<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 31.07.2021 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2021 https://www.chisinau.md/RAPORT privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2020 în cadrul Primăriei municipiului Chişinău <![CDATA[RAPORT privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2020 în cadrul Primăriei municipiului Chişinău // Rapoarte anuale/Transparența PMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=776&id=32875&t=/Informatii/Rapoarte-anualeTransparenta-PMC/RAPORT-privind-transparenta-in-procesul-decizional-pentru-anul-2020-in-cadrul-Primariei-municipiului-Chisinau/ 23.02.2021 15:36 RAPORT privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2019 în cadrul Primăriei municipiului Chişinău <![CDATA[RAPORT privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2019 în cadrul Primăriei municipiului Chişinău // Rapoarte anuale/Transparența PMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=776&id=28979&t=/Informatii/Rapoarte-anualeTransparenta-PMC/RAPORT-privind-transparenta-in-procesul-decizional-pentru-anul-2019-in-cadrul-Primariei-municipiului-Chisinau/ 27.03.2020 09:17 RAPORT privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2018 în cadrul Primăriei municipiului Chişinău <![CDATA[RAPORT privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2018 în cadrul Primăriei municipiului Chişinău // Rapoarte anuale/Transparența PMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=776&id=26842&t=/Informatii/Rapoarte-anualeTransparenta-PMC/RAPORT-privind-transparenta-in-procesul-decizional-pentru-anul-2018-in-cadrul-Primariei-municipiului-Chisinau/ 31.01.2019 10:43 RAPORT privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2017 în cadrul Primăriei municipiului Chişinău <![CDATA[RAPORT privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2017 în cadrul Primăriei municipiului Chişinău // Rapoarte anuale/Transparența PMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=776&id=20782&t=/Informatii/Rapoarte-anualeTransparenta-PMC/RAPORT-privind-transparenta-in-procesul-decizional-pentru-anul-2017-in-cadrul-Primariei-municipiului-Chisinau/ 17.01.2018 13:48 Planul de integritate al Primăriei municipiului Chișinău pentru anii 2017-2018 <![CDATA[Planul de integritate al Primăriei municipiului Chișinău pentru anii 2017-2018 // Rapoarte anuale/Transparența PMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=776&id=18610&t=/Informatii/Rapoarte-anualeTransparenta-PMC/Planul-de-integritate-al-Primariei-municipiului-Chiinau-pentru-anii-2017-2018/ 05.04.2017 11:56 RAPORT privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2016 în cadrul Primăriei municipiului Chişinău <![CDATA[RAPORT privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2016 în cadrul Primăriei municipiului Chişinău // Rapoarte anuale/Transparența PMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=776&id=17452&t=/Informatii/Rapoarte-anualeTransparenta-PMC/RAPORT-privind-transparenta-in-procesul-decizional-pentru-anul-2016-in-cadrul-Primariei-municipiului-Chisinau/ 06.02.2017 14:17 ANUNŢ-TIP privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie <![CDATA[ANUNŢ-TIP privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie // Rapoarte anuale/Transparența PMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=776&id=16572&t=/Informatii/Rapoarte-anualeTransparenta-PMC/ANUNT-TIP-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-de-decizie/ 19.10.2016 15:28 LISTA persoanelor responsabile de coordonarea procesului de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional din cadrul subdiviziunilor structural ale Primăriei municipiului Chișinău <![CDATA[LISTA persoanelor responsabile de coordonarea procesului de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional din cadrul subdiviziunilor structural ale Primăriei municipiului Chișinău // Rapoarte anuale/Transparența PMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=776&id=16556&t=/Informatii/Rapoarte-anualeTransparenta-PMC/LISTA-persoanelor-responsabile-de-coordonarea-procesului-de-consultare-publica-cu-societatea-civila-in-procesul-decizional-din-cadrul-subdiviziunilor-structural-ale-Primariei-municipiului-Chiinau/ 19.10.2016 10:02 Proiectul REGULAMENTULUI privind organizarea procesului de reabilitare termică şi mansardare a blocurilor de locuințe din municipiul Chişinău <![CDATA[Proiectul REGULAMENTULUI privind organizarea procesului de reabilitare termică şi mansardare a blocurilor de locuințe din municipiul Chişinău // Rapoarte anuale/Transparența PMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=776&id=7020&t=/Informatii/Rapoarte-anualeTransparenta-PMC/Proiectul-REGULAMENTULUI-privind-organizarea-procesului-de-reabilitare-termica-si-mansardare-a-blocurilor-de-locuinte-din-municipiul-Chisinau/ 11.02.2014 16:33 HOTĂRÂREA nr. 2 din 18.11.2011 a Comisiei municipale pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, considerate ilegale <![CDATA[HOTĂRÂREA nr. 2 din 18.11.2011 a Comisiei municipale pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, considerate ilegale // Rapoarte anuale/Transparența PMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=776&id=3736&t=/Informatii/Rapoarte-anualeTransparenta-PMC/HOTARAREA-nr-2-din-18112011-a-Comisiei-municipale-pentru-examinarea-circumstantelor-adoptarii-actelor-administrative-ale-autoritatilor-administratiei-publice-locale-considerate-ilegale/ 07.12.2011 10:41 Hotărârea nr.1 a Comisiei municipale pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice legale, considerate ilegale <![CDATA[Hotărârea nr.1 a Comisiei municipale pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice legale, considerate ilegale // Rapoarte anuale/Transparența PMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=776&id=3055&t=/Informatii/Rapoarte-anualeTransparenta-PMC/Hotararea-nr1-a-Comisiei-municipale-pentru-examinarea-circumstantelor-adoptarii-actelor-administrative-ale-autoritatilor-administratiei-publice-legale-considerate-ilegale/ 14.02.2011 00:00 Transparenţă Decizională <![CDATA[Transparenţă Decizională // Rapoarte anuale/Transparența PMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=776&id=2738&t=/Informatii/Rapoarte-anualeTransparenta-PMC/Transparenta-Decizionala/ ]]> 07.05.2010 19:29