie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-Comisiei-teritoriale-pentru-prevenirea-i-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-in-municipiul-Chiinau-i-a-componentei-acesteia/ ]]> 08.09.2020 14:41 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)” <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30919&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUNT-privind-organizarea-consultarilor-publice-asupra-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-gestionarii-cladirilor-constructiilor-i-incaperilor-cu-alta-destinatie-decat-cea-locativa-proprietate-municipala-in-redactie-noua/ ]]> 07.09.2020 16:05 ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30892&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUNT-privind-organizarea-dezbaterilor-publice-asupra-proiectului-Regulamentului-privind-licitatiile-cu-strigare-pentru-obtinerea-dreptului-de-a-incheia-un-contract-privind-amplasarea-unitatii-de-comert-ambulant-stradal-pe-teritoriul-municipiului-Chiinau/ ]]> 04.09.2020 16:33 ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30891&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUNT-privind-organizarea-dezbaterilor-publice-asupra-proiectului-Regulamentului-de-desfaurare-a-activitatii-de-comert-in-municipiul-Chiinau/ ]]> 04.09.2020 16:26 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor nevoiașe din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice” <![CDATA[Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor nevoiașe din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30886&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-acordarea-ajutorului-financiar-persoanelor-nevoiae-din-municipiul-Chiinau-la-efectuarea-platilor-pentru-serviciile-comunale-i-resursele-energetice/ ]]> 04.09.2020 13:16 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului Urbanistic Zonal (PUZ) privind perspectiva valorificării teritoriului cuprins în teritoriul adiacent trasării str. Korolenko până la str. T. Strișcă, mun. Chișinău <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului Urbanistic Zonal (PUZ) privind perspectiva valorificării teritoriului cuprins în teritoriul adiacent trasării str. Korolenko până la str. T. Strișcă, mun. Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30874&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUNT-privind-organizarea-consultarilor-publice-asupra-Planului-Urbanistic-Zonal-PUZ-privind-perspectiva-valorificarii-teritoriului-cuprins-in-teritoriul-adiacent-trasarii-str-Korolenko-pana-la-str-T-Strica-mun-Chiinau/ ]]> 03.09.2020 07:40 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului Urbanistic Zonal (PUZ) privind perspectiva valorificării teritoriului cuprins în teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Burebista - Sarmizegetusa - Grădina Botanică, mun. Chișinău <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului Urbanistic Zonal (PUZ) privind perspectiva valorificării teritoriului cuprins în teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Burebista - Sarmizegetusa - Grădina Botanică, mun. Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30873&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUNT-privind-organizarea-consultarilor-publice-asupra-Planului-Urbanistic-Zonal-PUZ-privind-perspectiva-valorificarii-teritoriului-cuprins-in-teritoriul-cuprins-in-perimetrul-strazilor-Burebista-Sarmizegetusa-Gradina-Botanica-mun-Chiinau/ ]]> 03.09.2020 07:35 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a conceptului Regulamentului și organigramei Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultării publice a conceptului Regulamentului și organigramei Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30836&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUNT-privind-organizarea-consultarii-publice-a-conceptului-Regulamentului-i-organigramei-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ ]]> 26.08.2020 11:29 ANUNȚ privind intenția de elaborare a Conceptului de reglementare și încadrare în mediul urban a publicității exterioare în municipiul Chișinău (fațadele clădirilor, panourile informațional - publicitare, mobilierul urban) <![CDATA[ANUNȚ privind intenția de elaborare a Conceptului de reglementare și încadrare în mediul urban a publicității exterioare în municipiul Chișinău (fațadele clădirilor, panourile informațional - publicitare, mobilierul urban) // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30699&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUN-privind-intentia-de-elaborare-a-Conceptului-de-reglementare-i-incadrare-in-mediul-urban-a-publicitatii-exterioare-in-municipiul-Chiinau-fatadele-cladirilor-panourile-informational-publicitare-mobilierul-urban/ ]]> 14.08.2020 17:12 Anunț privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Meșterul Manole - Ciocana - Maria Dragan, mun. Chișinău <![CDATA[Anunț privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Meșterul Manole - Ciocana - Maria Dragan, mun. Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30698&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Anunt-privind-intentia-de-elaborare-a-Planului-Urbanistic-Zonal-pentru-teritoriul-cuprins-in-perimetrul-strazilor-Meterul-Manole-Ciocana-Maria-Dragan-mun-Chiinau/ ]]> 14.08.2020 17:08 Anunț privind consultarea publică a Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Burebista - Sarmizegetusa - Grădina Botanică, or. Chișinău <![CDATA[Anunț privind consultarea publică a Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Burebista - Sarmizegetusa - Grădina Botanică, or. Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30433&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Anunt-privind-consultarea-publica-a-Planului-Urbanistic-Zonal-pentru-teritoriul-cuprins-in-perimetrul-strazilor-Burebista-Sarmizegetusa-Gradina-Botanica-or-Chiinau/ ]]> 04.08.2020 11:37 Anunț privind consultarea publică a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul adiacent trasării str. Korolenko până la str. T. Strișcă, mun. Chișinău <![CDATA[Anunț privind consultarea publică a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul adiacent trasării str. Korolenko până la str. T. Strișcă, mun. Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30431&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Anunt-privind-consultarea-publica-a-Planului-urbanistic-zonal-pentru-teritoriul-adiacent-trasarii-str-Korolenko-pana-la-str-T-Strica-mun-Chiinau/ ]]> 04.08.2020 11:12 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/32 din 13.06.2002 „Cu privire la crearea Centrului de resocializare și reabilitare a copiilor surzi” <![CDATA[Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/32 din 13.06.2002 „Cu privire la crearea Centrului de resocializare și reabilitare a copiilor surzi” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30399&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-operarea-unor-modificari-in-Decizia-Consiliului-municipal-Chisinau-nr-232-din-13062002-Cu-privire-la-crearea-Centrului-de-resocializare-i-reabilitare-a-copiilor-surzi/ ]]> 31.07.2020 18:11 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la înfiinţarea Serviciului social ,,Locuinţă Socială Asistată” de către instituţia privată A.O. ,,New Hope Moldova” <![CDATA[Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la înfiinţarea Serviciului social ,,Locuinţă Socială Asistată” de către instituţia privată A.O. ,,New Hope Moldova” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30398&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-infiintarea-Serviciului-social-Locuinta-Sociala-Asistata-de-catre-institutia-privata-AO-New-Hope-Moldova/ ]]> 31.07.2020 18:08 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 10/22 din 22.10.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și statelor de personal ale Centrului de zi de socializare și dezvoltare a copiilor cu necesități speciale „Atenție” <![CDATA[Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 10/22 din 22.10.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și statelor de personal ale Centrului de zi de socializare și dezvoltare a copiilor cu necesități speciale „Atenție” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30397&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-operarea-unor-modificari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chisinau-nr-1022-din-22102009-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-structurii-i-statelor-de-personal-ale-Centrului-de-zi-de-socializare-i-dezvoltare-a-copiilor-cu-necesitati-speciale-Atentie/ ]]> 31.07.2020 18:05 Anunț privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Ion Creangă - Eugen Coca - Ion Neculce - Calea Ieșilor, mun. Chișinău <![CDATA[Anunț privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Ion Creangă - Eugen Coca - Ion Neculce - Calea Ieșilor, mun. Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30350&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Anunt-privind-intentia-de-elaborare-a-Planului-urbanistic-zonal-pentru-teritoriul-cuprins-in-perimetrul-strazilor-Ion-Creanga-Eugen-Coca-Ion-Neculce-Calea-Ieilor-mun-Chiinau/ ]]> 30.07.2020 10:56 Anunț privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Serghei Lazo - Anatol Corobceanu - Mitropolit Petru Movilă - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, mun. Chișinău <![CDATA[Anunț privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Serghei Lazo - Anatol Corobceanu - Mitropolit Petru Movilă - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, mun. Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30348&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Anunt-privind-intentia-de-elaborare-a-Planului-urbanistic-zonal-pentru-teritoriul-cuprins-in-perimetrul-strazilor-Serghei-Lazo-Anatol-Corobceanu-Mitropolit-Petru-Movila-bd-Stefan-cel-Mare-si-Sfant-mun-Chiinau/ ]]> 30.07.2020 10:24 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Regulamentul privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău” <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Regulamentul privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30343&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUNT-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-Regulamentul-privind-licitatiile-cu-strigare-pentru-obtinerea-dreptului-de-a-incheia-un-contract-privind-amplasarea-unitatii-de-comert-ambulant-stradal-pe-teritoriul-municipiului-Chiinau/ ]]> 29.07.2020 16:42 Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul de decizie a Consiliului municipal Chișinău ,,Cu referire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/20 din 24.07.2018” ,,Cu privire la instituirea Serviciului Asistență Stradală” <![CDATA[Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul de decizie a Consiliului municipal Chișinău ,,Cu referire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/20 din 24.07.2018” ,,Cu privire la instituirea Serviciului Asistență Stradală” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30340&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Sinteza-obiectiilor-i-propunerilor-la-proiectul-de-decizie-a-Consiliului-municipal-Chiinau-Cu-referire-la-operarea-unor-modificari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-520-din-24072018-Cu-privire-la-instituirea-Serviciului-Asistenta-Stradala/ 29.07.2020 16:07 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,, Cu privire la dotarea/asigurarea elevilor, din instituțiile de învățământ subordonate Primăriei municipiului Chișinău, cu tablete pentru participarea în procesul educațional la distanță” <![CDATA[Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,, Cu privire la dotarea/asigurarea elevilor, din instituțiile de învățământ subordonate Primăriei municipiului Chișinău, cu tablete pentru participarea în procesul educațional la distanță” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30333&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-dotareaasigurarea-elevilor-din-institutiile-de-invatamant-subordonate-Primariei-municipiului-Chiinau-cu-tablete-pentru-participarea-in-procesul-educational-la-distanta/ ]]> 28.07.2020 16:31 Sinteza recomandărilor la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea", a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă" <![CDATA[Sinteza recomandărilor la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea", a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30341&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/Sinteza-recomandarilor-la-proiectul-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-organizarea-i-functionarea-Centrului-social-regional-Renaterea-a-statelor-de-personal-i-structurii-Centrului-in-redactie-noua/ 28.07.2020 15:12 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) privind perspectiva valorificării teritoriului cuprins în perimetrul străzilor Calea Orheiului - bd. Renașterii Naționale - str-la. 2 Pietrariei - str. Carierei <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultării publice a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) privind perspectiva valorificării teritoriului cuprins în perimetrul străzilor Calea Orheiului - bd. Renașterii Naționale - str-la. 2 Pietrariei - str. Carierei // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30280&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUNT-privind-organizarea-consultarii-publice-a-Planului-Urbanistic-Zonal-PUZ-privind-perspectiva-valorificarii-teritoriului-cuprins-in-perimetrul-strazilor-Calea-Orheiului-bd-Renaterii-Nationale-str-la-2-Pietrariei-str-Carierei/ ]]> 21.07.2020 17:47 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la instituirea unor reglementări temporare pentru autorizarea lucrărilor de construcție în Centrul – Nucleului istoric al orașului Chișinău” <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la instituirea unor reglementări temporare pentru autorizarea lucrărilor de construcție în Centrul – Nucleului istoric al orașului Chișinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30221&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUNT-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-instituirea-unor-reglementari-temporare-pentru-autorizarea-lucrarilor-de-constructie-in-Centrul-Nucleului-istoric-al-oraului-Chiinau/ ]]> 17.07.2020 16:43 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=30108&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Procesul-decizional/Consultare-publica/ANUN-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-modificarea-Regulamentului-organigramei-i-statului-de-personal-ale-Directiei-generale-locativ-comunala-i-amenajare-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ ]]> 10.07.2020 16:37