<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 22.02.2018 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2018 https://www.chisinau.md/REGULAMENTUL Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=21202&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-Comisiei-pentru-reglementarea-denumirilor-urbane-din-Chiinau/ 14.02.2018 16:18 REGULAMENTUL de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului municipal Chișinău și modul de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului municipal Chișinău și modul de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=21201&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-de-functionare-a-Comisiei-consultative-pentru-domeniul-locuintelor-a-Consiliului-municipal-Chiinau-i-modul-de-atribuire-a-locuintelor-sociale-in-municipiul-Chiinau/ 14.02.2018 16:09 REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil <![CDATA[REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=21200&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-privind-organizarea-i-functionarea-Centrului-de-gazduire-i-orientare-pentru-persoanele-fara-domiciliu-stabil/ 14.02.2018 16:05 REGULAMENTUL privind bugetul civil în municipiul Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL privind bugetul civil în municipiul Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=21199&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-privind-bugetul-civil-in-municipiul-Chiinau/ 14.02.2018 16:00 REGULAMENTUL privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice <![CDATA[REGULAMENTUL privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=20726&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-privind-compensarea-cheltuielilor-pentru-persoanele-defavorizate-din-municipiul-Chiinau-la-efectuarea-platilor-pentru-serviciile-comunale-i-resurse-energetice/ 02.01.2018 15:45 REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de celebrare a cuplurilor longevive și omagierea persoanelor centenare (longevive) în municipiul Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de celebrare a cuplurilor longevive și omagierea persoanelor centenare (longevive) în municipiul Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=20161&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-privind-organizarea-i-desfaurarea-actiunilor-de-celebrare-a-cuplurilor-longevive-i-omagierea-persoanelor-centenare-longevive-in-municipiul-Chiinau/ 22.11.2017 16:28 Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare a copiilor primului an de viață din familii cu risc medico-social și cu indicații medicale cu produse lactate/amestecuri lactate adaptate, procurate din sursele financiare ale bugetului local <![CDATA[Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare a copiilor primului an de viață din familii cu risc medico-social și cu indicații medicale cu produse lactate/amestecuri lactate adaptate, procurate din sursele financiare ale bugetului local // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=20013&t=/Regulamente/Regulamentul-cu-privire-la-modalitatea-de-asigurare-a-copiilor-primului-an-de-viata-din-familii-cu-risc-medico-social-i-cu-indicatii-medicale-cu-produse-lactateamestecuri-lactate-adaptate-procurate-din-sursele-financiare-ale-bugetului-local/ 02.11.2017 17:04 Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare cu aparate auditive a persoanelor cu deficiențe de auz din municipiul Chișinău <![CDATA[Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare cu aparate auditive a persoanelor cu deficiențe de auz din municipiul Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=20012&t=/Regulamente/Regulamentul-cu-privire-la-modalitatea-de-asigurare-cu-aparate-auditive-a-persoanelor-cu-deficiente-de-auz-din-municipiul-Chiinau/ 02.11.2017 17:01 Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare a persoanelor cu deficiențe de văz din municipiul Chișinău cu dispozitive medicale, nonmedicale specializate și servicii de protezare oculară <![CDATA[Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare a persoanelor cu deficiențe de văz din municipiul Chișinău cu dispozitive medicale, nonmedicale specializate și servicii de protezare oculară // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=20011&t=/Regulamente/Regulamentul-cu-privire-la-modalitatea-de-asigurare-a-persoanelor-cu-deficiente-de-vaz-din-municipiul-Chiinau-cu-dispozitive-medicale-nonmedicale-specializate-i-servicii-de-protezare-oculara/ 02.11.2017 17:00 Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău” <![CDATA[Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău” // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=19889&t=/Regulamente/Regulamentul-de-desfaurare-a-activitatii-de-comert-in-municipiul-Chiinau/ 20.10.2017 10:53 Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău <![CDATA[Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=19857&t=/Regulamente/Regulamentul-privind-licitatiile-pentru-obtinerea-dreptului-de-locatiune-a-incaperilor-cu-alta-destinatie-decat-cea-locativa-proprietatea-autoritatii-publice-locale-a-municipiului-Chiinau/ 17.10.2017 16:27 REGULAMENTUL privind delimitarea, gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL privind delimitarea, gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=19160&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-privind-delimitarea-gestionarea-i-protejarea-spatiilor-verzi-din-municipiul-Chiinau/ 27.07.2017 16:23 REGULAMENTUL privind compensarea diferenței în urma majorării tarifului pentru transportarea deșeurilor menajere solide persoanelor din familiile defavorizate din municipiul Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL privind compensarea diferenței în urma majorării tarifului pentru transportarea deșeurilor menajere solide persoanelor din familiile defavorizate din municipiul Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=19247&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-privind-compensarea-diferentei-in-urma-majorarii-tarifului-pentru-transportarea-deeurilor-menajere-solide-persoanelor-din-familiile-defavorizate-din-municipiul-Chiinau/ 07.07.2017 10:57 REGULAMENTUL privind compensarea cheltuielilor suportate de către familiile defavorizate din municipiul Chișinău pentru plata apei suplimentar calculată <![CDATA[REGULAMENTUL privind compensarea cheltuielilor suportate de către familiile defavorizate din municipiul Chișinău pentru plata apei suplimentar calculată // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=18575&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-privind-compensarea-cheltuielilor-suportate-de-catre-familiile-defavorizate-din-municipiul-Chiinau-pentru-plata-apei-suplimentar-calculata/ 23.05.2017 16:01 REGULAMENTUL privind Concursul pentru acordarea dreptului de organizare a licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL privind Concursul pentru acordarea dreptului de organizare a licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=17982&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-privind-Concursul-pentru-acordarea-dreptului-de-organizare-a-licitatiilor-funciare-cu-strigare-in-municipiul-Chiinau/ 17.03.2017 14:53 REGULAMENTUL cu privire la acordarea asistenței medicale stomatologice persoanelor din grupurile social-dezavantajate <![CDATA[REGULAMENTUL cu privire la acordarea asistenței medicale stomatologice persoanelor din grupurile social-dezavantajate // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=17027&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-cu-privire-la-acordarea-asistentei-medicale-stomatologice-persoanelor-din-grupurile-social-dezavantajate/ 08.12.2016 16:29 REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=16260&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-privind-organizarea-i-desfaurarea-licitatiilor-funciare-cu-strigare-in-municipiul-Chiinau/ 13.09.2016 16:50 REGULAMENTUL privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=15930&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-privind-constituirea-i-functionarea-Consiliului-municipal-Chiinau/ 25.07.2016 15:26 Regulament privind organizarea teraselor de vară/sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Chișinău <![CDATA[Regulament privind organizarea teraselor de vară/sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=12052&t=/Regulamente/Regulament-privind-organizarea-teraselor-de-varasezoniere-pe-domeniul-public-sau-privat-al-municipiului-Chiinau/ 21.05.2015 16:26 REGULAMENTUL PROVIZORIU PRIVIND AUTORIZAREA ȘI AMPLASAREA DISPOZITIVELOR DE PUBLICITATE, A PUBLICITĂȚII EXTERIOARE, FIRMELOR (INSCRIPȚII ȘI IMAGINII EXTERTOARE) ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU <![CDATA[REGULAMENTUL PROVIZORIU PRIVIND AUTORIZAREA ȘI AMPLASAREA DISPOZITIVELOR DE PUBLICITATE, A PUBLICITĂȚII EXTERIOARE, FIRMELOR (INSCRIPȚII ȘI IMAGINII EXTERTOARE) ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=11575&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-PROVIZORIU-PRIVIND-AUTORIZAREA-I-AMPLASAREA-DISPOZITIVELOR-DE-PUBLICITATE-A-PUBLICITAII-EXTERIOARE-FIRMELOR-INSCRIPII-I-IMAGINII-EXTERTOARE-IN-MUNICIPIUL-CHIINAU/ 23.04.2015 17:07 REGULAMENTUL privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău <![CDATA[REGULAMENTUL privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=18481&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-privind-modul-de-formare-i-utilizare-a-mijloacelor-Fondului-de-rezerva-al-municipiului-Chiinau/ 09.04.2015 10:48 REGULAMENTUL gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă - proprietate municipală <![CDATA[REGULAMENTUL gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă - proprietate municipală // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=10758&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-gestionarii-cladirilor-constructiilor-i-incaperilor-cu-alta-destinatie-decat-cealocativa-proprietate-municipala/ 23.01.2015 11:19 REGULAMENTUL OBLIGAŢIEI PRIVIND PROTEJAREA MONUMENTULUI ISTORIC <![CDATA[REGULAMENTUL OBLIGAŢIEI PRIVIND PROTEJAREA MONUMENTULUI ISTORIC // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=10275&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-OBLIGATIEI-PRIVIND-PROTEJAREA-MONUMENTULUI-ISTORIC/ 12.12.2014 11:47 REGULAMENTUL NOTIFICĂRII PRIVIND PROTEJAREA MONUMENTULUI ISTORIC <![CDATA[REGULAMENTUL NOTIFICĂRII PRIVIND PROTEJAREA MONUMENTULUI ISTORIC // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=10274&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-NOTIFICARII-PRIVIND-PROTEJAREA-MONUMENTULUI-ISTORIC/ 12.12.2014 11:45 REGULAMENTUL PRIVIND MĂSURILE GENERALE PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL CONSTRUIT DE CATEGORIE LOCALĂ <![CDATA[REGULAMENTUL PRIVIND MĂSURILE GENERALE PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL CONSTRUIT DE CATEGORIE LOCALĂ // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=10273&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-PRIVIND-MASURILE-GENERALE-PENTRU-PROTECTIA-PATRIMONIULUI-CULTURALCONSTRUIT-DE-CATEGORIE-LOCALA/ 12.12.2014 11:43 REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE A PATRIMONIULUI CULTURAL CONSTRUIT DE CATEGORIE LOCALĂ <![CDATA[REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE A PATRIMONIULUI CULTURAL CONSTRUIT DE CATEGORIE LOCALĂ // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=10272&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-PRIVIND-CRITERIILE-DE-EVALUARE-A-PATRIMONIULUI-CULTURAL-CONSTRUIT-DE-CATEGORIE-LOCALA/ 12.12.2014 11:28 Regulamentul provizoriu privind procedura de demolare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Chişinău <![CDATA[Regulamentul provizoriu privind procedura de demolare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Chişinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=8830&t=/Regulamente/Regulamentul-provizoriu-privind-procedura-de-demolare-a-constructiilor-executate-ilegal-pe-terenurile-ce-apartin-domeniului-publicprivat-al-municipiului-Chisinau/ 20.08.2014 11:36 Regulamentul cu privire la acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către gestionarii fondului locativ şi furnizori, implicaţi în ridicarea nivelului de achitare şi recuperare a datoriilor debitoare pentru serviciile comunale <![CDATA[Regulamentul cu privire la acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către gestionarii fondului locativ şi furnizori, implicaţi în ridicarea nivelului de achitare şi recuperare a datoriilor debitoare pentru serviciile comunale // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=8772&t=/Regulamente/Regulamentul-cu-privire-la-actiunile-ce-urmeaza-a-fi-intreprinse-de-catre-gestionarii-fondului-locativ-si-furnizori-implicati-in-ridicarea-nivelului-de-achitare-si-recuperare-a-datoriilor-debitoare-pentru-serviciile-comunale/ 15.08.2014 11:44 Regulamentul privind modul de stabilire şi de acordare a compensaţiei pentru călătoria persoanelor cu dizabiliţăţi în transportul în comun urban şi suburban <![CDATA[Regulamentul privind modul de stabilire şi de acordare a compensaţiei pentru călătoria persoanelor cu dizabiliţăţi în transportul în comun urban şi suburban // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=7231&t=/Regulamente/Regulamentul-privind-modul-de-stabilire-si-de-acordare-a-compensatiei-pentru-calatoria-persoanelor-cu-dizabilitati-in-transportul-in-comun-urban-si-suburban/ 06.03.2014 16:23 Regulamentul privind organizarea teraselor de vară în municipiul Chişinău <![CDATA[Regulamentul privind organizarea teraselor de vară în municipiul Chişinău // Regulamente]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=511&id=7230&t=/Regulamente/Regulamentul-privind-organizarea-teraselor-de-vara-in-municipiul-Chisinau/ 06.03.2014 16:03