<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 20.07.2018 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2018 https://www.chisinau.md/Decizia nr. 4/6 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a Î.S. ”Direcția parcurilor cultură și odihnă” <![CDATA[Decizia nr. 4/6 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a Î.S. ”Direcția parcurilor cultură și odihnă” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22710&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-46-din-28-iunie-2018-Cu-privire-la-initierea-procedurii-de-reorganizare-prin-transformare-a-IS-Directia-parcurilor-cultura-i-odihna/ 02.07.2018 16:59 Decizia nr. 4/5 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați din cadrul Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă” <![CDATA[Decizia nr. 4/5 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați din cadrul Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22709&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-45-din-28-iunie-2018-Cu-privire-la-stabilirea-suplimentului-la-salariu-pentru-unele-categorii-de-angajati-din-cadrul-Centrului-Municipal-de-Plasament-i-Reabilitare-a-Copiilor-de-Varsta-Frageda/ 02.07.2018 16:57 Decizia nr. 4/4 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați din domeniul Culturii” <![CDATA[Decizia nr. 4/4 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați din domeniul Culturii” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22708&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-44-din-28-iunie-2018-Cu-privire-la-stabilirea-suplimentului-la-salariu-pentru-unele-categorii-de-angajati-din-domeniul-Culturii/ 02.07.2018 16:56 Decizia nr. 4/3 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la stabilirea suplimentului de 30% la salariul tarifar angajaților din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului” <![CDATA[Decizia nr. 4/3 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la stabilirea suplimentului de 30% la salariul tarifar angajaților din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22707&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-43-din-28-iunie-2018-Cu-privire-la-stabilirea-suplimentului-de-30-la-salariul-tarifar-angajatilor-din-cadrul-Directiei-municipale-pentru-protectia-drepturilor-copilului/ 02.07.2018 16:49 Decizia nr. 4/2 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați din sfera socială” <![CDATA[Decizia nr. 4/2 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați din sfera socială” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22706&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-42-din-28-iunie-2018-Cu-privire-la-stabilirea-suplimentului-la-salariu-pentru-unele-categorii-de-angajati-din-sfera-sociala/ 02.07.2018 16:46 Decizia nr. 4/1 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la realizarea acțiunilor prevăzute în contractul de societate civilă încheiat între Primăria com. Țînțăreni și Primăria mun. Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 4/1 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la realizarea acțiunilor prevăzute în contractul de societate civilă încheiat între Primăria com. Țînțăreni și Primăria mun. Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22703&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-41-din-28-iunie-2018-Cu-privire-la-realizarea-actiunilor-prevazute-in-contractul-de-societate-civila-incheiat-intre-Primaria-com-intareni-i-Primaria-mun-Chiinau/ 02.07.2018 16:32 Decizia nr. 3/26 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la amplasarea unui complex sportiv în hotarele Parcului ”Valea Trandafirilor” <![CDATA[Decizia nr. 3/26 din 28 iunie 2018 ”Cu privire la amplasarea unui complex sportiv în hotarele Parcului ”Valea Trandafirilor” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22689&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-326-din-28-iunie-2018-Cu-privire-la-amplasarea-unui-complex-sportiv-in-hotarele-Parcului-Valea-Trandafirilor/ 29.06.2018 15:39 Decizia nr. 3/24 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la achiziționarea bunurilor din împrumut bancar” <![CDATA[Decizia nr. 3/24 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la achiziționarea bunurilor din împrumut bancar” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22670&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-324-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-achizitionarea-bunurilor-din-imprumut-bancar/ 27.06.2018 15:50 Decizia nr. 3/25 din 20 iunie 2018 ”Cu privire la transmiterea unui teren din str. Mesager în proprietate publică a statului” <![CDATA[Decizia nr. 3/25 din 20 iunie 2018 ”Cu privire la transmiterea unui teren din str. Mesager în proprietate publică a statului” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22667&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-325-din-20-iunie-2018-Cu-privire-la-transmiterea-unui-teren-din-str-Mesager-in-proprietate-publica-a-statului/ 25.06.2018 16:04 Decizia nr. 3/10 din 18 iunie 2018 ”Despre abrogarea deciziei nr. 6/18 - 1 din 19.12.2016 ”Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea terenului din str. Vissarion Belinski, 4” <![CDATA[Decizia nr. 3/10 din 18 iunie 2018 ”Despre abrogarea deciziei nr. 6/18 - 1 din 19.12.2016 ”Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea terenului din str. Vissarion Belinski, 4” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22666&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-310-din-18-iunie-2018-Despre-abrogarea-deciziei-nr-618-1-din-19122016-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-urbanistic-zonal-privind-valorificarea-terenului-din-str-Vissarion-Belinski-4/ 25.06.2018 15:58 Decizia nr. 3/4 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la înființarea Serviciului social ”Locuință socială asistată” <![CDATA[Decizia nr. 3/4 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la înființarea Serviciului social ”Locuință socială asistată” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22665&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-34-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-infiintarea-Serviciului-social-Locuinta-sociala-asistata/ 25.06.2018 15:57 Decizia nr. 3/3 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la înființarea Serviciului ”Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri” <![CDATA[Decizia nr. 3/3 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la înființarea Serviciului ”Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22664&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-33-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-infiintarea-Serviciului-Centrul-de-resurse-i-suport-pentru-copii-i-tineri/ 25.06.2018 15:54 Decizia nr. 3/18 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100417232 din str. Albișoara 78/4” <![CDATA[Decizia nr. 3/18 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100417232 din str. Albișoara 78/4” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22653&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-318-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-Urbanistic-Zonal-privind-valorificarea-terenului-cu-nr-cadastral-0100417232-din-str-Albioara-784/ 22.06.2018 16:59 Decizia nr. 3/7 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la acordarea ajutorului material unic cadrelor didactice din instituțiile de învățământ primar și secundar (nivelul I și II), municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 3/7 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la acordarea ajutorului material unic cadrelor didactice din instituțiile de învățământ primar și secundar (nivelul I și II), municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22652&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-37-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-acordarea-ajutorului-material-unic-cadrelor-didactice-din-institutiile-de-invatamant-primar-i-secundar-nivelul-I-i-II-municipiul-Chiinau/ 22.06.2018 16:58 Decizia nr. 3/23 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la alocarea suplimentară a mijloacelor bugetare pentru construcția stației de tratare a levigatului și recultivarea gunoiștii provizorii din str. Uzinelor 205 (Ciocana) pentru anul 2018” <![CDATA[Decizia nr. 3/23 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la alocarea suplimentară a mijloacelor bugetare pentru construcția stației de tratare a levigatului și recultivarea gunoiștii provizorii din str. Uzinelor 205 (Ciocana) pentru anul 2018” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22645&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-323-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-alocarea-suplimentara-a-mijloacelor-bugetare-pentru-constructia-statiei-de-tratare-a-levigatului-i-recultivarea-gunoitii-provizorii-din-str-Uzinelor-205-Ciocana-pentru-anul-2018/ 22.06.2018 14:41 Decizia nr. 3/22 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la alocarea suplimentară a mijloacelor bugetare pentru efectuarea lucrărilor stringente de întreținere a activității poligonului de deșeuri solide de pe teritoriul comunei Țânțăreni, pentru anul 2018” <![CDATA[Decizia nr. 3/22 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la alocarea suplimentară a mijloacelor bugetare pentru efectuarea lucrărilor stringente de întreținere a activității poligonului de deșeuri solide de pe teritoriul comunei Țânțăreni, pentru anul 2018” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22644&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-322-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-alocarea-suplimentara-a-mijloacelor-bugetare-pentru-efectuarea-lucrarilor-stringente-de-intretinere-a-activitatii-poligonului-de-deeuri-solide-de-pe-teritoriul-comunei-antareni-pentru-anul-2018/ 22.06.2018 14:37 Decizia nr. 3/21 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la operarea de modificări în bugetul municipal Chișinău pe anul 2018” <![CDATA[Decizia nr. 3/21 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la operarea de modificări în bugetul municipal Chișinău pe anul 2018” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22643&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-321-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-operarea-de-modificari-in-bugetul-municipal-Chiinau-pe-anul-2018/ 22.06.2018 14:36 Decizia nr. 3/20 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la operarea de modificări în bugetul municipal Chișinău pe anul 2018” <![CDATA[Decizia nr. 3/20 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la operarea de modificări în bugetul municipal Chișinău pe anul 2018” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22642&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-320-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-operarea-de-modificari-in-bugetul-municipal-Chiinau-pe-anul-2018/ 22.06.2018 14:34 Decizia nr. 3/19 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018” <![CDATA[Decizia nr. 3/19 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22641&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-319-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-modificarea-bugetului-municipal-Chiinau-pe-anul-2018/ 22.06.2018 14:33 Decizia nr. 3/17 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la proiectarea și construcția infrastructurii conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni - Chișinău pe teritoriul or. Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 3/17 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la proiectarea și construcția infrastructurii conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni - Chișinău pe teritoriul or. Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22640&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-317-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-proiectarea-i-constructia-infrastructurii-conductei-de-transport-gaze-naturale-pe-directia-Ungheni-Chiinau-pe-teritoriul-or-Chiinau/ 22.06.2018 14:31 Decizia nr. 3/16 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la celebrarea cuplurilor longevive și omagierea persoanelor centenare (longevive) în municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 3/16 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la celebrarea cuplurilor longevive și omagierea persoanelor centenare (longevive) în municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22639&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-316-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-celebrarea-cuplurilor-longevive-i-omagierea-persoanelor-centenare-longevive-in-municipiul-Chiinau/ 22.06.2018 14:27 Decizia nr. 3/14 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100101.852 din str. Grenoble, 159/A” <![CDATA[Decizia nr. 3/14 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100101.852 din str. Grenoble, 159/A” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22638&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-314-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-Urbanistic-Zonal-privind-valorificarea-terenului-cu-numarul-cadastral-0100101852-din-str-Grenoble-159A/ 22.06.2018 14:24 Decizia nr. 3/13 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 0100205401 din str. Armenească, 44/3, proprietate privată a Întreprinderii cu Capital Străin ”CONSTAR INVEST” S.R.L.” <![CDATA[Decizia nr. 3/13 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 0100205401 din str. Armenească, 44/3, proprietate privată a Întreprinderii cu Capital Străin ”CONSTAR INVEST” S.R.L.” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22637&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-313-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-modificarea-hotarelor-lotului-de-pamant-cu-numarul-cadastral-0100205401-din-str-Armeneasca-443-proprietate-privata-a-Intreprinderii-cu-Capital-Strain-CONSTAR-INVEST-SRL/ 22.06.2018 14:21 Decizia nr. 3/12 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat și modificarea planului cadastral al lotului privat cu numărul 01003131005 din bd. Mircea cel Bătrân, 25/1” <![CDATA[Decizia nr. 3/12 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat și modificarea planului cadastral al lotului privat cu numărul 01003131005 din bd. Mircea cel Bătrân, 25/1” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22636&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-312-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-trecerea-terenului-din-domeniul-public-in-domeniul-privat-i-modificarea-planului-cadastral-al-lotului-privat-cu-numarul-01003131005-din-bd-Mircea-cel-Batran-251/ 22.06.2018 14:17 Decizia nr. 3/11 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la transmiterea imobilului nr. 2 din str. Timiș, 50, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/461” <![CDATA[Decizia nr. 3/11 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la transmiterea imobilului nr. 2 din str. Timiș, 50, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/461” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22635&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-311-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-transmiterea-imobilului-nr-2-din-str-Timi-50-Asociatiei-de-Coproprietari-in-Condominiu-nr-55461/ 22.06.2018 14:11 Decizia nr. 3/8 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de călători pentru circulația în transportul public urban” <![CDATA[Decizia nr. 3/8 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de călători pentru circulația în transportul public urban” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22632&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-38-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-acordarea-ajutorului-material-unor-categorii-de-calatoripentru-circulatia-in-transportul-public-urban/ 21.06.2018 16:56 Decizia nr. 3/6 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la acceptarea transmiterii din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău a construcției situate pe strada Magda Isanos, 16 și a terenului aferent al acestei construcții” <![CDATA[Decizia nr. 3/6 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la acceptarea transmiterii din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău a construcției situate pe strada Magda Isanos, 16 și a terenului aferent al acestei construcții” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22631&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-36-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-acceptarea-transmiterii-din-proprietatea-statuluiin-proprietatea-municipiului-Chiinau-a-constructiei-situate-pe-strada-Magda-Isanos-16-i-a-terenului-aferent-al-acestei-constructii/ 21.06.2018 16:52 Decizia nr. 3/5 din 18 iunie 2018 ”Despre operarea de modificări în anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/14 din 22.09.2016 ”Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului și a statului de personal ale Serviciului social ”Asistența personală” din cadrul Direcției generale asistență socială” <![CDATA[Decizia nr. 3/5 din 18 iunie 2018 ”Despre operarea de modificări în anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/14 din 22.09.2016 ”Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului și a statului de personal ale Serviciului social ”Asistența personală” din cadrul Direcției generale asistență socială” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22630&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-35-din-18-iunie-2018-Despre-operarea-de-modificari-in-anexa-nr-2-la-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-514-din-22092016-Cu-privire-la-aprobarea-intr-o-noua-redactie-a-Regulamentului-i-a-statului-de-personal-ale-Serviciului-social-Asistenta-personala-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala/ 21.06.2018 16:48 Decizia nr. 3/2 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” <![CDATA[Decizia nr. 3/2 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22629&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-32-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-alocarea-mijloacelor-financiare/ 21.06.2018 16:46 Decizia nr. 3/1 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la proiectarea și construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău pe teritoriul or. Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 3/1 din 18 iunie 2018 ”Cu privire la proiectarea și construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău pe teritoriul or. Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=22628&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-31-din-18-iunie-2018-Cu-privire-la-proiectarea-i-constructia-conductei-de-transport-gaze-naturale-pe-directia-Ungheni-Chiinau-pe-teritoriul-or-Chiinau/ 21.06.2018 16:42