<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 27.09.2021 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2021 https://www.chisinau.md/Planul de amenajare a teritoriului municipiului Chişinău. Tabel centralizator. <![CDATA[Planul de amenajare a teritoriului municipiului Chişinău. Tabel centralizator. // Planul de amenajare a Teritoriului Municipiului Chisinau]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=501&id=2815&t=/Utile/Planul-Urbanistic/General/Planul-de-amenajare-a-Teritoriului-Municipiului-Chisinau/Planul-de-amenajare-a-teritoriului-municipiului-Chisinau-Tabel-centralizator/ 10.12.2010 09:51 Planul de amenajare a teritoriului municipiului Chişinău. Documentul complet. <![CDATA[Planul de amenajare a teritoriului municipiului Chişinău. Documentul complet. // Planul de amenajare a Teritoriului Municipiului Chisinau]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=501&id=2814&t=/Utile/Planul-Urbanistic/General/Planul-de-amenajare-a-Teritoriului-Municipiului-Chisinau/Planul-de-amenajare-a-teritoriului-municipiului-Chisinau-Documentul-complet/ 10.12.2010 09:49 Planul Urbanistic General al Municipiului Chisinau <![CDATA[Planul Urbanistic General al Municipiului Chisinau // Planul de amenajare a Teritoriului Municipiului Chisinau]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=501&id=1004&t=/Utile/Planul-Urbanistic/General/Planul-de-amenajare-a-Teritoriului-Municipiului-Chisinau/Planul-Urbanistic-General-al-Municipiului-Chisinau/ 11.08.2010 06:49 Anexe la Planul Urbanistic General al oraşului Chişinău <![CDATA[Anexe la Planul Urbanistic General al oraşului Chişinău // Planul de amenajare a Teritoriului Municipiului Chisinau]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=501&id=1143&t=/Utile/Planul-Urbanistic/General/Planul-de-amenajare-a-Teritoriului-Municipiului-Chisinau/Anexe-la-Planul-Urbanistic-General-al-orasului-Chisinau/ 11.08.2010 06:48 Strategia de dezvoltare teritoriala. Etapa a-II <![CDATA[Strategia de dezvoltare teritoriala. Etapa a-II // Planul de amenajare a Teritoriului Municipiului Chisinau]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=501&id=1144&t=/Utile/Planul-Urbanistic/General/Planul-de-amenajare-a-Teritoriului-Municipiului-Chisinau/Strategia-de-dezvoltare-teritoriala-Etapa-a-II/ 11.08.2010 06:47