<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 25.09.2021 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2021 https://www.chisinau.md/Regulamentul privind activitatea Comisiei municipale pentru consolidarea relațiilor de conlucrare cu asociațiile obștești etnoculturale cu statut local și a componenței acesteia (aprobat prin Decizia CMC nr. 20/ 5 din 27 noiembrie 2020) <![CDATA[Regulamentul privind activitatea Comisiei municipale pentru consolidarea relațiilor de conlucrare cu asociațiile obștești etnoculturale cu statut local și a componenței acesteia (aprobat prin Decizia CMC nr. 20/ 5 din 27 noiembrie 2020) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=32036&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-privind-activitatea-Comisiei-municipale-pentru-consolidarea-relatiilor-de-conlucrare-cu-asociatiile-obteti-etnoculturale-cu-statut-local-i-a-componentei-acesteia-aprobat-prin-Decizia-CMC-nr-20-5-din-27-noiembrie-2020/ 07.12.2020 15:32 Regulamentul Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău și a noii componențe nominale a acesteia ( aprobat prin Decizia CMC nr. 20/3 din 27 noiembrie 2020) <![CDATA[Regulamentul Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău și a noii componențe nominale a acesteia ( aprobat prin Decizia CMC nr. 20/3 din 27 noiembrie 2020) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=32028&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-Comisiei-pentru-reglementarea-denumirilor-urbane-din-Chiinau-i-a-noii-componente-nominale-a-acesteia-aprobat-prin-Decizia-CMC-nr-203-din-27-noiembrie-2020/ 07.12.2020 14:12 Regulamentul indicatorilor de performanță pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Chișinău ( aprobat prin decizia nr. 12/6 din 23 iulie 2020) <![CDATA[Regulamentul indicatorilor de performanță pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Chișinău ( aprobat prin decizia nr. 12/6 din 23 iulie 2020) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=31789&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-indicatorilor-de-performanta-pentru-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-municipiul-Chiinau-aprobat-prin-decizia-nr-126-din-23-iulie-2020/ 17.11.2020 14:15 Regulamentul Comisiei municipale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia <![CDATA[Regulamentul Comisiei municipale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în municipiul Chișinău și a componenței acesteia // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=31685&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-Comisiei-municipale-pentru-prevenirea-i-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-in-municipiul-Chiinau-i-a-componentei-acesteia/ 05.11.2020 15:04 Regulamentul privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău” <![CDATA[Regulamentul privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău” // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=31492&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-privind-licitatiile-cu-strigare-pentru-obtinerea-dreptului-de-a-incheia-un-contract-privind-amplasarea-unitatii-de-comert-ambulant-stradal-pe-teritoriul-municipiului-Chiinau/ 16.10.2020 10:52 Regulamentul gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă - proprietate municipală (în redacție nouă) <![CDATA[Regulamentul gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă - proprietate municipală (în redacție nouă) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=31479&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-gestionarii-cladirilor-constructiilor-i-incaperilor-cu-alta-destinatie-decat-cea-locativa-proprietate-municipala-in-redactie-noua/ 14.10.2020 15:46 Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău <![CDATA[Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=31478&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-privind-desfaurarea-activitatii-de-comert-in-municipiul-Chiinau/ 13.10.2020 15:39 Regulamentul privind Bugetul Civil în municipiul Chișinău <![CDATA[Regulamentul privind Bugetul Civil în municipiul Chișinău // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=31802&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-privind-Bugetul-Civil-in-municipiul-Chiinau/ 22.08.2020 17:37 Statutul Întreprinderii Municipale ,, Parcul urban de autobuze”( Anexă la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 12/11 din 23 iulie 2020) <![CDATA[Statutul Întreprinderii Municipale ,, Parcul urban de autobuze”( Anexă la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 12/11 din 23 iulie 2020) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=30443&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Statutul-Intreprinderii-Municipale-Parcul-urban-de-autobuze-Anexa-la-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-1211-din-23-iulie-2020/ 04.08.2020 14:28 Regulamentului-model al Consiliului de administrație și Regulamentului model al Comisiei de cenzori ale întreprinderilor municipale ( Anexă la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 12/10 din 23 iulie 2020) <![CDATA[Regulamentului-model al Consiliului de administrație și Regulamentului model al Comisiei de cenzori ale întreprinderilor municipale ( Anexă la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 12/10 din 23 iulie 2020) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=30442&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentului-model-al-Consiliului-de-administratie-i-Regulamentului-model-al-Comisiei-de-cenzori-ale-intreprinderilor-municipale-Anexa-la-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-1210-din-23-iulie-2020/ 04.08.2020 14:26 Regulamentul indicatorilor de performanță pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Chișinău ( Anexă la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 12/6 din 23 iulie 2020) <![CDATA[Regulamentul indicatorilor de performanță pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Chișinău ( Anexă la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 12/6 din 23 iulie 2020) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=30441&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-indicatorilor-de-performanta-pentru-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-municipiul-Chiinau-Anexa-la-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-126-din-23-iulie-2020/ 04.08.2020 14:21 REGULAMENTUL privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=30428&t=/Cadrul-legal-Regulamente/REGULAMENTUL-privind-salubrizarea-i-asigurarea-curateniei-in-oraul-Chiinau/ 03.08.2020 18:27 REGULAMENTUL de utilizare a însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău (Anexa nr. 13 la Dispoziția Primarului General al municipiului Chișinău nr. 264-d din 10 iunie 2020) <![CDATA[REGULAMENTUL de utilizare a însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău (Anexa nr. 13 la Dispoziția Primarului General al municipiului Chișinău nr. 264-d din 10 iunie 2020) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=29707&t=/Cadrul-legal-Regulamente/REGULAMENTUL-de-utilizare-a-insemnelor-heraldice-ale-municipiului-Chiinau-Anexa-nr-13-la-Dispozitia-Primarului-General-al-municipiului-Chiinau-nr-264-d-din-10-iunie-2020/ 15.06.2020 17:52 REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Direcției cultură <![CDATA[REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Direcției cultură // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=29593&t=/Cadrul-legal-Regulamente/REGULAMENTUL-de-organizare-i-functionare-a-Directiei-cultura/ 04.06.2020 17:15 REGULAMENTUL privind modul de formare și utilizare a veniturilor colectate în instituțiile de învățământ finanțate din bugetul municipal Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL privind modul de formare și utilizare a veniturilor colectate în instituțiile de învățământ finanțate din bugetul municipal Chișinău // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=28386&t=/Cadrul-legal-Regulamente/REGULAMENTUL-privind-modul-de-formare-i-utilizare-a-veniturilor-colectate-in-institutiile-de-invatamant-finantate-din-bugetul-municipal-Chiinau/ 04.12.2019 10:18 REGULAMENTUL de activitate a Consiliului consultativ al Direcției generale educație, tineret și sport <![CDATA[REGULAMENTUL de activitate a Consiliului consultativ al Direcției generale educație, tineret și sport // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=28387&t=/Cadrul-legal-Regulamente/REGULAMENTUL-de-activitate-a-Consiliului-consultativ-al-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 04.12.2019 09:35 REGULAMENTUL privind procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL privind procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=27894&t=/Cadrul-legal-Regulamente/REGULAMENTUL-privind-procedurile-de-furnizare-a-documentelor-i-informatiilor-oficiale-detinute-de-catre-Aparatul-Primariei-municipiului-Chiinau/ 28.11.2019 17:54 Regulamentul privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpîn în municipiul Chişinău şi a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpîn din municipiul Chişinău <![CDATA[Regulamentul privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpîn în municipiul Chişinău şi a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpîn din municipiul Chişinău // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=27331&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-privind-intretinerea-animalelor-de-companie-cu-si-fara-stapin-in-municipiul-Chisinau-si-a-Regulamentului-privind-capturarea-transportarea-evidenta-si-ingrijirea-cainilor-si-a-pisicilor-fara-supraveghere-si-fara-stapin-din-municipiul-Chisinau/ 26.09.2019 17:42 REGULAMENTUL privind modul stabilirii și acordării de compensații unor categorii de persoane pentru călătoria în transportul public urban și suburban din municipiul Chișinău (redacție nouă) <![CDATA[REGULAMENTUL privind modul stabilirii și acordării de compensații unor categorii de persoane pentru călătoria în transportul public urban și suburban din municipiul Chișinău (redacție nouă) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=24494&t=/Cadrul-legal-Regulamente/REGULAMENTUL-privind-modul-stabilirii-i-acordarii-de-compensatii-unor-categorii-de-persoane-pentru-calatoria-in-transportul-public-urban-i-suburban-din-municipiul-Chiinau-redactie-noua/ 26.11.2018 16:52 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de celebrare a cuplurilor longevive și omagierea persoanelor centenare (longevive) în municipiul Chișinău (modificat) <![CDATA[Regulamentul privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de celebrare a cuplurilor longevive și omagierea persoanelor centenare (longevive) în municipiul Chișinău (modificat) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=24451&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-privind-organizarea-i-desfaurarea-actiunilor-de-celebrare-a-cuplurilor-longevive-i-omagierea-persoanelor-centenare-longevive-in-municipiul-Chiinau-modificat/ 21.11.2018 17:09 REGULAMENTUL cu privire la modul de acordare a tichetelor de masă unor categorii de angajați din domeniul protecției sociale și culturii <![CDATA[REGULAMENTUL cu privire la modul de acordare a tichetelor de masă unor categorii de angajați din domeniul protecției sociale și culturii // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=24307&t=/Cadrul-legal-Regulamente/REGULAMENTUL-cu-privire-la-modul-de-acordare-a-tichetelor-de-masa-unor-categorii-de-angajati-din-domeniul-protectiei-sociale-i-culturii/ 06.11.2018 17:45 Regulamentul cu privire la acordarea asistenței medicale stomatologice persoanelor din grupurile social-dezavantajate din municipiul Chișinău” (redacție nouă) <![CDATA[Regulamentul cu privire la acordarea asistenței medicale stomatologice persoanelor din grupurile social-dezavantajate din municipiul Chișinău” (redacție nouă) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=24256&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-cu-privire-la-acordarea-asistentei-medicale-stomatologice-persoanelor-din-grupurile-social-dezavantajate-din-municipiul-Chiinau-redactie-noua/ 02.11.2018 14:47 Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare cu seturi de accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat din municipiul Chișinău, procurate din sursele financiare ale bugetului local (redacție nouă) <![CDATA[Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare cu seturi de accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat din municipiul Chișinău, procurate din sursele financiare ale bugetului local (redacție nouă) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=24203&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-cu-privire-la-modalitatea-de-asigurare-cu-seturi-de-accesorii-pentru-determinarea-glicemiei-la-persoanele-cu-diabet-zaharat-din-municipiul-Chiinau-procurate-din-sursele-financiare-ale-bugetului-local-redactie-noua/ 30.10.2018 10:47 Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare a persoanelor cu deficiențe de văz din municipiul Chișinău cu dispozitive medicale, nonmedicale specializate și servicii de protezare oculară (redacție nouă) <![CDATA[Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare a persoanelor cu deficiențe de văz din municipiul Chișinău cu dispozitive medicale, nonmedicale specializate și servicii de protezare oculară (redacție nouă) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=24202&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-cu-privire-la-modalitatea-de-asigurare-a-persoanelor-cu-deficiente-de-vaz-din-municipiul-Chiinau-cu-dispozitive-medicale-nonmedicale-specializate-i-servicii-de-protezare-oculara-redactie-noua/ 30.10.2018 10:45 Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare a copiilor primului an de viață din familii cu risc medico-social și cu indicații rredicale cu produse lactate/fotmule de început și formule de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici, procurate din sursele financiare ale bugetului local (redacție nouă) <![CDATA[Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare a copiilor primului an de viață din familii cu risc medico-social și cu indicații rredicale cu produse lactate/fotmule de început și formule de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici, procurate din sursele financiare ale bugetului local (redacție nouă) // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=24201&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-cu-privire-la-modalitatea-de-asigurare-a-copiilor-primului-an-de-viata-din-familii-cu-risc-medico-social-i-cu-indicatii-rredicale-cu-produse-lactatefotmule-de-inceput-i-formule-de-continuare-ale-preparatelor-pentru-sugari-i-copii-mici-procurate-din-sursele-financiare-ale-bugetului-local-redactie-noua/ 30.10.2018 10:42 Regulamentul privind susținerea financiară a familiilor cu 3 (trei) și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018 <![CDATA[Regulamentul privind susținerea financiară a familiilor cu 3 (trei) și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018 // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=24200&t=/Cadrul-legal-Regulamente/Regulamentul-privind-sustinerea-financiara-a-familiilor-cu-3-trei-i-mai-multi-copii-in-institutiile-de-educatie-timpurie-din-oraul-Chiinau-in-anul-2018/ 30.10.2018 10:39 REGULAMENTUL cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=24308&t=/Cadrul-legal-Regulamente/REGULAMENTUL-cu-privire-la-inventarierea-cladirilor-constructiilor-i-incaperilor-izolate-proprietate-publica-a-municipiului-Chiinau/ 15.10.2018 17:49 REGULAMENTUL cu privire la modul de achitare a compensației bănești pentru închirierea spațiului locativ angajaților autorităților publice locale din municipiul Chișinău - tineri specialiști <![CDATA[REGULAMENTUL cu privire la modul de achitare a compensației bănești pentru închirierea spațiului locativ angajaților autorităților publice locale din municipiul Chișinău - tineri specialiști // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=24513&t=/Cadrul-legal-Regulamente/REGULAMENTUL-cu-privire-la-modul-de-achitare-a-compensatiei-baneti-pentru-inchirierea-spatiului-locativ-angajatilor-autoritatilor-publice-locale-din-municipiul-Chiinau-tineri-specialiti/ 31.07.2018 11:24 REGULAMENTUL cu privire la organizarea și funcționarea (Achiziționarea) Serviciului de alimentare cu prânzuri pentru persoanele socialmente vulnerabile din municipiul Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL cu privire la organizarea și funcționarea (Achiziționarea) Serviciului de alimentare cu prânzuri pentru persoanele socialmente vulnerabile din municipiul Chișinău // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=29149&t=/Cadrul-legal-Regulamente/REGULAMENTUL-cu-privire-la-organizarea-i-functionarea-Achizitionarea-Serviciului-de-alimentare-cu-pranzuri-pentru-persoanele-socialmente-vulnerabile-din-municipiul-Chiinau/ 29.07.2018 16:46 REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Direcției generale educație, cultură, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Direcției generale educație, cultură, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău // Cadrul legal - Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=21370&t=/Cadrul-legal-Regulamente/REGULAMENTUL-de-organizare-i-functionare-a-Directiei-generale-educatie-cultura-tineret-i-sport-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 03.03.2018 15:40