<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 01.12.2020 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2020 https://www.chisinau.md/Decizia nr. 18/7 din 20 octombrie 2020 „Cu privire la inițierea procedurii de lichidare a Instituției Publice ,,Teatrul municipal de marionete” <![CDATA[Decizia nr. 18/7 din 20 octombrie 2020 „Cu privire la inițierea procedurii de lichidare a Instituției Publice ,,Teatrul municipal de marionete” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31584&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-187-din-20-octombrie-2020-Cu-privire-la-initierea-procedurii-de-lichidare-a-Institutiei-Publice-Teatrul-municipal-de-marionete/ 28.10.2020 09:25 Decizia nr. 18/6 din 20 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare trilateral Mannheim-Chișinău-Cernăuți” <![CDATA[Decizia nr. 18/6 din 20 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare trilateral Mannheim-Chișinău-Cernăuți” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31583&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-186-din-20-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-Acordului-de-cooperare-trilateral-Mannheim-Chiinau-Cernauti/ 28.10.2020 09:17 Decizia nr. 18/5 din 20 octombrie 2020 „Despre operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/5 din 04.08.2020” <![CDATA[Decizia nr. 18/5 din 20 octombrie 2020 „Despre operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/5 din 04.08.2020” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31582&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-185-din-20-octombrie-2020-Despre-operarea-de-modificari-in-decizia-Consiliului-Municipal-Chiinau-nr-135-din-04082020/ 28.10.2020 09:07 Decizia nr. 18/4 din 20 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Chișinău și Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM)” <![CDATA[Decizia nr. 18/4 din 20 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Chișinău și Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM)” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31581&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-184-din-20-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-Acordului-de-colaborare-intre-Municipiul-Chiinau-i-Asociatia-Nationala-pentru-Turism-Receptor-din-Moldova-ANTRIM/ 28.10.2020 08:43 Decizia nr. 18/3 din 20 octombrie 2020 „Cu privire la delegarea de împuterniciri Primarului General al mun. Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 18/3 din 20 octombrie 2020 „Cu privire la delegarea de împuterniciri Primarului General al mun. Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31580&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-183-din-20-octombrie-2020-Cu-privire-la-delegarea-de-imputerniciri-Primarului-General-al-mun-Chiinau/ 27.10.2020 17:07 Decizia nr. 18/2 din 20 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea Contractului de credit între B.C. ,,Moldova-Agroindbank” S.A. și Primăria municipiului Chișinău în scopul implementării planului de procurare a autobuzelor” <![CDATA[Decizia nr. 18/2 din 20 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea Contractului de credit între B.C. ,,Moldova-Agroindbank” S.A. și Primăria municipiului Chișinău în scopul implementării planului de procurare a autobuzelor” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31579&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-182-din-20-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-Contractului-de-credit-intre-BC-Moldova-Agroindbank-SA-i-Primaria-municipiului-Chiinau-in-scopul-implementarii-planului-de-procurare-a-autobuzelor/ 27.10.2020 16:43 Decizia nr. 18/1 din 20 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea contractului de împrumut între Î.M.,,Regia Autosalubritate” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în scopul implementării proiectului ,,Deșeuri solide Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 18/1 din 20 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea contractului de împrumut între Î.M.,,Regia Autosalubritate” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în scopul implementării proiectului ,,Deșeuri solide Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31578&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-181-din-20-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-contractului-de-imprumut-intre-IMRegia-Autosalubritate-i-Banca-Europeana-pentru-Reconstructie-i-Dezvoltare-in-scopul-implementarii-proiectului-Deeuri-solide-Chiinau/ 27.10.2020 16:40 Decizia nr. 17/6 din 01 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 17/6 din 01 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31486&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-176-din-01-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-licitatiile-cu-strigare-pentru-obtinerea-dreptului-de-a-incheia-un-contract-privind-amplasarea-unitatii-de-comert-ambulant-stradal-pe-teritoriul-municipiului-Chiinau/ ]]> 15.10.2020 17:03 Decizia nr. 17/5 din 01 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 17/5 din 01 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31465&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-175-din-01-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-desfaurarea-activitatii-de-comert-in-municipiul-Chiinau/ 13.10.2020 16:18 Decizia nr. 17/21 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la substituirea anexei nr. 1 la Regulamentul Comisiei municipale privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensațiilor în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin decizia CMC nr. 13/6 din 27.12.2007” <![CDATA[Decizia nr. 17/21 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la substituirea anexei nr. 1 la Regulamentul Comisiei municipale privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensațiilor în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin decizia CMC nr. 13/6 din 27.12.2007” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31464&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1721-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-substituirea-anexei-nr-1-la-Regulamentul-Comisiei-municipale-privind-restituirea-valorii-bunurilor-prin-achitarea-de-compensatii-persoanelor-supuse-represiunilor-politice-precum-i-achitarea-compensatiilor-in-cazul-decesului-ca-urmare-a-represiunilor-politice-aprobat-prin-decizia-CMC-nr-136-din-27122007/ 13.10.2020 15:47 Decizia nr. 17/13 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la acceptarea participării în cadrul Proiectului ,,ArcheoDanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă” <![CDATA[Decizia nr. 17/13 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la acceptarea participării în cadrul Proiectului ,,ArcheoDanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31463&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1713-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-acceptarea-participarii-in-cadrul-Proiectului-ArcheoDanube-Parcurile-arheologice-din-zonele-urbane-ca-instrument-de-dezvoltare-locala-durabila/ 13.10.2020 15:45 Decizia nr. 17/4 din 01 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea listei și inițierea procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public privat” <![CDATA[Decizia nr. 17/4 din 01 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea listei și inițierea procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public privat” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31462&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-174-din-01-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-listei-i-initierea-procedurii-de-promovare-i-lansare-a-proiectelor-investitionale-propuse-spre-implementare-prin-parteneriat-public-privat/ 13.10.2020 15:43 Decizia nr. 17/2 din 01 octombrie 2020 „Cu privire la transmiterea la balanța Direcției educație, tineret și sport sectorul Buiucani a valorii contabile în urma investițiilor capitale în imobilul din str. Ștefan Neaga, 19, de Î.S. CRIS ,,Registru”(succesor Agenția Servicii Publice) <![CDATA[Decizia nr. 17/2 din 01 octombrie 2020 „Cu privire la transmiterea la balanța Direcției educație, tineret și sport sectorul Buiucani a valorii contabile în urma investițiilor capitale în imobilul din str. Ștefan Neaga, 19, de Î.S. CRIS ,,Registru”(succesor Agenția Servicii Publice) // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31461&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-172-din-01-octombrie-2020-Cu-privire-la-transmiterea-la-balanta-Directiei-educatie-tineret-i-sport-sectorul-Buiucani-a-valorii-contabile-in-urma-investitiilor-capitale-in-imobilul-din-str-tefan-Neaga-19-de-IS-CRIS-Registrusuccesor-Agentia-Servicii-Publice/ 13.10.2020 15:28 Decizia nr. 17/18-8 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Botanica” <![CDATA[Decizia nr. 17/18-8 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Botanica” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31448&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1718-8-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Statutului-Intreprinderii-municipale-pentru-servicii-locative-Botanica/ 12.10.2020 16:28 Decizia nr. 17/18-7 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Centru” <![CDATA[Decizia nr. 17/18-7 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Centru” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31447&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1718-7-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Statutului-Intreprinderii-municipale-pentru-servicii-locative-Centru/ 12.10.2020 16:27 Decizia nr. 17/18-6 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea Statutului, în redacție nouă, a Întreprinderii Municipale PARCUL ,,DENDRARIU” <![CDATA[Decizia nr. 17/18-6 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea Statutului, în redacție nouă, a Întreprinderii Municipale PARCUL ,,DENDRARIU” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31446&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1718-6-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-Statutului-in-redactie-noua-a-Intreprinderii-Municipale-PARCUL-DENDRARIU/ 12.10.2020 16:24 Decizia nr. 17/18-5 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale pentru servicii locative Buiucani” <![CDATA[Decizia nr. 17/18-5 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale pentru servicii locative Buiucani” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31443&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1718-5-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Statutului-Intreprinderii-Municipale-pentru-servicii-locative-Buiucani/ 12.10.2020 15:43 Decizia nr. 17/18-4 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale de proiectări ,,Chișinăuproiect” <![CDATA[Decizia nr. 17/18-4 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale de proiectări ,,Chișinăuproiect” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31442&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1718-4-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Statutului-Intreprinderii-Municipale-de-proiectari-Chiinauproiect/ 12.10.2020 15:41 Decizia nr. 17/18-3 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale ,,Grădina Zoologică” <![CDATA[Decizia nr. 17/18-3 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale ,,Grădina Zoologică” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31438&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1718-3-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Statutului-Intreprinderii-Municipale-Gradina-Zoologica/ 12.10.2020 13:11 Decizia nr. 17/18-2 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale specializate „Liftservice” <![CDATA[Decizia nr. 17/18-2 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale specializate „Liftservice” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31435&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1718-2-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Statutului-Intreprinderii-municipale-specializate-Liftservice/ 12.10.2020 11:37 Decizia nr. 17/18-1 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Primtrans” <![CDATA[Decizia nr. 17/18-1 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Primtrans” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31434&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1718-1-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Statutului-Intreprinderii-Municipale-Primtrans/ 12.10.2020 11:35 Decizia nr. 17/23 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la amenajarea Complexului memorial ,,Izvorul lui Grigore Vieru” <![CDATA[Decizia nr. 17/23 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la amenajarea Complexului memorial ,,Izvorul lui Grigore Vieru” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31431&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1723-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-amenajarea-Complexului-memorial-Izvorul-lui-Grigore-Vieru/ 12.10.2020 09:39 Decizia nr. 17/22 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la măsurile de consolidare a proprietății publice municipale aflate în administrarea Î.M. ,,Direcția parcurilor cultură și odihnă” <![CDATA[Decizia nr. 17/22 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la măsurile de consolidare a proprietății publice municipale aflate în administrarea Î.M. ,,Direcția parcurilor cultură și odihnă” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31430&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1722-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-masurile-de-consolidare-a-proprietatii-publice-municipale-aflate-in-administrarea-IM-Directia-parcurilor-cultura-i-odihna/ 12.10.2020 09:36 Decizia nr. 17/20 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie contractuală asupra sectorului de teren din str. Ginta Latină, 8” <![CDATA[Decizia nr. 17/20 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie contractuală asupra sectorului de teren din str. Ginta Latină, 8” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31429&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1720-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-stabilirea-relatiilor-funciare-de-superficie-contractuala-asupra-sectorului-de-teren-din-str-Ginta-Latina-8/ 12.10.2020 09:33 Decizia nr. 17/19-3 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la preluarea în proprietatea publică a municipiului Chișinău a rețelelor electrice publice de iluminat stradal din orașul Durlești și transmiterea acestora Î,M. Rețelele electrice de iluminat ,,Lumteh” <![CDATA[Decizia nr. 17/19-3 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la preluarea în proprietatea publică a municipiului Chișinău a rețelelor electrice publice de iluminat stradal din orașul Durlești și transmiterea acestora Î,M. Rețelele electrice de iluminat ,,Lumteh” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31428&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1719-3-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-preluarea-in-proprietatea-publica-a-municipiului-Chiinau-a-retelelor-electrice-publice-de-iluminat-stradal-din-oraul-Durleti-i-transmiterea-acestora-IM-Retelele-electrice-de-iluminat-Lumteh/ 12.10.2020 09:29 Decizia nr. 17/19-2 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la preluarea rețelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului ,,Complex locativ cu obiective de menire social-culturală, sport și comercială din str. N. Testemițeanu 3, mun. Chișinău” de la S.R.L. ,,Maol Investment”, în proprietatea publică a municipiului Chișinău și transmiterea acestora Î.M. Rețelele electrice de iluminat ,,Lumteh” <![CDATA[Decizia nr. 17/19-2 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la preluarea rețelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului ,,Complex locativ cu obiective de menire social-culturală, sport și comercială din str. N. Testemițeanu 3, mun. Chișinău” de la S.R.L. ,,Maol Investment”, în proprietatea publică a municipiului Chișinău și transmiterea acestora Î.M. Rețelele electrice de iluminat ,,Lumteh” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31427&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1719-2-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-preluarea-retelelor-electrice-publice-de-iluminat-stradal-ale-obiectivului-Complex-locativ-cu-obiective-de-menire-social-culturala-sport-i-comerciala-din-str-N-Testemiteanu-3-mun-Chiinau-de-la-SRL-Maol-Investment-in-proprietatea-publica-a-municipiului-Chiinau-i-transmiterea-acestora-IM-Retelele-electrice-de-iluminat-Lumteh/ 12.10.2020 09:21 Decizia nr. 17/19-1 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la preluarea rețelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului ,,Complex locativ cu obiective de menire social-culturală, sport, comercială și parcări auto subterane din str. Ginta Latină 12, mun. Chișinău” de la S.R.L. ,,Maol Investment”, în proprietatea publică a municipiului Chișinău și transmiterea acestora Î.M. Rețelele electrice de iluminat ,,Lumteh” <![CDATA[Decizia nr. 17/19-1 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la preluarea rețelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului ,,Complex locativ cu obiective de menire social-culturală, sport, comercială și parcări auto subterane din str. Ginta Latină 12, mun. Chișinău” de la S.R.L. ,,Maol Investment”, în proprietatea publică a municipiului Chișinău și transmiterea acestora Î.M. Rețelele electrice de iluminat ,,Lumteh” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31426&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1719-1-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-preluarea-retelelor-electrice-publice-de-iluminat-stradal-ale-obiectivului-Complex-locativ-cu-obiective-de-menire-social-culturala-sport-comerciala-i-parcari-auto-subterane-din-str-Ginta-Latina-12-mun-Chiinau-de-la-SRL-Maol-Investment-in-proprietatea-publica-a-municipiului-Chiinau-i-transmiterea-acestora-IM-Retelele-electrice-de-iluminat-Lumteh/ 12.10.2020 09:13 Decizia nr. 17/17 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea statutelor unor întreprinderi de alimentație publică, reorganizate în întreprinderi municipale” <![CDATA[Decizia nr. 17/17 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea statutelor unor întreprinderi de alimentație publică, reorganizate în întreprinderi municipale” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31425&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1717-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-aprobarea-statutelor-unor-intreprinderi-de-alimentatie-publica-reorganizate-in-intreprinderi-municipale/ 12.10.2020 09:10 Decizia nr. 17/16 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la modificarea Regulamentului, Organigramei și Statului de personal al Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 17/16 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la modificarea Regulamentului, Organigramei și Statului de personal al Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31422&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1716-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-modificarea-Regulamentului-Organigramei-i-Statului-de-personal-al-Directiei-generale-locativ-comunale-i-amenajare-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 12.10.2020 09:04 Decizia nr. 17/14 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la modificarea denumirii Liceului Teatral Orășenesc în Liceul Teatral Orășenesc „Iurie Harmelin” <![CDATA[Decizia nr. 17/14 din 06 octombrie 2020 „Cu privire la modificarea denumirii Liceului Teatral Orășenesc în Liceul Teatral Orășenesc „Iurie Harmelin” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=31420&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1714-din-06-octombrie-2020-Cu-privire-la-modificarea-denumirii-Liceului-Teatral-Oraenesc-in-Liceul-Teatral-Oraenesc-Iurie-Harmelin/ 12.10.2020 09:01