<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 03.04.2020 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2020 https://www.chisinau.md/Dispoziția nr. 162-d din 03 aprilie 2020 „Cu privire la unele măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID-19” <![CDATA[Dispoziția nr. 162-d din 03 aprilie 2020 „Cu privire la unele măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID-19” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28974&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-162-d-din-03-aprilie-2020-Cu-privire-la-unele-masuri-de-prevenire-a-raspandirii-virusului-COVID-19/ 03.04.2020 16:32 Dispoziția nr. 160-d din 31 martie 2020 „Cu privire la modificarea dispoziției Primarului general nr. 154-d/2020” <![CDATA[Dispoziția nr. 160-d din 31 martie 2020 „Cu privire la modificarea dispoziției Primarului general nr. 154-d/2020” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28973&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-160-d-din-31-martie-2020-Cu-privire-la-modificarea-dispozitiei-Primarului-general-nr-154-d2020/ 03.04.2020 16:31 Dispoziția nr. 161-d din 02 aprilie 2020 „Cu privire la acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19 în cadrul IMSP spitalicești municipale <![CDATA[Dispoziția nr. 161-d din 02 aprilie 2020 „Cu privire la acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19 în cadrul IMSP spitalicești municipale // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28967&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-161-d-din-02-aprilie-2020-Cu-privire-la-acordarea-asistentei-medicale-persoanelor-care-intrunesc-criteriile-definitiei-de-caz-COVID-19-in-cadrul-IMSP-spitaliceti-municipale/ 02.04.2020 17:01 Dispoziția nr. 159-d din 31 martie 2020 „Cu privire la instituirea măsurilor de protecție a persoanelor fără domiciliu stabil în perioada stării de urgență” <![CDATA[Dispoziția nr. 159-d din 31 martie 2020 „Cu privire la instituirea măsurilor de protecție a persoanelor fără domiciliu stabil în perioada stării de urgență” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28954&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-159-d-din-31-martie-2020-Cu-privire-la-instituirea-masurilor-de-protectie-a-persoanelor-fara-domiciliu-stabil-in-perioada-starii-de-urgenta/ 31.03.2020 14:32 Dispoziția nr. 158-d din 30 martie 2020 „Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din contul donațiilor acumulate la contul Primăriei municipiului Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 158-d din 30 martie 2020 „Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din contul donațiilor acumulate la contul Primăriei municipiului Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28950&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-158-d-din-30-martie-2020-Cu-privire-la-distribuirea-mijloacelor-financiare-din-contul-donatiilor-acumulate-la-contul-Primariei-municipiului-Chiinau/ 30.03.2020 21:40 Dispoziția nr. 157-d din 30 martie 2020 „Cu privire la măsurile de prevenire și diminuare a răspândirii virusului COVID-19 pe teritroirul piețelor din municipiul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 157-d din 30 martie 2020 „Cu privire la măsurile de prevenire și diminuare a răspândirii virusului COVID-19 pe teritroirul piețelor din municipiul Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28949&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-157-d-din-30-martie-2020-Cu-privire-la-masurile-de-prevenire-i-diminuare-a-raspandirii-virusului-COVID-19-pe-teritroirul-pietelor-din-municipiul-Chiinau/ 30.03.2020 21:30 Dispoziția nr. 155-d din 27 martie 2020 „Cu privire la stabilirea regimului special de activitate a transportului public din municipiul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 155-d din 27 martie 2020 „Cu privire la stabilirea regimului special de activitate a transportului public din municipiul Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28935&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-155-d-din-27-martie-2020-Cu-privire-la-stabilirea-regimului-special-de-activitate-a-transportului-public-din-municipiul-Chiinau/ 27.03.2020 17:44 Dispoziția nr. 154-d din 27 martie 2020 „Cu privire la declararea zilelor 30 martie - 03 aprilie 2020 zile de odihnă pentru angajații subdiviziunilor structurale ale autorităților publice locale din municipiul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 154-d din 27 martie 2020 „Cu privire la declararea zilelor 30 martie - 03 aprilie 2020 zile de odihnă pentru angajații subdiviziunilor structurale ale autorităților publice locale din municipiul Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28934&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-154-d-din-27-martie-2020-Cu-privire-la-declararea-zilelor-30-martie-03-aprilie-2020-zile-de-odihna-pentru-angajatii-subdiviziunilor-structurale-ale-autoritatilor-publice-locale-din-municipiul-Chiinau/ 27.03.2020 17:37 Dispoziția nr. 153-d din 27 martie 2020 „Cu privire la abrogarea Dispoziției nr. 91-d din 02.03.2020 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău aprobat pe anul 2020” <![CDATA[Dispoziția nr. 153-d din 27 martie 2020 „Cu privire la abrogarea Dispoziției nr. 91-d din 02.03.2020 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău aprobat pe anul 2020” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28940&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-153-d-din-27-martie-2020-Cu-privire-la-abrogarea-Dispozitiei-nr-91-d-din-02032020-Cu-privire-la-distribuirea-alocatiilor-prevazute-in-bugetul-municipal-Chiinau-aprobat-pe-anul-2020/ 27.03.2020 17:33 Dispoziția nr. 152-d din 27 martie 2020 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău aprobat pe anul 2020” <![CDATA[Dispoziția nr. 152-d din 27 martie 2020 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău aprobat pe anul 2020” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28939&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-152-d-din-27-martie-2020-Cu-privire-la-distribuirea-alocatiilor-prevazute-in-bugetul-municipal-Chiinau-aprobat-pe-anul-2020/ 27.03.2020 17:30 Dispoziția nr. 151-d din 27 martie 2020 „Cu privire la suspendarea misiunii de audit privind evaluarea procesului de organizare a serviciilor de alimentație a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitar din municipiul Chișinău și efectuarea auditului gestionării sistemelor de control acces și supraveghere prin mijloace video din cadrul Primăriei municipiului Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 151-d din 27 martie 2020 „Cu privire la suspendarea misiunii de audit privind evaluarea procesului de organizare a serviciilor de alimentație a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitar din municipiul Chișinău și efectuarea auditului gestionării sistemelor de control acces și supraveghere prin mijloace video din cadrul Primăriei municipiului Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28938&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-151-d-din-27-martie-2020-Cu-privire-la-suspendarea-misiunii-de-audit-privind-evaluarea-procesului-de-organizare-a-serviciilor-de-alimentatie-a-copiilor-din-institutiile-de-invatamant-precolar-i-preuniversitardin-municipiul-Chiinau-i-efectuarea-auditului-gestionarii-sistemelor-de-control-acces-i-supraveghere-prin-mijloace-video-din-cadrul-Primariei-municipiului-Chiinau/ 27.03.2020 17:27 Dispoziția nr. 150-d din 27 martie 2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind analiza proiectului Planului Urbanistic Zonal Centru Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 150-d din 27 martie 2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind analiza proiectului Planului Urbanistic Zonal Centru Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28961&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-150-d-din-27-martie-2020-Cu-privire-la-instituirea-Grupului-de-lucru-privind-analiza-proiectului-Planului-Urbanistic-Zonal-Centru-Chiinau/ 27.03.2020 17:25 Dispoziția nr. 149-d din 27 martie 2020 „Cu privire la construcția stadionului în satul Țânțăreni” <![CDATA[Dispoziția nr. 149-d din 27 martie 2020 „Cu privire la construcția stadionului în satul Țânțăreni” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28933&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-149-d-din-27-martie-2020-Cu-privire-la-constructia-stadionului-in-satul-antareni/ 27.03.2020 17:20 Dispoziția nr. 148-d din 26 martie 2020 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea prevederilor Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale de către autoritățile administrației publice ale municipiului Chișinău pentru anii 2020-2024” <![CDATA[Dispoziția nr. 148-d din 26 martie 2020 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea prevederilor Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale de către autoritățile administrației publice ale municipiului Chișinău pentru anii 2020-2024” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28929&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-148-d-din-26-martie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-privind-implementarea-prevederilor-Conventiei-cadru-pentru-protectia-minoritatilor-nationale-de-catre-autoritatile-administratiei-publice-ale-municipiului-Chiinau-pentru-anii-2020-2024/ 27.03.2020 15:57 Dispoziția nr. 147-d din 26 martie 2020 „Cu privire la lucrările de reconstrucție pe teritoriul Aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân ( amenajarea/modernizarea)” <![CDATA[Dispoziția nr. 147-d din 26 martie 2020 „Cu privire la lucrările de reconstrucție pe teritoriul Aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân ( amenajarea/modernizarea)” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28928&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-147-d-din-26-martie-2020-Cu-privire-la-lucrarile-de-reconstructie-pe-teritoriul-Aleii-de-pe-bulevardul-Mircea-cel-Batran-amenajareamodernizarea/ 27.03.2020 15:55 Dispoziția nr. 146-d din 26 martie 2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru evaluarea situației critice de la S.A. ,,Mina din Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 146-d din 26 martie 2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru evaluarea situației critice de la S.A. ,,Mina din Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28927&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-146-d-din-26-martie-2020-Cu-privire-la-instituirea-Grupului-de-lucru-pentru-evaluarea-situatiei-critice-de-la-SA-Mina-din-Chiinau/ 27.03.2020 15:54 Dispoziția nr. 145-d din 26 martie 2020 „Cu privire la inventarierea creanțelor și datoriilor aferente contractelor de locațiune, gestionate de către Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale” <![CDATA[Dispoziția nr. 145-d din 26 martie 2020 „Cu privire la inventarierea creanțelor și datoriilor aferente contractelor de locațiune, gestionate de către Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28926&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-145-d-din-26-martie-2020-Cu-privire-la-inventarierea-creantelor-i-datoriilor-aferente-contractelor-de-locatiune-gestionate-de-catre-Directia-generala-economie-reforme-i-relatii-patrimoniale/ 27.03.2020 15:45 Dispoziția nr. 144-d din 24 martie 2020 „Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare acumulate la contul donațiilor pentru combaterea răspândirii COVID-19” <![CDATA[Dispoziția nr. 144-d din 24 martie 2020 „Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare acumulate la contul donațiilor pentru combaterea răspândirii COVID-19” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28903&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-144-d-din-24-martie-2020-Cu-privire-la-distribuirea-mijloacelor-financiare-acumulate-la-contul-donatiilor-pentru-combaterea-raspandirii-COVID-19/ 24.03.2020 15:21 Dispoziția nr. 143-d din 23 martie 2020 „Cu privire la distribuirea între autoritățile/instituțiile publice a mijloacelor financiare în vederea compensării cheltuielilor suportate la efectuarea plăților pentru resursele energetice de către persoanele defavorizate din municipiul Chișinău pentru luna februarie 2020” <![CDATA[Dispoziția nr. 143-d din 23 martie 2020 „Cu privire la distribuirea între autoritățile/instituțiile publice a mijloacelor financiare în vederea compensării cheltuielilor suportate la efectuarea plăților pentru resursele energetice de către persoanele defavorizate din municipiul Chișinău pentru luna februarie 2020” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28902&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-143-d-din-23-martie-2020-Cu-privire-la-distribuirea-intre-autoritatileinstitutiile-publice-a-mijloacelor-financiare-in-vederea-compensarii-cheltuielilor-suportate-la-efectuarea-platilor-pentru-resursele-energetice-de-catre-persoanele-defavorizate-din-municipiul-Chiinau-pentru-luna-februarie-2020/ 24.03.2020 15:17 Dispoziția nr. 142-d din 20 martie 2020 „Cu privire la stabilirea regimului special al circulației transportului public din municipiul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 142-d din 20 martie 2020 „Cu privire la stabilirea regimului special al circulației transportului public din municipiul Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28862&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-142-d-din-20-martie-2020-Cu-privire-la-stabilirea-regimului-special-al-circulatiei-transportului-public-din-municipiul-Chiinau/ 23.03.2020 16:32 Dispoziția nr. 141-d din 20 martie 2020 „Cu privire la operarea de modificări în dispoziția nr. 51-d din 07.02.2020” <![CDATA[Dispoziția nr. 141-d din 20 martie 2020 „Cu privire la operarea de modificări în dispoziția nr. 51-d din 07.02.2020” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28861&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-141-d-din-20-martie-2020-Cu-privire-la-operarea-de-modificari-in-dispozitia-nr-51-d-din-07022020/ 23.03.2020 16:30 Dispoziția nr. 140-d din 20 martie 2020 „Cu privire la astuparea gropii de fundație din str. Nicolae Costin, 44/1, efectuată de către S.C. „IMOBIL - PG” S.R.L. pe teren proprietate municipală” <![CDATA[Dispoziția nr. 140-d din 20 martie 2020 „Cu privire la astuparea gropii de fundație din str. Nicolae Costin, 44/1, efectuată de către S.C. „IMOBIL - PG” S.R.L. pe teren proprietate municipală” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28860&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-140-d-din-20-martie-2020-Cu-privire-la-astuparea-gropii-de-fundatie-din-str-Nicolae-Costin-441-efectuata-de-catre-SC-IMOBIL-PG-SRL-pe-teren-proprietate-municipala/ 23.03.2020 16:28 Dispoziția nr. 139-d din 20 martie 2020 „Cu privire la suspendarea traficului rutier din str. A. Șciusev în perimetrul străzilor Mitropolit G. Bănulescu Bodoni și A. Pușkin” <![CDATA[Dispoziția nr. 139-d din 20 martie 2020 „Cu privire la suspendarea traficului rutier din str. A. Șciusev în perimetrul străzilor Mitropolit G. Bănulescu Bodoni și A. Pușkin” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28859&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-139-d-din-20-martie-2020-Cu-privire-la-suspendarea-traficului-rutier-din-str-A-ciusev-in-perimetrul-strazilor-Mitropolit-G-Banulescu-Bodoni-i-A-Pukin/ 23.03.2020 16:25 Dispoziția nr. 138-d din 20 martie 2020 „Cu privire la suspendarea traficului rutier din str. Eminescu în perimetrul străzilor Mitropolit Varlaam - Columna și Columna - Alexandru cel Bun” <![CDATA[Dispoziția nr. 138-d din 20 martie 2020 „Cu privire la suspendarea traficului rutier din str. Eminescu în perimetrul străzilor Mitropolit Varlaam - Columna și Columna - Alexandru cel Bun” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28858&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-138-d-din-20-martie-2020-Cu-privire-la-suspendarea-traficului-rutier-din-str-Eminescu-in-perimetrul-strazilor-Mitropolit-Varlaam-Columna-i-Columna-Alexandru-cel-Bun/ 23.03.2020 16:23 Dispoziția nr. 137-d din 20 martie 2020 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute pentru cheltuielile ce țin de executarea documentelor judecătorești” <![CDATA[Dispoziția nr. 137-d din 20 martie 2020 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute pentru cheltuielile ce țin de executarea documentelor judecătorești” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28857&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-137-d-din-20-martie-2020-Cu-privire-la-distribuirea-alocatiilor-prevazute-pentru-cheltuielile-ce-tin-de-executarea-documentelor-judecatoreti/ 23.03.2020 16:21 Dispoziția nr. 136-d din 20 martie 2020 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău aprobat pe anul 2020” <![CDATA[Dispoziția nr. 136-d din 20 martie 2020 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău aprobat pe anul 2020” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28856&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-136-d-din-20-martie-2020-Cu-privire-la-distribuirea-alocatiilor-prevazute-in-bugetul-municipal-Chiinau-aprobat-pe-anul-2020/ 23.03.2020 16:20 Dispoziția nr. 135-d din 20 martie 2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru problemele veteranilor de război din municipiul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 135-d din 20 martie 2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru problemele veteranilor de război din municipiul Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28854&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-135-d-din-20-martie-2020-Cu-privire-la-instituirea-Grupului-de-lucru-pentru-problemele-veteranilor-de-razboi-din-municipiul-Chiinau/ 23.03.2020 16:18 Dispoziția nr. 134-d din 20 martie 2020 „Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare acumulate la contul donațiilor pentru combaterea răspândirii COVID-19” <![CDATA[Dispoziția nr. 134-d din 20 martie 2020 „Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare acumulate la contul donațiilor pentru combaterea răspândirii COVID-19” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28838&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-134-d-din-20-martie-2020-Cu-privire-la-distribuirea-mijloacelor-financiare-acumulate-la-contul-donatiilor-pentru-combaterea-raspandirii-COVID-19/ 20.03.2020 16:45 Dispoziția nr. 133-d din 20 martie 2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru în vederea elaborării proiectelor de Regulamente privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în orașul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 133-d din 20 martie 2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru în vederea elaborării proiectelor de Regulamente privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în orașul Chișinău” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28837&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-133-d-din-20-martie-2020-Cu-privire-la-instituirea-Grupului-de-lucru-in-vederea-elaborarii-proiectelor-de-Regulamente-privind-organizarea-i-desfaurarea-activitatii-de-publicitate-reclama-i-afiaj-in-oraul-Chiinau/ 20.03.2020 16:02 Dispoziția nr. 132-d din 19 martie 2020 „Cu privire la crearea Grupului de lucru” <![CDATA[Dispoziția nr. 132-d din 19 martie 2020 „Cu privire la crearea Grupului de lucru” // Dispoziţii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=28840&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-132-d-din-19-martie-2020-Cu-privire-la-crearea-Grupului-de-lucru/ 20.03.2020 16:01