<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 07.07.2020 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2020 https://www.chisinau.md/Dispoziția nr. 319-d din 03 iulie 2020 „Cu privire la redistribuirea alocațiilor aprobate în bugetul municipal Chișinău, pe anul 2020 Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului pentru întreținerea instituțiilor/serviciilor sociale din subordine” <![CDATA[Dispoziția nr. 319-d din 03 iulie 2020 „Cu privire la redistribuirea alocațiilor aprobate în bugetul municipal Chișinău, pe anul 2020 Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului pentru întreținerea instituțiilor/serviciilor sociale din subordine” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=30012&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-319-d-din-03-iulie-2020-Cu-privire-la-redistribuirea-alocatiilor-aprobate-in-bugetul-municipal-Chiinau-pe-anul-2020-Directiei-municipale-pentru-protectia-drepturilor-copilului-pentru-intretinerea-institutiilorserviciilor-sociale-din-subordine/ 04.07.2020 14:50 Dispoziția nr. 318-d din 03 iulie 2020 „Cu privire la interzicerea provizorie a circulației unităților de transport de mare tonaj, în perioada caniculei, pe străzile din municipiul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 318-d din 03 iulie 2020 „Cu privire la interzicerea provizorie a circulației unităților de transport de mare tonaj, în perioada caniculei, pe străzile din municipiul Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=30005&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-318-d-din-03-iulie-2020-Cu-privire-la-interzicerea-provizorie-a-circulatiei-unitatilor-de-transport-de-mare-tonaj-in-perioada-caniculei-pe-strazile-din-municipiul-Chiinau/ 03.07.2020 16:03 Dispoziția nr. 316-d din 01 iulie 2020 „Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare aprobate pe anul 2020 pentru Direcția generală locativ-comunală și amenajare” <![CDATA[Dispoziția nr. 316-d din 01 iulie 2020 „Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare aprobate pe anul 2020 pentru Direcția generală locativ-comunală și amenajare” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29991&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-316-d-din-01-iulie-2020-Cu-privire-la-redistribuirea-alocatiilor-bugetare-aprobate-pe-anul-2020-pentru-Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare/ 02.07.2020 15:09 Dispoziția nr. 317-d din 01 iulie 2020 „Cu privire la suspendarea traficului rutier din str. I. Pelivan. tronsonul cuprins intre străzile Alba Iulia și A. Belinschi” <![CDATA[Dispoziția nr. 317-d din 01 iulie 2020 „Cu privire la suspendarea traficului rutier din str. I. Pelivan. tronsonul cuprins intre străzile Alba Iulia și A. Belinschi” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29982&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-317-d-din-01-iulie-2020-Cu-privire-la-suspendarea-traficului-rutier-din-str-I-Pelivan-tronsonul-cuprins-intre-strazile-Alba-Iulia-i-A-Belinschi/ 01.07.2020 16:41 Dispoziția nr. 315-d din 29 iunie 2020 „Cu privire la abrogarea dispoziției nr. 33-d din 15.01.2018” <![CDATA[Dispoziția nr. 315-d din 29 iunie 2020 „Cu privire la abrogarea dispoziției nr. 33-d din 15.01.2018” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29974&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-315-d-din-29-iunie-2020-Cu-privire-la-abrogarea-dispozitiei-nr-33-d-din-15012018/ 29.06.2020 15:08 Dispoziția nr. 314-d din 29 iunie 2020 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru elaborarea conceptului de reorganizare a Direcției generale educație, tineret și sport” <![CDATA[Dispoziția nr. 314-d din 29 iunie 2020 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru elaborarea conceptului de reorganizare a Direcției generale educație, tineret și sport” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29973&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-314-d-din-29-iunie-2020-Cu-privire-la-instituirea-Comisiei-pentru-elaborarea-conceptului-de-reorganizare-a-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 29.06.2020 15:06 Dispoziția nr. 313-d din 29 iunie 2020 „Cu privire la limitarea programului de lucru al bufetului de tip deschis al Î.I. „Diaur Ghenadie” din bd. Mircea cel Bătrân, 3/3” <![CDATA[Dispoziția nr. 313-d din 29 iunie 2020 „Cu privire la limitarea programului de lucru al bufetului de tip deschis al Î.I. „Diaur Ghenadie” din bd. Mircea cel Bătrân, 3/3” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29972&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-313-d-din-29-iunie-2020-Cu-privire-la-limitarea-programului-de-lucru-al-bufetului-de-tip-deschis-al-II-Diaur-Ghenadie-din-bd-Mircea-cel-Batran-33/ 29.06.2020 15:04 Dispoziția nr. 10 - CMC din 29 iunie 2020 „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 10 - CMC din 29 iunie 2020 „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29967&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-10-CMC-din-29-iunie-2020-Cu-privire-la-convocarea-edintei-extraordinare-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 29.06.2020 13:57 Dispoziția nr. 311-d din 27 iunie 2020 „Cu privire la suspendarea traficului rutier din str. V. Pârcălab la intersecția cu str. M. Kogălniceanu” <![CDATA[Dispoziția nr. 311-d din 27 iunie 2020 „Cu privire la suspendarea traficului rutier din str. V. Pârcălab la intersecția cu str. M. Kogălniceanu” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29954&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-311-d-din-27-iunie-2020-Cu-privire-la-suspendarea-traficului-rutier-din-str-V-Parcalab-la-intersectia-cu-str-M-Kogalniceanu/ 27.06.2020 16:08 Dispoziția nr. 309-d din 27 iunie 2020 „Cu privire la revocarea dispoziției nr. 805-d din 19.11.2019” <![CDATA[Dispoziția nr. 309-d din 27 iunie 2020 „Cu privire la revocarea dispoziției nr. 805-d din 19.11.2019” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29953&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-309-d-din-27-iunie-2020-Cu-privire-la-revocarea-dispozitiei-nr-805-d-din-19112019/ 27.06.2020 16:07 Dispoziția nr. 307-d din 26 iunie 2020 „Cu privire la defrișarea unor arbori din Parcul ,, La izvor” <![CDATA[Dispoziția nr. 307-d din 26 iunie 2020 „Cu privire la defrișarea unor arbori din Parcul ,, La izvor” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29952&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-307-d-din-26-iunie-2020-Cu-privire-la-defriarea-unor-arbori-din-Parcul-La-izvor/ 27.06.2020 16:06 Dispoziția nr. 306-d din 26 iunie 2020 „Cu privire la defrișarea unor arbori din str. Arheolog Ion Casian Suruceanu” <![CDATA[Dispoziția nr. 306-d din 26 iunie 2020 „Cu privire la defrișarea unor arbori din str. Arheolog Ion Casian Suruceanu” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29951&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-306-d-din-26-iunie-2020-Cu-privire-la-defriarea-unor-arbori-din-str-Arheolog-Ion-Casian-Suruceanu/ 27.06.2020 16:05 Dispoziția nr. 312-d din 27 iunie 2020 „Despre operarea de modificări în dispoziția viceprimarului nr. 133-d/2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru în vederea elaborării proiectelor de Regulamente privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în orașul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 312-d din 27 iunie 2020 „Despre operarea de modificări în dispoziția viceprimarului nr. 133-d/2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru în vederea elaborării proiectelor de Regulamente privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în orașul Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29971&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-312-d-din-27-iunie-2020-Despre-operarea-de-modificari-in-dispozitia-viceprimarului-nr-133-d2020-Cu-privire-la-instituirea-Grupului-de-lucru-in-vederea-elaborarii-proiectelor-de-Regulamente-privind-organizarea-i-desfaurarea-activitatii-de-publicitate-reclama-i-afiaj-in-oraul-Chiinau/ 27.06.2020 14:59 Dispoziția nr. 310-d din 27 iunie 2020 ,, Cu privire la instituirea și aprobarea Grupului de lucru pentru elaborarea Caietului de sarcini și organizarea licitației publice privind achiziționarea a 100 de autobuze” <![CDATA[Dispoziția nr. 310-d din 27 iunie 2020 ,, Cu privire la instituirea și aprobarea Grupului de lucru pentru elaborarea Caietului de sarcini și organizarea licitației publice privind achiziționarea a 100 de autobuze” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29965&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-310-d-din-27-iunie-2020-Cu-privire-la-instituirea-i-aprobarea-Grupului-de-lucru-pentru-elaborareaCaietului-de-sarcini-i-organizarea-licitatiei-publice-privind-achizitionarea-a-100-de-autobuze/ 27.06.2020 14:45 Dispoziția nr. 1-dp din 26 iunie 2020 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 24 lit. A (etajul 1), Fundației Creștine de Ajutorare „Moldo-Olandeză” <![CDATA[Dispoziția nr. 1-dp din 26 iunie 2020 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 24 lit. A (etajul 1), Fundației Creștine de Ajutorare „Moldo-Olandeză” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29946&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1-dp-din-26-iunie-2020-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-din-bd-Mircea-cel-Batran-24-lit-A-etajul-1-Fundatiei-Cretine-de-Ajutorare-Moldo-Olandeza/ 27.06.2020 10:54 Dispoziția nr. 308-d din 26 iunie 2020 „Cu privire la operarea de modificări în dispoziția nr. 262-d din 09.06.2020” <![CDATA[Dispoziția nr. 308-d din 26 iunie 2020 „Cu privire la operarea de modificări în dispoziția nr. 262-d din 09.06.2020” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29940&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-308-d-din-26-iunie-2020-Cu-privire-la-operarea-de-modificari-in-dispozitia-nr-262-d-din-09062020/ 26.06.2020 17:31 Dispoziția nr. 305-d din 26 iunie 2020 „Cu privire la suspendarea autorizației de construire nr. 123-c/20 din 27.03.2020” <![CDATA[Dispoziția nr. 305-d din 26 iunie 2020 „Cu privire la suspendarea autorizației de construire nr. 123-c/20 din 27.03.2020” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29926&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-305-d-din-26-iunie-2020-Cu-privire-la-suspendarea-autorizatiei-de-construire-nr-123-c20-din-27032020/ 26.06.2020 12:47 Dispoziția nr. 304-d din 26 iunie 2020 „Cu privire la desfășurarea comerțului ambulant stradal în perioada sezonului estival - 2020 în municipiul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 304-d din 26 iunie 2020 „Cu privire la desfășurarea comerțului ambulant stradal în perioada sezonului estival - 2020 în municipiul Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29929&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-304-d-din-26-iunie-2020-Cu-privire-la-desfaurarea-comertului-ambulant-stradal-in-perioada-sezonului-estival-2020-in-municipiul-Chiinau/ 26.06.2020 12:46 Dispoziția nr. 303-d din 25 iunie 2020 „Cu privire la demontarea pavilionului de alimentație publică din str. Liviu Deleanu, amplasat provizoriu de către Î.I. ,, ȘARAPOV-BAMBULEAC” în baza autorizației de construire nr. 482/2 din 01.10.2002, pe terenul cu nr. cadastral 0100509023, deținut anterior în arendă provizorie <![CDATA[Dispoziția nr. 303-d din 25 iunie 2020 „Cu privire la demontarea pavilionului de alimentație publică din str. Liviu Deleanu, amplasat provizoriu de către Î.I. ,, ȘARAPOV-BAMBULEAC” în baza autorizației de construire nr. 482/2 din 01.10.2002, pe terenul cu nr. cadastral 0100509023, deținut anterior în arendă provizorie // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29928&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-303-d-din-25-iunie-2020-Cu-privire-la-demontarea-pavilionului-de-alimentatie-publica-din-str-Liviu-Deleanu-amplasat-provizoriu-de-catre-II-ARAPOV-BAMBULEAC-in-baza-autorizatiei-de-construire-nr-4822-din-01102002-pe-terenul-cu-nr-cadastral-0100509023-detinut-anterior-in-arenda-provizorie/ 26.06.2020 12:44 Dispoziția nr. 302-d din 25 iunie 2020 „Cu privire la operarea de modificări în dispoziția nr. 250-d din 04.06.2020” <![CDATA[Dispoziția nr. 302-d din 25 iunie 2020 „Cu privire la operarea de modificări în dispoziția nr. 250-d din 04.06.2020” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29896&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-302-d-din-25-iunie-2020-Cu-privire-la-operarea-de-modificari-in-dispozitia-nr-250-d-din-04062020/ 25.06.2020 19:24 Dispoziția nr. 301-d din 24 iunie 2020 „Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de organizarea și desfășurarea lucrărilor de modernizare a bulevardului Grigore Vieru” <![CDATA[Dispoziția nr. 301-d din 24 iunie 2020 „Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de organizarea și desfășurarea lucrărilor de modernizare a bulevardului Grigore Vieru” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29874&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-301-d-din-24-iunie-2020-Cu-privire-la-desemnarea-persoanei-responsabile-de-organizarea-i-desfaurarea-lucrarilor-de-modernizare-a-bulevardului-Grigore-Vieru/ 24.06.2020 16:07 Dispoziția nr. 300-d din 24 iunie 2020 „Cu privire la crearea Comisiei de predare-primire a instalațiilor și rețelelor exterioare de apeduct și canalizare” <![CDATA[Dispoziția nr. 300-d din 24 iunie 2020 „Cu privire la crearea Comisiei de predare-primire a instalațiilor și rețelelor exterioare de apeduct și canalizare” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29873&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-300-d-din-24-iunie-2020-Cu-privire-la-crearea-Comisiei-de-predare-primire-a-instalatiilor-i-retelelor-exterioare-de-apeduct-i-canalizare/ 24.06.2020 16:04 Dispoziția nr. 299-d din 24 iunie 2020 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău, aprobat pe anul 2020, pentru instituțiile de invățământ municipale” <![CDATA[Dispoziția nr. 299-d din 24 iunie 2020 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău, aprobat pe anul 2020, pentru instituțiile de invățământ municipale” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29872&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-299-d-din-24-iunie-2020-Cu-privire-la-distribuirea-alocatiilor-prevazute-in-bugetul-municipal-Chiinau-aprobat-pe-anul-2020-pentru-institutiile-de-invatamant-municipale/ 24.06.2020 16:02 Dispoziția nr. 298-d din 24 iunie 2020 „Cu privire la crearea Comisiei de predare-primire a instalațiilor și rețelelor electrice publice de iluminat exterior” <![CDATA[Dispoziția nr. 298-d din 24 iunie 2020 „Cu privire la crearea Comisiei de predare-primire a instalațiilor și rețelelor electrice publice de iluminat exterior” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29871&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-298-d-din-24-iunie-2020-Cu-privire-la-crearea-Comisiei-de-predare-primire-a-instalatiilor-i-retelelor-electrice-publice-de-iluminat-exterior/ 24.06.2020 15:58 Dispoziția nr. 297-d din 23 iunie 2020 „Cu privire la limitarea programului de lucru al barului S.R.L. „Ozertex” din str. Ginta Latină, 8/1” <![CDATA[Dispoziția nr. 297-d din 23 iunie 2020 „Cu privire la limitarea programului de lucru al barului S.R.L. „Ozertex” din str. Ginta Latină, 8/1” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29870&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-297-d-din-23-iunie-2020-Cu-privire-la-limitarea-programului-de-lucru-al-barului-SRL-Ozertex-din-str-Ginta-Latina-81/ 24.06.2020 15:53 Dispoziția nr. 296-d din 23 iunie 2020 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău aprobat pe anul 2020” <![CDATA[Dispoziția nr. 296-d din 23 iunie 2020 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău aprobat pe anul 2020” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29863&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-296-d-din-23-iunie-2020-Cu-privire-la-distribuirea-alocatiilor-prevazute-in-bugetul-municipal-Chiinau-aprobat-pe-anul-2020/ 23.06.2020 15:53 Dispoziția nr. 295-d din 23 iunie 2020 „Cu privire la acțiunile de minimizare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătății populației din municipiul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 295-d din 23 iunie 2020 „Cu privire la acțiunile de minimizare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătății populației din municipiul Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29860&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-295-d-din-23-iunie-2020-Cu-privire-la-actiunile-de-minimizare-a-impactului-temperaturilor-caniculare-asupra-sanatatii-populatiei-din-municipiul-Chiinau/ 23.06.2020 14:41 Dispoziția nr. 294-d din 22 iunie 2020 „Cu privire la modificarea (reproiectarea) proiectului: „Reabilitarea str. 31 August 1989” din mun. Chișinău, ob. Nr. 3072 elaborat de IMP „Chișinăuproiect” <![CDATA[Dispoziția nr. 294-d din 22 iunie 2020 „Cu privire la modificarea (reproiectarea) proiectului: „Reabilitarea str. 31 August 1989” din mun. Chișinău, ob. Nr. 3072 elaborat de IMP „Chișinăuproiect” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29862&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-294-d-din-22-iunie-2020-Cu-privire-la-modificarea-reproiectarea-proiectului-Reabilitarea-str-31-August-1989-din-mun-Chiinau-ob-Nr-3072-elaborat-de-IMP-Chiinauproiect/ 23.06.2020 13:49 Dispoziția nr. 9-CMC din 22 iunie 2020 „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 9-CMC din 22 iunie 2020 „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29864&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-9-CMC-din-22-iunie-2020-Cu-privire-la-convocarea-edintei-extraordinare-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 22.06.2020 17:14 Dispoziția nr. 291-d din 19 iunie 2020 „Cu privire la defrișarea unor arbori din str. N. Testemițanu pe tronsonul cuprins între străzile C. Vârnav și Grenoble” <![CDATA[Dispoziția nr. 291-d din 19 iunie 2020 „Cu privire la defrișarea unor arbori din str. N. Testemițanu pe tronsonul cuprins între străzile C. Vârnav și Grenoble” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=29845&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-291-d-din-19-iunie-2020-Cu-privire-la-defriarea-unor-arbori-din-str-N-Testemitanu-pe-tronsonul-cuprins-intre-strazile-C-Varnav-i-Grenoble/ 22.06.2020 14:58