<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 17.11.2019 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2019 https://www.chisinau.md/Decizia nr. 4/4 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpîn în municipiul Chişinău şi a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpîn din municipiul Chişinău'' <![CDATA[Decizia nr. 4/4 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpîn în municipiul Chişinău şi a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpîn din municipiul Chişinău'' // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=27325&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-44-din-17-septembrie-2019-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-intretinerea-animalelor-de-companie-cu-si-fara-stapin-in-municipiul-Chisinau-si-a-Regulamentului-privind-capturarea-transportarea-evidenta-si-ingrijirea-cainilor-si-a-pisicilor-fara-supraveghere-si-fara-stapin-din-municipiul-Chisinau/ 26.09.2019 15:47 Decizia nr. 4/7 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la achiziționarea containerelor cu volum de 1, 1 m³” <![CDATA[Decizia nr. 4/7 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la achiziționarea containerelor cu volum de 1, 1 m³” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=27277&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-47-din-17-septembrie-2019-Cu-privire-la-achizitionarea-containerelor-cu-volum-de-1-1-m/ 20.09.2019 17:11 Decizia nr. 4/3 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 4/3 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=27276&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-43-din-17-septembrie-2019-Cu-privire-la-aprobarea-componentei-nominale-a-Comisiei-pentru-distribuirea-mijloacelor-financiare-ale-Fondului-de-rezerva-al-municipiului-Chiinau/ 20.09.2019 17:09 Decizia nr. 4/2 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019” <![CDATA[Decizia nr. 4/2 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=27275&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-42-din-17-septembrie-2019-Cu-privire-la-modificarea-bugetului-municipal-Chiinau-pe-anul-2019/ 20.09.2019 17:07 Decizia nr. 4/1 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 4/1 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=27274&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-41-din-17-septembrie-2019-Cu-privire-la-atribuirea-mandatelor-de-consilier-in-Consiliul-municipal-Chiinau/ 20.09.2019 17:06 Decizia nr. 4/6 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţiile de membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din cadrul circumscripţiei electorale uninominale nr.48” <![CDATA[Decizia nr. 4/6 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţiile de membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din cadrul circumscripţiei electorale uninominale nr.48” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=27248&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-46-din-17-septembrie-2019-Cu-privire-la-desemnarea-candidaturilor-pentru-functiile-de-membri-ai-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-cadrul-circumscriptiei-electorale-uninominale-nr48/ 17.09.2019 17:10 Decizia nr. 4/5 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţiile de membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din sectoarele municipiului Chişinău'' <![CDATA[Decizia nr. 4/5 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţiile de membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din sectoarele municipiului Chişinău'' // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=27247&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-45-din-17-septembrie-2019-Cu-privire-la-desemnarea-candidaturilor-pentru-functiile-de-membri-ai-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-sectoarele-municipiului-Chisinau/ 17.09.2019 17:08 Decizia nr. 3/16 din 05 iulie 2019 „Cu privire la delegarea de împuterniciri” <![CDATA[Decizia nr. 3/16 din 05 iulie 2019 „Cu privire la delegarea de împuterniciri” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26718&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-316-din-05-iulie-2019-Cu-privire-la-delegarea-de-imputerniciri/ 12.07.2019 18:04 Decizia nr. 3/14 din 05 iulie 2019 „Cu privire la transmiterea în gestiune economică a Direcției educație, tineret și sport sectorul Râșcani a imobilului grădiniței de copii nr. 28 din str. Magda Isanos, 16” <![CDATA[Decizia nr. 3/14 din 05 iulie 2019 „Cu privire la transmiterea în gestiune economică a Direcției educație, tineret și sport sectorul Râșcani a imobilului grădiniței de copii nr. 28 din str. Magda Isanos, 16” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26717&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-314-din-05-iulie-2019-Cu-privire-la-transmiterea-in-gestiune-economica-a-Directiei-educatie-tineret-i-sport-sectorul-Racani-a-imobilului-gradinitei-de-copii-nr-28-din-str-Magda-Isanos-16/ 12.07.2019 18:01 Decizia nr. 3/10 din 05 iulie 2019 „Cu privire la reorganizarea Liceului Teoretic „Kiril și Metodii” în Complexul educațional „Liceul-grădiniță Kiril și Metodii” <![CDATA[Decizia nr. 3/10 din 05 iulie 2019 „Cu privire la reorganizarea Liceului Teoretic „Kiril și Metodii” în Complexul educațional „Liceul-grădiniță Kiril și Metodii” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26716&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-310-din-05-iulie-2019-Cu-privire-la-reorganizarea-Liceului-Teoretic-Kiril-i-Metodii-in-Complexul-educational-Liceul-gradinita-Kiril-i-Metodii/ 12.07.2019 17:54 Decizia nr. 3/9 din 05 iulie 2019 „Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat a unor încăperi din str. Alexei Mateevici, 42/str. Mihai Eminescu, nr. 1 lit. B (etajul 1, subsol) Direcției cultură a Primăriei municipiului Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 3/9 din 05 iulie 2019 „Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat a unor încăperi din str. Alexei Mateevici, 42/str. Mihai Eminescu, nr. 1 lit. B (etajul 1, subsol) Direcției cultură a Primăriei municipiului Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26715&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-39-din-05-iulie-2019-Cu-privire-la-darea-in-folosinta-prin-contract-de-comodat-a-unor-incaperi-din-str-Alexei-Mateevici-42str-Mihai-Eminescu-nr-1-lit-B-etajul-1-subsol-Directiei-cultura-a-Primariei-municipiului-Chiinau/ 12.07.2019 17:50 Decizia nr. 3/8 din 05 iulie 2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei și structurii Direcției generale finanțe” <![CDATA[Decizia nr. 3/8 din 05 iulie 2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei și structurii Direcției generale finanțe” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26714&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-38-din-05-iulie-2019-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-organigramei-i-structurii-Directiei-generale-finante/ 12.07.2019 17:47 Decizia nr. 3/7 din 05 iulie 2019 „Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019” <![CDATA[Decizia nr. 3/7 din 05 iulie 2019 „Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26713&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-37-din-05-iulie-2019-Cu-privire-la-modificarea-bugetului-municipal-Chiinau-pe-anul-2019/ 12.07.2019 17:45 Decizia nr. 3/6 din 04 iulie 2019 „Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil (de alternativă) în aprilie - iulie 2019” <![CDATA[Decizia nr. 3/6 din 04 iulie 2019 „Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil (de alternativă) în aprilie - iulie 2019” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26712&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-36-din-04-iulie-2019-Cu-privire-la-incorporarea-recrutilor-din-municipiul-Chiinau-in-serviciul-militar-in-termen-serviciul-militar-cu-termen-redus-sau-in-serviciul-civil-de-alternativa-in-aprilie-iulie-2019/ 12.07.2019 17:36 Decizia nr. 3/15 din 05 iulie 2019 „Cu privire la asigurarea funcționării Gimnaziului internat nr. 3 din municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 3/15 din 05 iulie 2019 „Cu privire la asigurarea funcționării Gimnaziului internat nr. 3 din municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26701&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-315-din-05-iulie-2019-Cu-privire-la-asigurarea-functionarii-Gimnaziului-internat-nr-3-din-municipiul-Chiinau/ 11.07.2019 17:53 Decizia nr. 3/13 din 05 iulie 2019 „Cu privire la organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2019” <![CDATA[Decizia nr. 3/13 din 05 iulie 2019 „Cu privire la organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2019” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26700&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-313-din-05-iulie-2019-Cu-privire-la-organizarea-intremarii-i-odihnei-elevilor-in-vara-anului-2019/ 11.07.2019 17:51 Decizia nr. 3/12 din 05 iulie 2019 „Cu privire la amplasarea unui teren de sport” <![CDATA[Decizia nr. 3/12 din 05 iulie 2019 „Cu privire la amplasarea unui teren de sport” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26699&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-312-din-05-iulie-2019-Cu-privire-la-amplasarea-unui-teren-de-sport/ 11.07.2019 17:50 Decizia nr. 3/11 din 05 iulie 2019 „Cu privire la formarea Scuarului în memoria președintelui polonez Lech Kaczynski pe șos. Hîncești” <![CDATA[Decizia nr. 3/11 din 05 iulie 2019 „Cu privire la formarea Scuarului în memoria președintelui polonez Lech Kaczynski pe șos. Hîncești” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26698&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-311-din-05-iulie-2019-Cu-privire-la-formarea-Scuarului-in-memoria-preedintelui-polonez-Lech-Kaczynski-pe-os-Hinceti/ 11.07.2019 17:48 Decizia nr. 3/5-3 din 04 iulie 2019 „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 3/5-3 din 04 iulie 2019 „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26668&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-35-3-din-04-iulie-2019-Cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-Consiliul-municipal-Chiinau/ 09.07.2019 15:26 Decizia nr. 3/5-2 din 04 iulie 2019 „Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 3/5-2 din 04 iulie 2019 „Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26667&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-35-2-din-04-iulie-2019-Cu-privire-la-atribuirea-mandatelor-de-consilier-in-Consiliul-municipal-Chiinau/ 09.07.2019 15:24 Decizia nr. 3/5-1 din 04 iulie 2019 „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 3/5-1 din 04 iulie 2019 „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26666&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-35-1-din-04-iulie-2019-Cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-Consiliul-municipal-Chiinau/ 09.07.2019 15:22 Decizia nr. 3/2 din 04 iulie 2019 „Cu privire la delimitarea unor terenuri proprietate municipală din domeniul privat în cartierul locativ din str. Bucovinei/Calea Orheiului” <![CDATA[Decizia nr. 3/2 din 04 iulie 2019 „Cu privire la delimitarea unor terenuri proprietate municipală din domeniul privat în cartierul locativ din str. Bucovinei/Calea Orheiului” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26642&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-32-din-04-iulie-2019-Cu-privire-la-delimitarea-unor-terenuri-proprietate-municipala-din-domeniul-privat-in-cartierul-locativ-din-str-BucovineiCalea-Orheiului/ 08.07.2019 16:42 Decizia nr. 3/1 din 04 iulie 2019 „Cu privire la eliberarea dlor Ruslan Codreanu și Nistor Grozavu din funcțiile de viceprimari ai municipiului Chișinău și constatarea funcțiilor vacante” <![CDATA[Decizia nr. 3/1 din 04 iulie 2019 „Cu privire la eliberarea dlor Ruslan Codreanu și Nistor Grozavu din funcțiile de viceprimari ai municipiului Chișinău și constatarea funcțiilor vacante” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=26641&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-31-din-04-iulie-2019-Cu-privire-la-eliberarea-dlor-Ruslan-Codreanu-i-Nistor-Grozavu-din-functiile-de-viceprimari-ai-municipiului-Chiinau-i-constatarea-functiilor-vacante/ 08.07.2019 16:04 Decizia nr. 2/27-2 din 22 februarie 2019 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent obiectivului cu destinație locativă din str. Timiș, 50 dlui R. Jigău și dnei V. Jigău” <![CDATA[Decizia nr. 2/27-2 din 22 februarie 2019 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent obiectivului cu destinație locativă din str. Timiș, 50 dlui R. Jigău și dnei V. Jigău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=25636&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-227-2-din-22-februarie-2019-Cu-privire-la-vanzarea-cumpararea-terenului-aferent-obiectivului-cu-destinatie-locativa-din-str-Timi-50-dlui-R-Jigau-i-dnei-V-Jigau/ 06.03.2019 14:29 Decizia nr. 2/27-1 din 22 februarie 2019 „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Călugăreni, 7 dlui M. Rîmiș” <![CDATA[Decizia nr. 2/27-1 din 22 februarie 2019 „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Călugăreni, 7 dlui M. Rîmiș” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=25635&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-227-1-din-22-februarie-2019-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-lotului-de-pamant-din-str-Calugareni-7-dlui-M-Rimi/ 06.03.2019 14:25 Decizia nr. 2/26-8 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. M. Sadoveanu, 24/2, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/387” <![CDATA[Decizia nr. 2/26-8 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. M. Sadoveanu, 24/2, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/387” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=25634&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-226-8-din-22-februarie-2019-Cu-privire-la-atribuirea-in-folosinta-a-unui-lot-de-pamant-din-str-M-Sadoveanu-242-Asociatiei-de-Coproprietari-in-Condominiu-nr-55387/ 06.03.2019 14:23 Decizia nr. 2/26-7 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui teren din str. Acad. A. Saharov, 11, Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 52/431 COOP” <![CDATA[Decizia nr. 2/26-7 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui teren din str. Acad. A. Saharov, 11, Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 52/431 COOP” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=25633&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-226-7-din-22-februarie-2019-Cu-privire-la-atribuirea-in-folosinta-a-unui-teren-din-str-Acad-A-Saharov-11-Asociatiei-Proprietarilor-de-Locuinte-Privatizate-nr-52431-COOP/ 06.03.2019 14:19 Decizia nr. 2/26-6 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. N. Dimo, 23/3, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/337” <![CDATA[Decizia nr. 2/26-6 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. N. Dimo, 23/3, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/337” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=25632&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-226-6-din-22-februarie-2019-Cu-privire-la-atribuirea-in-folosinta-a-unui-lot-de-pamant-din-str-N-Dimo-233-Asociatiei-de-Coproprietari-in-Condominiu-nr-55337/ 06.03.2019 14:16 Decizia nr. 2/26-5 din 22 februarie 2019 „Cu privire la transmiterea în folosință a unui lor de pământ din str. Budăi, 2 „a” Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 54/218 COOP” <![CDATA[Decizia nr. 2/26-5 din 22 februarie 2019 „Cu privire la transmiterea în folosință a unui lor de pământ din str. Budăi, 2 „a” Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 54/218 COOP” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=25631&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-226-5-din-22-februarie-2019-Cu-privire-la-transmiterea-in-folosinta-a-unui-lor-de-pamant-din-str-Budai-2-a-Asociatiei-Proprietarilor-de-Locuinte-Privatizate-nr-54218-COOP/ 06.03.2019 14:12 Decizia nr. 2/26-4 din 22 februarie 2019 „Cu privire la autentificarea dreptului de folosință asupra terenului din bd. Mircea cel Bătrân, 48, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/182” <![CDATA[Decizia nr. 2/26-4 din 22 februarie 2019 „Cu privire la autentificarea dreptului de folosință asupra terenului din bd. Mircea cel Bătrân, 48, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/182” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=25630&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-226-4-din-22-februarie-2019-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-folosinta-asupra-terenului-din-bd-Mircea-cel-Batran-48-Asociatiei-de-Coproprietari-in-Condominiu-nr-55182/ 06.03.2019 14:09