<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 25.04.2018 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2018 https://www.chisinau.md/Decizia nr. 2/10 din 16 martie 2018 ”Cu privire la aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea licitației publice privind procurarea autobuzelor pentru Întreprinderea municipală ”Parcul urban de autobuze” <![CDATA[Decizia nr. 2/10 din 16 martie 2018 ”Cu privire la aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea licitației publice privind procurarea autobuzelor pentru Întreprinderea municipală ”Parcul urban de autobuze” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21538&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-210-din-16-martie-2018-Cu-privire-la-aprobarea-Caietului-de-sarcini-pentru-organizarea-licitatiei-publice-privind-procurarea-autobuzelor-pentru-Intreprinderea-municipala-Parcul-urban-de-autobuze/ 21.03.2018 15:45 Decizia nr. 2/9 din 13 martie 2018 ”Cu privire la instituirea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de priviatizare/vânzare a valorilor mobiliare proprietate publică” <![CDATA[Decizia nr. 2/9 din 13 martie 2018 ”Cu privire la instituirea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de priviatizare/vânzare a valorilor mobiliare proprietate publică” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21527&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-29-din-13-martie-2018-Cu-privire-la-instituirea-Comisiei-pentru-organizarea-i-desfaurarea-procedurilor-de-priviatizarevanzare-a-valorilor-mobiliare-proprietate-publica/ 20.03.2018 17:21 Decizia nr. 2/4 din 27 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea ”Regulamentului și structurii organizatorice a Direcției generale educație, cultură, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 2/4 din 27 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea ”Regulamentului și structurii organizatorice a Direcției generale educație, cultură, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21368&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-24-din-27-februarie-2018-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-i-structurii-organizatorice-a-Directiei-generale-educatie-cultura-tineret-i-sport-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 03.03.2018 15:32 Decizia nr. 2/2 din 27 februarie 2018 ”Despre aprobarea ”Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare cu accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat procurate din sursele financiare ale bugetului local” <![CDATA[Decizia nr. 2/2 din 27 februarie 2018 ”Despre aprobarea ”Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare cu accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat procurate din sursele financiare ale bugetului local” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21367&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-22-din-27-februarie-2018-Despre-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modalitatea-de-asigurare-cu-accesorii-pentru-determinarea-glicemiei-la-persoanele-cu-diabet-zaharat-procurate-din-sursele-financiare-ale-bugetului-local/ 03.03.2018 15:29 Decizia nr. 2/1 din 27 februarie 2018 ”Despre aprobarea Acordului de grant privind finanțarea lucrărilor de reconstrucție a scărilor de granit din Parcul ”Valea Morilor” <![CDATA[Decizia nr. 2/1 din 27 februarie 2018 ”Despre aprobarea Acordului de grant privind finanțarea lucrărilor de reconstrucție a scărilor de granit din Parcul ”Valea Morilor” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21343&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-21-din-27-februarie-2018-Despre-aprobarea-Acordului-de-grant-privind-finantarea-lucrarilor-de-reconstructie-a-scarilor-de-granit-din-Parcul-Valea-Morilor/ 02.03.2018 15:46 Decizia nr. 2/8 din 27 februarie 2018 ”Cu privire la adjudecarea la licitație funciară de vânzare - cumpărare a unui lot de pământ din Calea Moșilor pentru deținătorii de terenuri adiacente (conform art. 4 (9) din Legea nr. 1308 din 25.07.1997)” <![CDATA[Decizia nr. 2/8 din 27 februarie 2018 ”Cu privire la adjudecarea la licitație funciară de vânzare - cumpărare a unui lot de pământ din Calea Moșilor pentru deținătorii de terenuri adiacente (conform art. 4 (9) din Legea nr. 1308 din 25.07.1997)” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21326&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-28-din-27-februarie-2018-Cu-privire-la-adjudecarea-la-licitatie-funciara-de-vanzare-cumparare-a-unui-lot-de-pamant-din-Calea-Moilor-pentru-detinatorii-de-terenuri-adiacente-conform-art-4-9-din-Legea-nr-1308-din-25071997/ 01.03.2018 16:04 Decizia nr. 2/5 din 27 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului și comisiei nominale privind stabilirea și acordarea ajutorului material” <![CDATA[Decizia nr. 2/5 din 27 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului și comisiei nominale privind stabilirea și acordarea ajutorului material” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21325&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-25-din-27-februarie-2018-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-i-comisiei-nominale-privind-stabilirea-i-acordarea-ajutorului-material/ 01.03.2018 16:02 Decizia nr. 2/3 din 27 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău, statul de personal și organigramei” <![CDATA[Decizia nr. 2/3 din 27 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău, statul de personal și organigramei” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21324&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-23-din-27-februarie-2018-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-a-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate-a-Consiliului-municipal-Chiinau-statul-de-personal-i-organigramei/ 01.03.2018 16:00 Decizia nr. 2/7 din 27 februarie 2018 ”Cu privire la modificarea denumirii Centrului de zi și de Plasament temporar al copiilor orfani în perioada postinstituțională ”Vatra”, aprobarea Regulamentului, organigramei și statelor de personal ale Centrului de plasament temporar ”Teritoriul Adolescenței” <![CDATA[Decizia nr. 2/7 din 27 februarie 2018 ”Cu privire la modificarea denumirii Centrului de zi și de Plasament temporar al copiilor orfani în perioada postinstituțională ”Vatra”, aprobarea Regulamentului, organigramei și statelor de personal ale Centrului de plasament temporar ”Teritoriul Adolescenței” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21296&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-27-din-27-februarie-2018-Cu-privire-la-modificarea-denumirii-Centrului-de-zi-i-de-Plasament-temporar-al-copiilor-orfani-in-perioada-postinstitutionala-Vatra-aprobarea-Regulamentului-organigramei-i-statelor-de-personal-ale-Centrului-de-plasament-temporar-Teritoriul-Adolescentei/ 28.02.2018 16:36 Decizia nr. 2/6 din 27 februarie 2018 ”Despre operarea de modificări în anexa nr. 28 a deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.15/1 din 22.12.2017 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018 în lectura a doua și corelarea acestuia” <![CDATA[Decizia nr. 2/6 din 27 februarie 2018 ”Despre operarea de modificări în anexa nr. 28 a deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.15/1 din 22.12.2017 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018 în lectura a doua și corelarea acestuia” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21295&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-26-din-27-februarie-2018-Despre-operarea-de-modificari-in-anexa-nr-28-a-deciziei-Consiliului-municipal-Chiinau-nr151-din-22122017-Cu-privire-la-aprobarea-bugetului-municipal-Chiinau-pe-anul-2018-in-lectura-a-doua-i-corelarea-acestuia/ 28.02.2018 16:32 Decizia nr. 1/18 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la prelungirea termenului de desfășurare a concursului municipal deschis pentru elaborarea compoziției sculpturale ”Grigore Vieru” <![CDATA[Decizia nr. 1/18 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la prelungirea termenului de desfășurare a concursului municipal deschis pentru elaborarea compoziției sculpturale ”Grigore Vieru” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21198&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-118-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-desfaurare-a-concursului-municipal-deschis-pentru-elaborarea-compozitiei-sculpturale-Grigore-Vieru/ 14.02.2018 15:44 Decizia nr. 1/4 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor direcții ale Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 1/4 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor direcții ale Consiliului municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21197&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-14-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-reorganizarea-prin-fuziune-absorbtie-a-unor-directii-ale-Consiliului-municipal-Chiinau/ 14.02.2018 15:42 Decizia nr. 1/23 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la asigurarea stabilității terenului adiacent drumului public M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu România, km 6+700” <![CDATA[Decizia nr. 1/23 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la asigurarea stabilității terenului adiacent drumului public M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu România, km 6+700” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21187&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-123-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-asigurarea-stabilitatii-terenului-adiacent-drumului-public-M1-Chiinau-Leueni-frontiera-cu-Romania-km-6700/ 13.02.2018 16:31 Decizia nr. 1/22 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului și a noii componențe nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 1/22 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului și a noii componențe nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21186&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-122-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-i-a-noii-componente-nominale-a-Comisiei-pentru-reglementarea-denumirilor-urbane-din-Chiinau/ 13.02.2018 16:28 Decizia nr. 1/21 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la autorizarea compoziției sculpturale, instalată în Parcul Valea Morilor” <![CDATA[Decizia nr. 1/21 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la autorizarea compoziției sculpturale, instalată în Parcul Valea Morilor” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21185&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-121-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-autorizarea-compozitiei-sculpturale-instalata-in-Parcul-Valea-Morilor/ 13.02.2018 16:27 Decizia nr. 1/20 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la autorizarea compoziției sculpturale, instalate pe Strada Pietonală Eugen Doga” <![CDATA[Decizia nr. 1/20 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la autorizarea compoziției sculpturale, instalate pe Strada Pietonală Eugen Doga” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21184&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-120-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-autorizarea-compozitiei-sculpturale-instalatepe-Strada-Pietonala-Eugen-Doga/ 13.02.2018 16:25 Decizia nr. 1/19 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la edificarea bustului ”MARIA BIEȘU” în fața Teatrului Național de Operă și Balet ”Maria Bieșu” din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 152” <![CDATA[Decizia nr. 1/19 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la edificarea bustului ”MARIA BIEȘU” în fața Teatrului Național de Operă și Balet ”Maria Bieșu” din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 152” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21183&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-119-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-edificarea-bustului-MARIA-BIEU-in-fata-Teatrului-National-de-Opera-i-Balet-Maria-Bieu-din-bd-tefan-cel-Mare-i-Sfant-152/ 13.02.2018 16:23 Decizia nr. 1/17 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la casarea mijloacelor fixe (edificii) ale I.M.S.P. ”Dispensarul municipal Dermato-Venerologic” <![CDATA[Decizia nr. 1/17 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la casarea mijloacelor fixe (edificii) ale I.M.S.P. ”Dispensarul municipal Dermato-Venerologic” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21182&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-117-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-casarea-mijloacelor-fixe-edificii-ale-IMSP-Dispensarul-municipal-Dermato-Venerologic/ 13.02.2018 16:21 Decizia nr. 1/16 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective” <![CDATA[Decizia nr. 1/16 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21181&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-116-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-receptionarea-i-transmiterea-unor-obiective/ 13.02.2018 16:20 Decizia nr. 1/15 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la constatarea necesității schimbării terenului cu nr. cadastral 0100506045 cu un teren proprietate publică din domeniul privat al municipiului Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 1/15 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la constatarea necesității schimbării terenului cu nr. cadastral 0100506045 cu un teren proprietate publică din domeniul privat al municipiului Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21180&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-115-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-constatarea-necesitatii-schimbarii-terenului-cu-nr-cadastral-0100506045-cu-un-teren-proprietate-publica-din-domeniul-privat-al-municipiului-Chiinau/ 13.02.2018 16:18 Decizia nr. 1/14 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea Contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și reparație curentă a sistemului de iluminat și a sistemului electronic de dirijare a circulației rutiere (semafoare) din municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 1/14 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea Contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și reparație curentă a sistemului de iluminat și a sistemului electronic de dirijare a circulației rutiere (semafoare) din municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21179&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-114-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-aprobarea-Contractului-privind-delegarea-de-gestiune-a-serviciului-public-de-intretinere-i-reparatie-curenta-a-sistemului-de-iluminat-i-a-sistemului-electronic-de-dirijare-a-circulatiei-rutiere-semafoare-din-municipiul-Chiinau/ 13.02.2018 16:01 Decizia nr. 1/13 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea proiectului ”Construcția rețelelor de contact din str. Columna, tronsonul cuprins între străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Vasile Alecsandri” <![CDATA[Decizia nr. 1/13 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea proiectului ”Construcția rețelelor de contact din str. Columna, tronsonul cuprins între străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Vasile Alecsandri” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21178&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-113-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-aprobarea-proiectului-Constructia-retelelor-de-contact-din-str-Columna-tronsonul-cuprins-intre-strazile-Mitropolit-G-Banulescu-Bodoni-i-Vasile-Alecsandri/ 13.02.2018 15:59 Decizia nr. 1/12 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea Contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere a infrastructurii rutiere în municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 1/12 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la aprobarea Contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere a infrastructurii rutiere în municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21177&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-112-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-aprobarea-Contractului-privind-delegarea-de-gestiune-a-serviciului-public-de-intretinere-a-infrastructurii-rutiere-in-municipiul-Chiinau/ 13.02.2018 15:57 Decizia nr. 1/11 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la achiziționarea spațiului locativ” <![CDATA[Decizia nr. 1/11 din 07 februarie 2018 ”Cu privire la achiziționarea spațiului locativ” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21176&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-111-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-achizitionarea-spatiului-locativ/ 13.02.2018 15:56 Decizia nr. 1/9 din 07 februarie 2018 ”Despre aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului municipal Chișinău și modul de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 1/9 din 07 februarie 2018 ”Despre aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului municipal Chișinău și modul de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21175&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-19-din-07-februarie-2018-Despre-aprobarea-Regulamentului-de-functionare-a-Comisiei-consultative-pentru-domeniul-locuintelor-a-Consiliului-municipal-Chiinau-i-modul-de-atribuire-a-locuintelor-sociale-in-municipiul-Chiinau/ 13.02.2018 15:53 Decizia nr. 1/7 din 07 februarie 2018 ”Despre aprobarea Regulamentului privind orgarrizarea și funcționarea Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil, a statelor de personal și organigramei” <![CDATA[Decizia nr. 1/7 din 07 februarie 2018 ”Despre aprobarea Regulamentului privind orgarrizarea și funcționarea Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil, a statelor de personal și organigramei” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21173&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-17-din-07-februarie-2018-Despre-aprobarea-Regulamentului-privind-orgarrizarea-i-functionarea-Centrului-de-gazduire-i-orientare-pentru-persoanele-fara-domiciliu-stabil-a-statelor-de-personal-i-organigramei/ 13.02.2018 15:32 Decizia nr. 1/3 din 07 februarie 2018 ” Cu privire la aprobarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 1/3 din 07 februarie 2018 ” Cu privire la aprobarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21170&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-13-din-07-februarie-2018-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-bugetul-civil-in-municipiul-Chiinau/ 13.02.2018 15:30 Decizia nr. 1/8 din 7 februarie 2018 ” Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Direcției cultură de către Directia generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 1/8 din 7 februarie 2018 ” Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Direcției cultură de către Directia generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21164&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-18-din-7-februarie-2018-Cu-privire-la-reorganizarea-prin-fuziune-absorbtie-a-Directiei-cultura-de-catre-Directia-generala-educatie-tineret-i-sport-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 12.02.2018 17:12 Decizia nr. 1/5 din 7 februarie 2018 ” Cu privire la reorganizare prin fuziune (absorbție) a Direcției generale a Fondului municipal Chișinău de susținere socială a populației și Direcției sănătății a Consiliului municipal Chișinău de către Direcția generală asistență socială a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 1/5 din 7 februarie 2018 ” Cu privire la reorganizare prin fuziune (absorbție) a Direcției generale a Fondului municipal Chișinău de susținere socială a populației și Direcției sănătății a Consiliului municipal Chișinău de către Direcția generală asistență socială a Consiliului municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21163&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-15-din-7-februarie-2018-Cu-privire-la-reorganizare-prin-fuziune-absorbtie-a-Directiei-generale-a-Fondului-municipal-Chiinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-i-Directiei-sanatatii-a-Consiliului-municipal-Chiinau-de-catre-Directia-generala-asistenta-sociala-a-Consiliului-municipalChiinau/ 12.02.2018 17:10 Decizia nr. 1/10 din 7 februarie 2018 ” Cu privire la proiectarea zonei pietonale în perimetrul străzilor Kiev - Alecu Russo - Nicolae Dimo” <![CDATA[Decizia nr. 1/10 din 7 februarie 2018 ” Cu privire la proiectarea zonei pietonale în perimetrul străzilor Kiev - Alecu Russo - Nicolae Dimo” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=21148&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-110-din-7-februarie-2018-Cu-privire-la-proiectarea-zonei-pietonale-in-perimetrul-strazilor-Kiev-Alecu-Russo-Nicolae-Dimo/ 09.02.2018 16:22