<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 01.04.2020 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2020 https://www.chisinau.md/Decizia nr. 5/1 din 10.03.2020 „Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru identificarea soluției tehnice și opțiunii financiare optime în vederea renovării parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 5/1 din 10.03.2020 „Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru identificarea soluției tehnice și opțiunii financiare optime în vederea renovării parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28844&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-51-din-10032020-Cu-privire-la-crearea-Grupului-de-lucru-pentru-identificarea-solutiei-tehnice-i-optiunii-financiare-optime-in-vederea-renovarii-parcului-rulant-al-sistemului-de-transport-public-din-municipiul-Chiinau/ 20.03.2020 19:02 Decizia nr. 4/1 din 05.03.2020 „Cu privire la elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general” <![CDATA[Decizia nr. 4/1 din 05.03.2020 „Cu privire la elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28721&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-41-din-05032020-Cu-privire-la-elaborarea-strategiei-de-dezvoltare-a-municipiului-Chiinau-i-a-Planului-urbanistic-general/ 10.03.2020 16:58 Decizia nr. 3/7 din 27.02.2020 „Cu privire la aprobarea Contractului de societate civilă nr. 375 din 10.07.2017 încheiat între Primăria mun. Chișinău și Primăria com. Țânțăreni” <![CDATA[Decizia nr. 3/7 din 27.02.2020 „Cu privire la aprobarea Contractului de societate civilă nr. 375 din 10.07.2017 încheiat între Primăria mun. Chișinău și Primăria com. Țânțăreni” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28670&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-37-din-27022020-Cu-privire-la-aprobarea-Contractului-de-societate-civila-nr-375-din-10072017-incheiat-intre-Primaria-mun-Chiinau-i-Primaria-com-antareni/ 06.03.2020 14:54 Decizia nr. 3/5 din 20.02.2020 „Cu privire la îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău pe anul 2020” <![CDATA[Decizia nr. 3/5 din 20.02.2020 „Cu privire la îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău pe anul 2020” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28649&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-35-din-20022020-Cu-privire-la-imbunatatirea-serviciului-managementului-deeurilor-menajere-solide-in-municipiul-Chiinau-pe-anul-2020/ 05.03.2020 09:52 Decizia nr. 3/1 din 20.02.2020 „ Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019 ,, Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 în lectura a doua” <![CDATA[Decizia nr. 3/1 din 20.02.2020 „ Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019 ,, Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 în lectura a doua” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28648&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-31-din-20022020-Despre-operarea-de-modificari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-64-din-26122019-Cu-privire-la-aprobarea-bugetului-municipal-Chiinau-pe-anul-2020-in-lectura-a-doua/ 05.03.2020 09:48 Decizia nr. 3/9 din 27.02.2020 „Cu privire la utilizarea toponimicului ,,Chișinău” în denumirea mărcii FEZ-Free Economic Zone, Moldova ,,Expo-Business-Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 3/9 din 27.02.2020 „Cu privire la utilizarea toponimicului ,,Chișinău” în denumirea mărcii FEZ-Free Economic Zone, Moldova ,,Expo-Business-Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28646&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-39-din-27022020-Cu-privire-la-utilizarea-toponimicului-Chiinau-in-denumirea-marcii-FEZ-Free-Economic-Zone-Moldova-Expo-Business-Chiinau/ 04.03.2020 17:00 Decizia nr. 3/8 din 27.02.2020 „Cu privire la acceptarea donației mijloacelor bănești de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (FEN) pentru achiziționarea unui compactor” <![CDATA[Decizia nr. 3/8 din 27.02.2020 „Cu privire la acceptarea donației mijloacelor bănești de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (FEN) pentru achiziționarea unui compactor” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28645&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-38-din-27022020-Cu-privire-la-acceptarea-donatiei-mijloacelor-baneti-de-la-Ministerul-Agriculturii-Dezvoltarii-Regionale-i-Mediului-FEN-pentru-achizitionarea-unui-compactor/ 04.03.2020 16:58 Decizia nr. 3/6 din 27.02.2020 „Cu privire la transmiterea unor veceuri publice în gestiune economică Întreprinderii municipale ,, Asociația de gospodărie a spațiilor verzi” <![CDATA[Decizia nr. 3/6 din 27.02.2020 „Cu privire la transmiterea unor veceuri publice în gestiune economică Întreprinderii municipale ,, Asociația de gospodărie a spațiilor verzi” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28644&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-36-din-27022020-Cu-privire-la-transmiterea-unor-veceuri-publice-in-gestiune-economica-Intreprinderii-municipale-Asociatia-de-gospodarie-a-spatiilor-verzi/ 04.03.2020 16:56 Decizia nr. 3/4 din 20.02.2020 „ Despre operarea unor modificări și completări în ,, Regulamentul cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău”, aprobat prin decizia nr. 6/28 din 04.10.2018” <![CDATA[Decizia nr. 3/4 din 20.02.2020 „ Despre operarea unor modificări și completări în ,, Regulamentul cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău”, aprobat prin decizia nr. 6/28 din 04.10.2018” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28643&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-34-din-20022020-Despre-operarea-unor-modificari-i-completari-in-Regulamentul-cu-privire-la-inventarierea-cladirilor-constructiilor-i-incaperilor-izolate-proprietate-publica-a-municipiului-Chiinau-aprobat-prin-decizia-nr-628-din-04102018/ 04.03.2020 16:54 Decizia nr. 3/2 din 20 februarie 2020 „Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020” <![CDATA[Decizia nr. 3/2 din 20 februarie 2020 „Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28570&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-32-din-20-februarie-2020-Cu-privire-la-modificarea-bugetului-municipal-Chiinau-pe-anul-2020/ 26.02.2020 18:37 Decizia nr. 3/3 din 20 februarie 2020 „Cu privire la desemnarea consilierilor municipali în Comisia pentru supravegherea corectitudinii desfășurării licitațiilor de obținere a dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 3/3 din 20 februarie 2020 „Cu privire la desemnarea consilierilor municipali în Comisia pentru supravegherea corectitudinii desfășurării licitațiilor de obținere a dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28560&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-33-din-20-februarie-2020-Cu-privire-la-desemnarea-consilierilor-municipali-in-Comisia-pentru-supravegherea-corectitudinii-desfaurarii-licitatiilor-de-obtinere-a-dreptului-de-locatiune-a-incaperilor-cu-alta-destinatie-decat-cea-locativa-proprietatea-autoritatii-publice-locale-a-municipiului-Chiinau/ 26.02.2020 17:57 Decizia nr. 2/19 din 06 februarie 2020 „Cu privire la formarea bunului imobil (teren) din str. Alba-Iulia (gestionar - Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova)” <![CDATA[Decizia nr. 2/19 din 06 februarie 2020 „Cu privire la formarea bunului imobil (teren) din str. Alba-Iulia (gestionar - Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova)” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28466&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-219-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-formarea-bunului-imobil-teren-din-str-Alba-Iulia-gestionar-Ministerul-Sanatatii-Muncii-i-Protectiei-Sociale-al-Republicii-Moldova/ 13.02.2020 16:40 Decizia nr. 2/18 din 06 februarie 2020 „ Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului municipal Chișinău în componența Comisiei de evaluare și validare din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice” <![CDATA[Decizia nr. 2/18 din 06 februarie 2020 „ Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului municipal Chișinău în componența Comisiei de evaluare și validare din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28463&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-218-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-delegarea-reprezentantului-Consiliului-municipal-Chiinau-in-componenta-Comisiei-de-evaluare-i-validare-din-cadrul-institutiilor-medico-sanitare-publice/ 13.02.2020 16:33 Decizia nr. 2/17 din 06 februarie 2020 „ Despre completarea deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 2/17 din 06 februarie 2020 „ Despre completarea deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28465&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-217-din-06-februarie-2020-Despre-completarea-deciziei-CMC-nr-102-din-09102017-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-desfaurare-a-activitatii-de-comert-in-municipiul-Chiinau/ 13.02.2020 16:30 Decizia nr. 2/16 din 06 februarie 2020 „Despre completarea Regulamentului privind copensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice în sezonul rece, aprobat prin decizia nr. 15/6 din 22.12.2017” <![CDATA[Decizia nr. 2/16 din 06 februarie 2020 „Despre completarea Regulamentului privind copensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice în sezonul rece, aprobat prin decizia nr. 15/6 din 22.12.2017” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28462&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-216-din-06-februarie-2020-Despre-completarea-Regulamentului-privind-copensarea-cheltuielilor-persoanelor-defavorizate-din-municipiul-Chiinau-la-efectuarea-platilor-pentru-serviciile-comunale-i-resursele-energetice-in-sezonul-rece-aprobat-prin-decizia-nr-156-din-22122017/ 13.02.2020 16:20 Decizia nr. 2/15 din 06 februarie 2020 „ Despre modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/17 din 19.12.2016 ,, Cu privire la Registrul monumentelor de for public, Lista de evidență prealabilă a bunurilor sculpturale, Listele de evidență a inscripțiilor comemorative și mozaicurilor din spațiile publice ale municipiului Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 2/15 din 06 februarie 2020 „ Despre modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/17 din 19.12.2016 ,, Cu privire la Registrul monumentelor de for public, Lista de evidență prealabilă a bunurilor sculpturale, Listele de evidență a inscripțiilor comemorative și mozaicurilor din spațiile publice ale municipiului Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28459&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-215-din-06-februarie-2020-Despre-modificarea-deciziei-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-617-din-19122016-Cu-privire-la-Registrul-monumentelor-de-for-public-Lista-de-evidenta-prealabila-a-bunurilor-sculpturale-Listele-de-evidenta-a-inscriptiilor-comemorative-i-mozaicurilor-din-spatiile-publice-ale-municipiului-Chiinau/ 13.02.2020 12:02 Decizia nr. 2/14 din 06 februarie 2020 „Cu privire la instalarea bustului ,, Alexei Stârcea” în curtea Școlii de artă din str. Matei Millo, 9/3, or. Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 2/14 din 06 februarie 2020 „Cu privire la instalarea bustului ,, Alexei Stârcea” în curtea Școlii de artă din str. Matei Millo, 9/3, or. Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28458&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-214-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-instalarea-bustului-Alexei-Starcea-in-curtea-colii-de-arta-din-str-Matei-Millo-93-or-Chiinau/ 13.02.2020 11:28 Decizia nr. 2/13 din 06 februarie 2020 „Cu privire la excluderea costului de bilanț a apartamentelor privatizate din evidența contabilă a Autorităților administrației publice locale și a Direcției generale locativ-comunală și amenajare” <![CDATA[Decizia nr. 2/13 din 06 februarie 2020 „Cu privire la excluderea costului de bilanț a apartamentelor privatizate din evidența contabilă a Autorităților administrației publice locale și a Direcției generale locativ-comunală și amenajare” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28457&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-213-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-excluderea-costului-de-bilant-a-apartamentelor-privatizate-din-evidenta-contabila-a-Autoritatilor-administratiei-publice-locale-i-a-Directiei-generale-locativ-comunala-i-amenajare/ 13.02.2020 11:25 Decizia nr. 2/12 din 06 februarie 2020 „Cu privire la recepționarea și transmiterea unui obiect” <![CDATA[Decizia nr. 2/12 din 06 februarie 2020 „Cu privire la recepționarea și transmiterea unui obiect” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28456&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-212-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-receptionarea-i-transmiterea-unui-obiect/ 13.02.2020 11:23 Decizia nr. 2/5 din 06 februarie 2020 „Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală” <![CDATA[Decizia nr. 2/5 din 06 februarie 2020 „Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28464&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-25-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-transmiterea-valorii-lucrarilor-de-reparatie-capitala/ 13.02.2020 11:15 Decizia nr. 2/4 din 06 februarie 2020 „Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală” <![CDATA[Decizia nr. 2/4 din 06 februarie 2020 „Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28455&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-24-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-transmiterea-valorii-lucrarilor-de-reparatie-capitala/ 13.02.2020 11:14 Decizia nr. 2/3 din 06 februarie 2020 „Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală” <![CDATA[Decizia nr. 2/3 din 06 februarie 2020 „Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28454&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-23-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-transmiterea-valorii-lucrarilor-de-reparatie-capitala/ 13.02.2020 11:13 Decizia nr. 2/2 din 06 februarie 2020 „Cu privire la efectuarea achizițiilor publice prin intermediul sistemului de achiziții publice electronice- MTender” <![CDATA[Decizia nr. 2/2 din 06 februarie 2020 „Cu privire la efectuarea achizițiilor publice prin intermediul sistemului de achiziții publice electronice- MTender” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28453&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-22-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-efectuarea-achizitiilor-publice-prin-intermediul-sistemului-de-achizitii-publice-electronice-MTender/ 13.02.2020 11:12 Decizia nr. 2/1 din 06 februarie 2020 „Cu privire la corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020” <![CDATA[Decizia nr. 2/1 din 06 februarie 2020 „Cu privire la corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28452&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-21-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-corelarea-bugetului-municipal-Chiinau-pe-anul-2020/ 13.02.2020 11:09 Decizia nr. 2/11-2 din 06 februarie 2020 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anii 2018 și 2019 de către Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate” <![CDATA[Decizia nr. 2/11-2 din 06 februarie 2020 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anii 2018 și 2019 de către Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28446&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-211-2-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-repartizarea-profitului-net-obtinut-in-anii-2018-i-2019-de-catre-Intreprinderea-Municipala-Regia-Autosalubritate/ 12.02.2020 19:31 Decizia nr. 2/11-1 din 06 februarie 2020 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2017 de către Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze” <![CDATA[Decizia nr. 2/11-1 din 06 februarie 2020 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2017 de către Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28445&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-211-1-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-repartizarea-profitului-net-obtinut-in-anul-2017-de-catre-Intreprinderea-Municipala-Parcul-Urban-de-Autobuze/ 12.02.2020 19:26 Decizia nr. 2/10 din 06 februarie 2020 „Cu privire la preluarea în proprietatea autorității publice municipiul Chișinău a relelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului „Complex de blocuri locative cu obiective de menire social-culturală din str. Florilor 28/2, mun. Chișinău” și transmiterea acestora Î.M. Relelele electrice de iluminat „Lumteh” <![CDATA[Decizia nr. 2/10 din 06 februarie 2020 „Cu privire la preluarea în proprietatea autorității publice municipiul Chișinău a relelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului „Complex de blocuri locative cu obiective de menire social-culturală din str. Florilor 28/2, mun. Chișinău” și transmiterea acestora Î.M. Relelele electrice de iluminat „Lumteh” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28444&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-210-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-preluarea-in-proprietatea-autoritatii-publice-municipiul-Chiinau-a-relelelor-electrice-publice-de-iluminat-stradal-ale-obiectivului-Complex-de-blocuri-locative-cu-obiective-de-menire-social-culturala-din-str-Florilor-282-mun-Chiinau-i-transmiterea-acestora-IM-Relelele-electrice-de-iluminat-Lumteh/ 12.02.2020 19:19 Decizia nr. 2/9 din 06 februarie 2020 „Cu privire la transmiterea pavilionului „Melancolie” de la balanța Direcției Cultură la balanța Î. M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” <![CDATA[Decizia nr. 2/9 din 06 februarie 2020 „Cu privire la transmiterea pavilionului „Melancolie” de la balanța Direcției Cultură la balanța Î. M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28443&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-29-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-transmiterea-pavilionului-Melancolie-de-la-balanta-Directiei-Cultura-la-balanta-I-M-Asociatia-de-gospodarire-a-spatiilor-verzi/ 12.02.2020 19:14 Decizia nr. 2/8 din 06 februarie 2020 „Cu privire la aprobarea statelor titulare ale instituțiilor municipale de învățământ artistic extrașcolar subordonate Direcției cultură” <![CDATA[Decizia nr. 2/8 din 06 februarie 2020 „Cu privire la aprobarea statelor titulare ale instituțiilor municipale de învățământ artistic extrașcolar subordonate Direcției cultură” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28442&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-28-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-statelor-titulare-ale-institutiilor-municipale-de-invatamant-artistic-extracolar-subordonate-Directiei-cultura/ 12.02.2020 19:09 Decizia nr. 2/7 din 06 februarie 2020 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului, organigramei și statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă” <![CDATA[Decizia nr. 2/7 din 06 februarie 2020 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului, organigramei și statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28441&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-27-din-06-februarie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Regulamentului-organigramei-i-statelor-de-personal-ale-Centrului-Municipal-de-Plasament-i-Reabilitare-a-Copiilor-de-Varsta-Frageda/ 12.02.2020 19:05