<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 19.01.2020 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2020 https://www.chisinau.md/Decizia nr.1/2 din 15 ianuarie 2020 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare adițional la Protocolul de înfrățire încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria municipiului București” <![CDATA[Decizia nr.1/2 din 15 ianuarie 2020 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare adițional la Protocolul de înfrățire încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria municipiului București” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28209&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr12-din-15-ianuarie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-Acordului-de-colaborare-aditional-la-Protocolul-de-infratire-incheiat-intre-Primaria-municipiului-Chiinau-i-Primaria-municipiului-Bucureti/ 18.01.2020 00:48 Decizia nr. 1/1 din 15 ianuarie 2020 „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 1/1 din 15 ianuarie 2020 „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28208&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-11-din-15-ianuarie-2020-Cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-Consiliul-municipal-Chiinau/ 18.01.2020 00:45 Decizia nr. 5/17 din 19 decembrie 2019 ,,Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/9 din 26.07.2016 ,, Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău" <![CDATA[Decizia nr. 5/17 din 19 decembrie 2019 ,,Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/9 din 26.07.2016 ,, Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău" // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28154&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-517-din-19-decembrie-2019-Despre-operarea-unor-modificari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-29-din-26072016-Despre-aprobarea-Regulamentului-privind-organizarea-i-desfaurarea-licitatiilor-funciare-cu-strigare-in-municipiul-Chiinau/ 24.12.2019 17:43 Decizia nr. 5/8 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la transmiterea la balanță a unui obiectiv Î.M. ,,Combinatul Servicii Funerare” <![CDATA[Decizia nr. 5/8 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la transmiterea la balanță a unui obiectiv Î.M. ,,Combinatul Servicii Funerare” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28153&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-58-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-transmiterea-la-balanta-a-unui-obiectiv-IM-Combinatul-Servicii-Funerare/ 24.12.2019 17:26 Decizia nr. 5/18 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru efectuarea unui control la Î.M. ,, Piața Centrală” <![CDATA[Decizia nr. 5/18 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru efectuarea unui control la Î.M. ,, Piața Centrală” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28152&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-518-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-crearea-Grupului-de-lucru-pentru-efectuarea-unui-control-la-IM-Piata-Centrala/ 24.12.2019 16:43 Decizia nr. 5/16 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la utilizarea toponimicului ,,Chișinău” de către Federația Moldovenească de Fotbal” <![CDATA[Decizia nr. 5/16 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la utilizarea toponimicului ,,Chișinău” de către Federația Moldovenească de Fotbal” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28151&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-516-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-utilizarea-toponimicului-Chiinau-de-catre-Federatia-Moldoveneasca-de-Fotbal/ 24.12.2019 16:40 Decizia nr. 5/15 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la expunerea spre adjudecare la licitație funciară a unei suprafețe de teren din parcul „La Izvor” pentru amplasarea unui stadion de fotbal de plajă” <![CDATA[Decizia nr. 5/15 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la expunerea spre adjudecare la licitație funciară a unei suprafețe de teren din parcul „La Izvor” pentru amplasarea unui stadion de fotbal de plajă” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28159&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-515-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-expunerea-spre-adjudecare-la-licitatie-funciara-a-unei-suprafete-de-teren-din-parcul-La-Izvor-pentru-amplasarea-unui-stadion-de-fotbal-de-plaja/ 24.12.2019 16:34 Decizia nr. 5/14 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la depunerea candidaturii și participarea orașului Chișinău pentru obținerea titlului de Capitală Europeană a Tineretului” <![CDATA[Decizia nr. 5/14 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la depunerea candidaturii și participarea orașului Chișinău pentru obținerea titlului de Capitală Europeană a Tineretului” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28150&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-514-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-depunerea-candidaturii-i-participarea-oraului-Chiinau-pentru-obtinerea-titlului-de-Capitala-Europeana-a-Tineretului/ 24.12.2019 16:32 Decizia nr. 5/13 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la amenajarea unei zone de odihnă și agrement pe bd. Mircea cel Bătrân, 26/4” <![CDATA[Decizia nr. 5/13 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la amenajarea unei zone de odihnă și agrement pe bd. Mircea cel Bătrân, 26/4” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28149&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-513-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-amenajarea-unei-zone-de-odihna-i-agrement-pe-bd-Mircea-cel-Batran-264/ 24.12.2019 16:25 Decizia nr. 5/12 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la inițierea transmitereii din proprietatea publică a statului în proprietate publică a municipiului Chișinău, domeniul public, a unui teren din str. N. Testemițeanu, 31, proiectarea și construcția străzii Tudor Strișcă, până la str. N.Testemițeanu” <![CDATA[Decizia nr. 5/12 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la inițierea transmitereii din proprietatea publică a statului în proprietate publică a municipiului Chișinău, domeniul public, a unui teren din str. N. Testemițeanu, 31, proiectarea și construcția străzii Tudor Strișcă, până la str. N.Testemițeanu” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28148&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-512-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-initierea-transmitereii-din-proprietatea-publica-a-statului-in-proprietate-publica-a-municipiului-Chiinau-domeniul-public-a-unui-teren-din-str-N-Testemiteanu-31-proiectarea-i-constructia-strazii-Tudor-Strica-pana-la-str-NTestemiteanu/ 24.12.2019 16:20 Decizia nr. 5/10-2 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la utilizarea toponimicului ,,Chișinău” de către S.R.L. ,,Simpals” <![CDATA[Decizia nr. 5/10-2 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la utilizarea toponimicului ,,Chișinău” de către S.R.L. ,,Simpals” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28147&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-510-2-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-utilizarea-toponimicului-Chiinau-de-catre-SRL-Simpals/ 24.12.2019 16:17 Decizia nr. 5/10-1 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la utilizarea toponimicului ,,Chișinău” în denumirea mărcii de către S.R.L. ,,Arena Națională” <![CDATA[Decizia nr. 5/10-1 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la utilizarea toponimicului ,,Chișinău” în denumirea mărcii de către S.R.L. ,,Arena Națională” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28146&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-510-1-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-utilizarea-toponimicului-Chiinau-in-denumirea-marcii-de-catre-SRL-Arena-Nationala/ 24.12.2019 16:14 Decizia nr. 5/9 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la recepționarea și transmiterea rețelelor electrice exterioare cu punctul de transformare ale obiectivului ,,Rețele inginerești exterioare la Complexul locativ pentru angajații din sfera bugetară, familii tinere și a unui complex de garaje din str. Ghioceilor, mun. Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 5/9 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la recepționarea și transmiterea rețelelor electrice exterioare cu punctul de transformare ale obiectivului ,,Rețele inginerești exterioare la Complexul locativ pentru angajații din sfera bugetară, familii tinere și a unui complex de garaje din str. Ghioceilor, mun. Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28145&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-59-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-receptionarea-i-transmiterea-retelelor-electrice-exterioare-cu-punctul-de-transformare-ale-obiectivului-Retele-inginereti-exterioare-la-Complexul-locativ-pentru-angajatii-din-sfera-bugetara-familii-tinere-i-a-unui-complex-de-garaje-din-str-Ghioceilor-mun-Chiinau/ 24.12.2019 16:06 Decizia nr. 5/7 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la transmiterea unor echipamente speciale Direcției situații excepționale municipiului Chișinău din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de urgență” <![CDATA[Decizia nr. 5/7 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la transmiterea unor echipamente speciale Direcției situații excepționale municipiului Chișinău din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de urgență” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28144&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-57-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-transmiterea-unor-echipamente-speciale-Directiei-situatii-exceptionale-municipiului-Chiinau-din-cadrul-Inspectoratului-General-pentru-Situatii-de-urgenta/ 24.12.2019 16:04 Decizia nr. 5/3 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea primei etape investiționale stabilite prin contractul de parteneriat public-privat din 02.05.2017 și redeschiderea grădiniței nr. 166 din str. Nicolai Costin, 63/3 <![CDATA[Decizia nr. 5/3 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea primei etape investiționale stabilite prin contractul de parteneriat public-privat din 02.05.2017 și redeschiderea grădiniței nr. 166 din str. Nicolai Costin, 63/3 // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28143&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-53-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-aprobarea-primei-etape-investitionale-stabilite-prin-contractul-de-parteneriat-public-privat-din-02052017-i-redeschiderea-gradinitei-nr-166-din-str-Nicolai-Costin-633/ 24.12.2019 15:59 Decizia nr. 5/2 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău și a Regulamentului de utilizare a acestora” <![CDATA[Decizia nr. 5/2 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău și a Regulamentului de utilizare a acestora” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28142&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-52-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-aprobarea-insemnelor-heraldice-ale-municipiului-Chiinau-i-a-Regulamentului-de-utilizare-a-acestora/ 24.12.2019 15:56 Decizia nr. 5/6 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la operarea unor modificări în decizia nr. 9/55 din 18.12.2013 ,, Cu privire la delegarea unor împuterniciri primarului general al municipiului Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 5/6 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la operarea unor modificări în decizia nr. 9/55 din 18.12.2013 ,, Cu privire la delegarea unor împuterniciri primarului general al municipiului Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28133&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-56-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-operarea-unor-modificari-in-decizia-nr-955-din-18122013-Cu-privire-la-delegarea-unor-imputerniciri-primarului-general-al-municipiului-Chiinau/ 24.12.2019 10:55 Decizia nr. 5/5 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la organizarea și desfășurarea trecerii în evidența militară a tinerilor născuți în anul 2004” <![CDATA[Decizia nr. 5/5 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la organizarea și desfășurarea trecerii în evidența militară a tinerilor născuți în anul 2004” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28130&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-55-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-organizarea-i-desfaurarea-trecerii-in-evidenta-militara-a-tinerilor-nascuti-in-anul-2004/ 24.12.2019 10:54 Decizia nr. 5/4 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Pretura Ciocana, municipiul Chișinău și Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea din România” <![CDATA[Decizia nr. 5/4 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Pretura Ciocana, municipiul Chișinău și Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea din România” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28132&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-54-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-aprobarea-Acordului-de-cooperare-i-infratire-intre-Pretura-Ciocana-municipiul-Chiinau-i-Ramnicu-Valcea-judetul-Valcea-din-Romania/ 24.12.2019 10:53 Decizia nr. 5/1 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 5/1 din 19 decembrie 2019 „ Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28131&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-51-din-19-decembrie-2019-Cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-Consiliul-municipal-Chiinau/ 24.12.2019 10:51 Decizia nr. 4/13 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la reparația căilor de acces către instituțiile publice de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 4/13 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la reparația căilor de acces către instituțiile publice de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28071&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-413-din-13-decembrie-2019-Cu-privire-la-reparatia-cailor-de-acces-catre-institutiile-publice-de-invatamant-primar-i-secundar-din-municipiul-Chiinau/ 18.12.2019 19:02 Decizia nr. 4/12 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern/angajatului din cadrul Direcției audit intern” <![CDATA[Decizia nr. 4/12 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern/angajatului din cadrul Direcției audit intern” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28070&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-412-din-13-decembrie-2019-Cu-privire-la-aprobarea-Codului-etic-al-auditorului-internangajatului-din-cadrul-Directiei-audit-intern/ 18.12.2019 18:55 Decizia nr. 4/11 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a unor întreprinderi de stat de alimentație publică” <![CDATA[Decizia nr. 4/11 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a unor întreprinderi de stat de alimentație publică” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28069&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-411-din-13-decembrie-2019-Cu-privire-la-initierea-procedurii-de-reorganizare-prin-transformare-a-unor-intreprinderi-de-stat-de-alimentatie-publica/ 18.12.2019 18:52 Decizia nr. 4/10 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii de Stat de alimentație publică ,,Bucuria-EL” în redacție nouă” <![CDATA[Decizia nr. 4/10 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii de Stat de alimentație publică ,,Bucuria-EL” în redacție nouă” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28068&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-410-din-13-decembrie-2019-Cu-privire-la-aprobarea-Statutului-Intreprinderii-de-Stat-de-alimentatie-publica-Bucuria-EL-in-redactie-noua/ 18.12.2019 18:50 Decizia nr. 4/9 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 5/3 (parter) Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 4/9 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 5/3 (parter) Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28067&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-49-din-13-decembrie-2019-Cu-privire-la-darea-in-folosinta-prin-contract-de-comodat-a-unor-incaperi-din-bd-Mircea-cel-Batran-53-parter-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 18.12.2019 18:46 Decizia nr. 4/8 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 4/8 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28066&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-48-din-13-decembrie-2019-Cu-privire-la-aprobarea-Comisiei-consultative-pentru-domeniul-locuintelor-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 18.12.2019 18:44 Decizia nr. 4/7 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de alternativă) pentru perioada octombrie 2019-ianuarie 2020” <![CDATA[Decizia nr. 4/7 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de alternativă) pentru perioada octombrie 2019-ianuarie 2020” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28065&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-47-din-13-decembrie-2019-Cu-privire-la-incorporarea-recrutilor-din-municipiul-Chiinau-in-serviciul-militar-in-termen-serviciul-militar-cu-termen-redus-sau-serviciul-civil-de-alternativa-pentru-perioada-octombrie-2019-ianuarie-2020/ 18.12.2019 18:41 Decizia nr. 4/6 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la instituirea Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe” <![CDATA[Decizia nr. 4/6 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la instituirea Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28064&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-46-din-13-decembrie-2019-Cu-privire-la-instituirea-Comisiei-municipale-de-privatizare-a-fondului-de-locuinte/ 18.12.2019 18:38 Decizia nr. 4/5 din 13 decembrie 2019 „ Privind substituirea anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/14 din 16 ianuarie 2019 ,,Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice” <![CDATA[Decizia nr. 4/5 din 13 decembrie 2019 „ Privind substituirea anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/14 din 16 ianuarie 2019 ,,Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28063&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-45-din-13-decembrie-2019-Privind-substituirea-anexei-nr-2-la-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-914-din-16-ianuarie-2019-Despre-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-reprezentarea-municipiului-Chiinau-in-societatile-comerciale-intreprinderi-municipale-i-institutii-publice/ 18.12.2019 18:33 Decizia nr. 4/4 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip, efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector” <![CDATA[Decizia nr. 4/4 din 13 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip, efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=28061&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-44-din-13-decembrie-2019-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-organigramei-tip-efectivului-limita-al-statelor-de-personal-i-structurii-preturilor-de-sector/ 18.12.2019 18:31