<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 21.10.2018 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2018 https://www.chisinau.md/Decizia nr. 6/30 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aflate în proprietatea Consiliului municipal Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cote-părți, la situația datei de 01.01.2016” <![CDATA[Decizia nr. 6/30 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aflate în proprietatea Consiliului municipal Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cote-părți, la situația datei de 01.01.2016” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24107&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-630-din-04-octombrie-2018-Cu-privire-la-aprobarea-actelor-de-inventariere-a-bunurilor-imobile-aflate-in-proprietatea-Consiliului-municipal-Chiinau-i-a-societatilor-pe-actiuni-in-care-Consiliul-municipal-Chiinau-detine-cote-parti-la-situatia-datei-de-01012016/ 19.10.2018 17:45 Decizia nr. 7/7-2 din 08 octombrie 2018 „Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 13/37-4 din 08.10.2010 „Cu privire la darea în folosință a unor încăperi din str. 31 August 1989, 87 lit. B (parter), Oficiului de legătură al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați” <![CDATA[Decizia nr. 7/7-2 din 08 octombrie 2018 „Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 13/37-4 din 08.10.2010 „Cu privire la darea în folosință a unor încăperi din str. 31 August 1989, 87 lit. B (parter), Oficiului de legătură al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24094&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-77-2-din-08-octombrie-2018-Despre-operarea-unor-modificari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-1337-4-din-08102010-Cu-privire-la-darea-in-folosinta-a-unor-incaperi-din-str-31-August-1989-87-lit-B-parter-Oficiului-de-legatura-al-Inaltului-Comisariat-al-Natiunilor-Unite-pentru-Refugiati/ 18.10.2018 16:30 Decizia nr. 7/7-1 din 08 octombrie 2018 „Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 39/6-4 din 24.01.2006 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din incinta Spitalului clinic municipal nr. 1 din str. Melestiu, 20 lit. E (etajul 1) Unității medico-sanitare nr. 8 „Magnific” Societate pe Acțiuni” <![CDATA[Decizia nr. 7/7-1 din 08 octombrie 2018 „Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 39/6-4 din 24.01.2006 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din incinta Spitalului clinic municipal nr. 1 din str. Melestiu, 20 lit. E (etajul 1) Unității medico-sanitare nr. 8 „Magnific” Societate pe Acțiuni” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24093&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-77-1-din-08-octombrie-2018-Despre-operarea-unor-modificari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-396-4-din-24012006-Cu-privire-la-darea-in-locatiune-a-unor-incaperi-din-incinta-Spitalului-clinic-municipal-nr-1-din-str-Melestiu-20-lit-E-etajul-1-Unitatii-medico-sanitare-nr-8-Magnific-Societate-pe-Actiuni/ 18.10.2018 16:24 Decizia nr. 7/6-4 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi Asociației Obștești „Academia Națională de Șah din Moldova” <![CDATA[Decizia nr. 7/6-4 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi Asociației Obștești „Academia Națională de Șah din Moldova” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24092&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-76-4-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-darea-in-locatiune-a-unor-incaperi-Asociatiei-Obteti-Academia-Nationala-de-ah-din-Moldova/ 18.10.2018 16:23 Decizia nr. 7/6-3 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi Asociației Obștești „Academia Națională de Șah din Moldova” <![CDATA[Decizia nr. 7/6-3 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi Asociației Obștești „Academia Națională de Șah din Moldova” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24090&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-76-3-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-darea-in-locatiune-a-unor-incaperi-Asociatiei-Obteti-Academia-Nationala-de-ah-din-Moldova/ 18.10.2018 16:18 Decizia nr. 7/6-1 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din șos. Muncești, 400 lit. G (etajul 1, 2) Instituției Private „Colegiul de Studii Administrative și Fiscale” <![CDATA[Decizia nr. 7/6-1 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din șos. Muncești, 400 lit. G (etajul 1, 2) Instituției Private „Colegiul de Studii Administrative și Fiscale” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24089&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-76-1-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-darea-in-locatiune-a-unor-incaperi-din-os-Munceti-400-lit-G-etajul-1-2-Institutiei-Private-Colegiul-de-Studii-Administrative-i-Fiscale/ 18.10.2018 16:15 Decizia nr. 7/5-14 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Maria Cebotari, 53 lit. l(03) și lit. B (02) (parter), Serviciului de Protecție și Pază de Stat” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-14 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Maria Cebotari, 53 lit. l(03) și lit. B (02) (parter), Serviciului de Protecție și Pază de Stat” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24088&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-14-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-din-str-Maria-Cebotari-53-lit-l03-i-lit-B-02-parter-Serviciului-de-Protectie-i-Paza-de-Stat/ 18.10.2018 16:11 Decizia nr. 7/5-13 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Armenească, 45a lit. A, (parter), Societății cu răspundere limitată „FIVA” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-13 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Armenească, 45a lit. A, (parter), Societății cu răspundere limitată „FIVA” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24087&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-13-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-din-str-Armeneasca-45a-lit-A-parter-Societatii-cu-raspundere-limitata-FIVA/ 18.10.2018 15:57 Decizia nr. 7/5-12 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Kiev, 3a, lit. A, (etajul 3), Uniunii naționale a executorilor judecătorești din Republica Moldova” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-12 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Kiev, 3a, lit. A, (etajul 3), Uniunii naționale a executorilor judecătorești din Republica Moldova” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24086&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-12-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-din-str-Kiev-3a-lit-A-etajul-3-Uniunii-nationale-a-executorilor-judecatoreti-din-Republica-Moldova/ 18.10.2018 15:54 Decizia nr. 7/5-11 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din Piața Unirii Principatelor, 3, lit. A, secția 3 (etajul 18) dlui Oleg Carp, membru al Uniunii Scriiitorilor din Moldova” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-11 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din Piața Unirii Principatelor, 3, lit. A, secția 3 (etajul 18) dlui Oleg Carp, membru al Uniunii Scriiitorilor din Moldova” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24085&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-11-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-din-Piata-Unirii-Principatelor-3-lit-A-sectia-3-etajul-18-dlui-Oleg-Carp-membru-al-Uniunii-Scriiitorilor-din-Moldova/ 18.10.2018 15:49 Decizia nr. 7/5-10 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Teilor, 7/2, lit. A (demisol) Inspectoratului de Poliție Botanica a Direcției de Poliție municipiul Chișinău al IGP” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-10 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Teilor, 7/2, lit. A (demisol) Inspectoratului de Poliție Botanica a Direcției de Poliție municipiul Chișinău al IGP” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24082&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-10-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-din-str-Teilor-72-lit-A-demisol-Inspectoratului-de-Politie-Botanica-a-Directiei-de-Politie-municipiul-Chiinau-al-IGP/ 18.10.2018 15:19 Decizia nr. 7/5-9 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat al unor încăperi din str. Kiev, 3a, lit. A - 02 (etajul 1) cu Întreprinderea municipală pentru servicii locative Râșcani” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-9 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat al unor încăperi din str. Kiev, 3a, lit. A - 02 (etajul 1) cu Întreprinderea municipală pentru servicii locative Râșcani” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24081&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-9-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-comodat-al-unor-incaperi-din-str-Kiev-3a-lit-A-02-etajul-1-cu-Intreprinderea-municipala-pentru-servicii-locative-Racani/ 18.10.2018 15:16 Decizia nr. 7/5-8 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi filialei Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcției de Poștă Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-8 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi filialei Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcției de Poștă Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24080&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-8-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-filialei-Intreprinderii-de-Stat-Pota-Moldovei-Directiei-de-Pota-Chiinau/ 18.10.2018 15:14 Decizia nr. 7/5-7 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Teilor, 6, lit. A (soclu) cu Filiala Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcția de Poștă Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-7 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Teilor, 6, lit. A (soclu) cu Filiala Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcția de Poștă Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24079&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-7-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-din-str-Teilor-6-lit-A-soclu-cu-Filiala-Intreprinderii-de-Stat-Pota-Moldovei-Directia-de-Pota-Chiinau/ 18.10.2018 15:12 Decizia nr. 7/5-6 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Ialoveni, 96V, lit. A (etajul 1) cu Filiala Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcția de Poștă Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-6 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Ialoveni, 96V, lit. A (etajul 1) cu Filiala Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcția de Poștă Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24078&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-6-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-din-str-Ialoveni-96V-lit-A-etajul-1-cu-Filiala-Intreprinderii-de-Stat-Pota-Moldovei-Directia-de-Pota-Chiinau/ 18.10.2018 15:10 Decizia nr. 7/5-5 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Lech Kaczynschi, 2/4, lit. A (etajul 1) cu Filiala Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcția de Poștă Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-5 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Lech Kaczynschi, 2/4, lit. A (etajul 1) cu Filiala Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcția de Poștă Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24077&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-5-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-din-str-Lech-Kaczynschi-24-lit-A-etajul-1-cu-Filiala-Intreprinderii-de-Stat-Pota-Moldovei-Directia-de-Pota-Chiinau/ 18.10.2018 15:07 Decizia nr. 7/5-4 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Pandurilor, 70/2, lit. A (etajul 1) cu Filiala Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcția de Poștă Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-4 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Pandurilor, 70/2, lit. A (etajul 1) cu Filiala Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcția de Poștă Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24076&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-4-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-din-str-Pandurilor-702-lit-A-etajul-1-cu-Filiala-Intreprinderii-de-Stat-Pota-Moldovei-Directia-de-Pota-Chiinau/ 18.10.2018 15:05 Decizia nr. 7/5-3 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Grenoble, 106, lit. A (etajul I) cu Filiala Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcția de Poștă Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-3 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Grenoble, 106, lit. A (etajul I) cu Filiala Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcția de Poștă Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24075&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-3-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-din-str-Grenoble-106-lit-A-etajul-I-cu-Filiala-Intreprinderii-de-Stat-Pota-Moldovei-Directia-de-Pota-Chiinau/ 18.10.2018 15:03 Decizia nr. 7/5-2 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi filialei Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcției de Poștă Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-2 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi filialei Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcției de Poștă Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24074&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-2-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-filialei-Intreprinderii-de-Stat-Pota-Moldovei-Directiei-de-Pota-Chiinau/ 18.10.2018 15:01 Decizia nr. 7/5-1 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Nicolae Titulescu, 32, lit. A (subsol cu geamuri) cu Filiala Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcția de Poștă Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 7/5-1 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Nicolae Titulescu, 32, lit. A (subsol cu geamuri) cu Filiala Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei" Direcția de Poștă Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=24073&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-75-1-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-locatiune-a-unor-incaperi-din-str-Nicolae-Titulescu-32-lit-A-subsol-cu-geamuri-cu-Filiala-Intreprinderii-de-Stat-Pota-Moldovei-Directia-de-Pota-Chiinau/ 18.10.2018 14:57 Decizia nr. 6/34 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la sesizarea Curții Constituționale” <![CDATA[Decizia nr. 6/34 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la sesizarea Curții Constituționale” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=23967&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-634-din-04-octombrie-2018-Cu-privire-la-sesizarea-Curtii-Constitutionale/ 17.10.2018 16:24 Decizia nr. 7/6-2 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la transmiterea unor încăperi nelocative din strada Eugen Doga, 4, din gestiunea economică a Direcției Cultură a Consiliului municipal Chișinău în gestiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova” <![CDATA[Decizia nr. 7/6-2 din 08 octombrie 2018 „Cu privire la transmiterea unor încăperi nelocative din strada Eugen Doga, 4, din gestiunea economică a Direcției Cultură a Consiliului municipal Chișinău în gestiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=23882&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-76-2-din-08-octombrie-2018-Cu-privire-la-transmiterea-unor-incaperi-nelocative-din-strada-Eugen-Doga-4-din-gestiunea-economica-a-Directiei-Cultura-a-Consiliului-municipal-Chiinau-in-gestiunea-Ministerului-Educatiei-Culturii-i-Cercetarii-al-Republicii-Moldova/ 15.10.2018 16:54 Decizia nr. 6/33 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la inițierea rezilierii relațiilor contractuale de arendă funciară cu S.R.L. „TAFES-LUX” <![CDATA[Decizia nr. 6/33 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la inițierea rezilierii relațiilor contractuale de arendă funciară cu S.R.L. „TAFES-LUX” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=23881&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-633-din-04-octombrie-2018-Cu-privire-la-initierea-rezilierii-relatiilor-contractuale-de-arenda-funciara-cu-SRL-TAFES-LUX/ 15.10.2018 16:52 Decizia nr. 6/32 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare aprobate în bugetul municipal Chișinău pe anul 2018” <![CDATA[Decizia nr. 6/32 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare aprobate în bugetul municipal Chișinău pe anul 2018” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=23880&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-632-din-04-octombrie-2018-Cu-privire-la-redistribuirea-mijloacelor-financiare-aprobate-in-bugetul-municipal-Chiinau-pe-anul-2018/ 15.10.2018 16:49 Decizia nr. 6/31 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 6/31 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=23879&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-631-din-04-octombrie-2018-Cu-privire-la-prelungirea-relatiilor-contractuale-de-comodat-a-unor-incaperi-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 15.10.2018 16:47 Decizia nr. 6/28 din 04 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 6/28 din 04 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=23878&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-628-din-04-octombrie-2018-Despre-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-inventarierea-cladirilor-constructiilor-i-incaperilor-izolate-proprietate-publica-a-municipiului-Chiinau/ 15.10.2018 16:43 Decizia nr. 6/27 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la excluderea din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare a costului de bilanț a apartamentelor privatizate” <![CDATA[Decizia nr. 6/27 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la excluderea din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare a costului de bilanț a apartamentelor privatizate” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=23877&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-627-din-04-octombrie-2018-Cu-privire-la-excluderea-din-evidenta-contabila-a-Directiei-generale-locativ-comunale-i-amenajare-a-costului-de-bilant-a-apartamentelor-privatizate/ 15.10.2018 16:40 Decizia nr. 6/26 din 04 octombrie 2018 „Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.11/55 din 23.12.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă-proprietate municipală" <![CDATA[Decizia nr. 6/26 din 04 octombrie 2018 „Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.11/55 din 23.12.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă-proprietate municipală" // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=23876&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-626-din-04-octombrie-2018-Despre-operarea-unor-modificari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr1155-din-23122014-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-gestionarii-cladirilor-constructiilor-i-incaperilor-cu-alta-destinatie-decat-cea-locativa-proprietate-municipala/ 15.10.2018 16:38 Decizia nr. 6/25-2 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la demolarea construcțiilor auxiliare lit. Б. lit. Г1 lit. Г2, din str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 33” <![CDATA[Decizia nr. 6/25-2 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la demolarea construcțiilor auxiliare lit. Б. lit. Г1 lit. Г2, din str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 33” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=23875&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-625-2-din-04-octombrie-2018-Cu-privire-la-demolarea-constructiilor-auxiliare-lit-b-lit-g1-lit-g2-din-str-Mitropolit-G-Banulescu-Bodoni-33/ 15.10.2018 16:34 Decizia nr. 6/25-1 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la demolarea construcțiilor auxiliare lit. E din str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, 33” <![CDATA[Decizia nr. 6/25-1 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la demolarea construcțiilor auxiliare lit. E din str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, 33” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=23874&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-625-1-din-04-octombrie-2018-Cu-privire-la-demolarea-constructiilor-auxiliare-lit-E-din-str-Mitropolit-G-Banulescu-Bodoni-33/ 15.10.2018 16:31