<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 22.01.2019 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2019 https://www.chisinau.md/Consultare publică a proiectului de decizie „Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău” <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24925&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Despre-operarea-unor-modificari-si-completari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chisinau-nr-29-din-26072016-Despre-aprobarea-Regulamentului-privind-organizarea-si-desfasurarea-licitatiilor-funciare-cu-strigare-in-municipiul-Chisinau/ 03.01.2019 15:55 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului, organigramei şi statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului, organigramei şi statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24889&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Regulamentului-organigramei-si-statelor-de-personal-ale-Centrului-Municipal-de-Plasament-si-Reabilitare-a-Copiilor-de-Varsta-Frageda/ ]]> 27.12.2018 14:56 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale a Consiliului consultativ al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale a Consiliului consultativ al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24819&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-activitate-si-a-componentei-nominale-a-Consiliului-consultativ-al-Directiei-generale-educatie-tineret-si-sport/ ]]> 17.12.2018 10:00 Consultare publică a proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea IMSP" <![CDATA[Consultare publică a proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea IMSP" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24796&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectelor-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentelor-privind-organizarea-si-functionarea-IMSP/ ]]> 14.12.2018 17:48 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului la modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale și educative propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului la modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale și educative propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24795&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-la-modul-de-finantare-nerambursabila-din-bugetul-Primariei-municipiului-Chiinau-a-proiectelor-culturale-i-educative-propuse-de-catre-asociatii-obteti-asociatii-de-creatie-ONG-uri-alte-institutii-persoane-fizice-i-juridice/ ]]> 14.12.2018 16:55 Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional „Renaşterea”, a statelor de personal şi a structurii Centrului în Redacţie nouă” <![CDATA[Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional „Renaşterea”, a statelor de personal şi a structurii Centrului în Redacţie nouă” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24747&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultarea-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-organizarea-si-functionarea-Centrului-social-regional-Renasterea-a-statelor-de-personal-si-a-structurii-Centrului-in-Redactie-noua/ ]]> 08.12.2018 15:49 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.7/30 din 23 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.7/30 din 23 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24712&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-operarea-de-modificari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chisinau-nr730-din-23-octombrie-2018-Despre-aprobarea-Regulamentului-privind-sustinerea-financiara-a-familiilor-cu-3-i-mai-multi-copii-in-institutiile-de-educatie-timpurie-din-oraul-Chiinau-in-anul-2018/ ]]> 06.12.2018 16:57 Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24684&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Despre-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-a-Centrului-psiho-socio-pedagogic/ ]]> 05.12.2018 17:47 Consultare publică a proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2019" <![CDATA[Consultare publică a proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2019" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24598&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectul-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-bugetului-municipal-Chisinau-pe-anul-2019/ ]]> 04.12.2018 17:17 Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chişinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chişinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24539&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Despre-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-reprezentarea-municipiului-Chisinau-in-societatile-comerciale-intreprinderi-municipale-i-institutii-publice/ ]]> 30.11.2018 15:03 Consultare publică a proiectului de decizie „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24498&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-modul-de-formare-i-utilizare-a-mijloacelor-Fondului-de-rezerva-al-municipiului-Chiinau/ ]]> 26.11.2018 18:32 Dezbatere publică asupra Proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu n. cadastrale 0100106.174 și 0100106.514, cuprinse în perimetrul străzilor Cetatea Albă – Minsk – Plaiului – Riga - Tallin” <![CDATA[Dezbatere publică asupra Proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu n. cadastrale 0100106.174 și 0100106.514, cuprinse în perimetrul străzilor Cetatea Albă – Minsk – Plaiului – Riga - Tallin” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24483&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Dezbatere-publica-asupra-Proiectului-Planul-Urbanistic-Zonal-privind-valorificarea-terenurilor-cu-n-cadastrale-0100106174-i-0100106514-cuprinse-in-perimetrul-strazilor-Cetatea-Alba-Minsk-Plaiului-Riga-Tallin/ 26.11.2018 13:33 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei Direcţiei generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei Direcţiei generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24482&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-si-a-organigramei-Directiei-generale-comert-APPS-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ ]]> 23.11.2018 13:31 Consultare publică cu privire la aprobarea proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019” <![CDATA[Consultare publică cu privire la aprobarea proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24459&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-decizie-a-Consiliului-municipal-Chiinau-Cu-privire-la-aprobarea-i-punerea-in-aplicare-a-taxelor-locale-pentru-anul-2019/ ]]> 22.11.2018 16:46 Consultare publică cu privire la inițiativa de elaborare și aprobare a dispoziției de creare a Grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări al Primăriei municipiului Chișinău <![CDATA[Consultare publică cu privire la inițiativa de elaborare și aprobare a dispoziției de creare a Grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări al Primăriei municipiului Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24436&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultare-publica-cu-privire-la-initiativa-de-elaborare-i-aprobare-a-dispozitiei-de-creare-a-Grupului-de-lucru-pentru-achizitii-de-bunuri-servicii-i-lucrari-al-Primariei-municipiului-Chiinau/ ]]> 20.11.2018 11:21 Cota taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii din municipiul Chişinău <![CDATA[Cota taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii din municipiul Chişinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24425&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Cota-taxelor-pentru-unitatile-comerciale-sisau-de-prestari-servicii-din-municipiul-Chisinau/ 19.11.2018 20:12 Proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și funcţionarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial” <![CDATA[Proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și funcţionarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=24396&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Proiectul-Regulamentului-cu-privire-la-organizarea-i-functionarea-Serviciului-social-Casa-de-copii-de-tip-familial/ 16.11.2018 11:58 Consultări publice: „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare alocate Direcției generale locativ-comunale și amenajare la capitolul gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău" <![CDATA[Consultări publice: „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare alocate Direcției generale locativ-comunale și amenajare la capitolul gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău" // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23924&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Consultari-publice-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-utilizarea-mijloacelor-financiare-alocate-Directiei-generale-locativ-comunale-i-amenajare-la-capitolul-gospodaria-de-locuinte-a-municipiului-Chiinau/ ]]> 11.10.2018 10:16 Dezbateri publice: „Înființarea serviciului public pentru activitatea populației canine și animalelor de companie” <![CDATA[Dezbateri publice: „Înființarea serviciului public pentru activitatea populației canine și animalelor de companie” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23918&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Dezbateri-publice-Infiintarea-serviciului-public-pentru-activitatea-populatiei-canine-i-animalelor-de-companie/ ]]> 09.10.2018 10:31 Audieri Publice pentru Chișinău <![CDATA[Audieri Publice pentru Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23455&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Audieri-Publice-pentru-Chiinau/ ]]> 07.09.2018 17:04 Dezbateri publice: Proiectul bugetului municipal Chişinău pentru anul 2019 <![CDATA[Dezbateri publice: Proiectul bugetului municipal Chişinău pentru anul 2019 // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23393&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Dezbateri-publice-Proiectul-bugetului-municipal-Chisinau-pentru-anul-2019/ ]]> 05.09.2018 16:29 Dezbateri publice: Pregătirea fondului locativ din municipiul Chişinău către sezonul rece 2018 - 2019 <![CDATA[Dezbateri publice: Pregătirea fondului locativ din municipiul Chişinău către sezonul rece 2018 - 2019 // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23392&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Dezbateri-publice-Pregatirea-fondului-locativ-din-municipiul-Chisinau-catre-sezonul-rece-2018-2019/ ]]> 05.09.2018 16:28 Dezbateri publice: Taxele locale pentru anul 2019 <![CDATA[Dezbateri publice: Taxele locale pentru anul 2019 // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23386&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Dezbateri-publice-Taxele-locale-pentru-anul-2019/ ]]> 04.09.2018 16:54 Dezbateri publice: Executarea bugetului în suburbiile municipiului Chişinău <![CDATA[Dezbateri publice: Executarea bugetului în suburbiile municipiului Chişinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23923&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Dezbateri-publice-Executarea-bugetului-in-suburbiile-municipiului-Chisinau/ ]]> 23.08.2018 11:21 Prezentare Publică: Sistemul de distribuție Serie-Paralel pentru clădirile conectate la încălzire centralizată. <![CDATA[Prezentare Publică: Sistemul de distribuție Serie-Paralel pentru clădirile conectate la încălzire centralizată. // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23910&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Prezentare-Publica-Sistemul-de-distributie-Serie-Paralel-pentru-cladirile-conectate-la-incalzire-centralizata/ ]]> 20.08.2018 17:39 Masă Rotundă: Evaluarea activităţii instituţiilor de cultură în urma reorganizării Direcţiei Cultură <![CDATA[Masă Rotundă: Evaluarea activităţii instituţiilor de cultură în urma reorganizării Direcţiei Cultură // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23922&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Masa-Rotunda-Evaluarea-activitatii-institutiilor-de-cultura-in-urma-reorganizarii-Directiei-Cultura/ ]]> 20.08.2018 17:31 "Audieri publice pentru Chișinău": Gestionarea transparentă a resurselor financiare bugetare și extra-bugetare în grădinițele din mun. Chișinău <![CDATA["Audieri publice pentru Chișinău": Gestionarea transparentă a resurselor financiare bugetare și extra-bugetare în grădinițele din mun. Chișinău // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23943&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Audieri-publice-pentru-Chiinau-Gestionarea-transparenta-a-resurselor-financiare-bugetare-i-extra-bugetare-in-gradinitele-din-mun-Chiinau/ ]]> 31.07.2018 10:08 Dezbateri publice: Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție al Primăriei municipiului Chişinău pentru anii 2018-2020 <![CDATA[Dezbateri publice: Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție al Primăriei municipiului Chişinău pentru anii 2018-2020 // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23940&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Dezbateri-publice-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-local-anticoruptie-al-Primariei-municipiului-Chisinau-pentru-anii-2018-2020/ ]]> 20.07.2018 18:21 Audieri publice: Analiza executării Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău şi elaborarea documentaţiei tehnice pentru actualizarea acestuia <![CDATA[Audieri publice: Analiza executării Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău şi elaborarea documentaţiei tehnice pentru actualizarea acestuia // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23939&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Audieri-publice-Analiza-executarii-Planului-Urbanistic-General-al-orasului-Chisinau-si-elaborarea-documentatiei-tehnice-pentru-actualizarea-acestuia/ ]]> 20.07.2018 16:09 Masa rotundă: ”Pregătirea instituțiilor de învățământ pentru începutul noului an școlar 2018-2019” <![CDATA[Masa rotundă: ”Pregătirea instituțiilor de învățământ pentru începutul noului an școlar 2018-2019” // Consultare publică]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=23938&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Consultare-publica/Masa-rotunda-Pregatirea-institutiilor-de-invatamant-pentru-inceputul-noului-an-colar-2018-2019/ ]]> 16.07.2018 17:36