<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 06.06.2020 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2020 https://www.chisinau.md/Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante - specialist superior, secția relații funciare, sectorul comercial <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante - specialist superior, secția relații funciare, sectorul comercial // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29607&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Anunt-cu-privire-la-prelungirea-Concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-specialist-superior-sectia-relatii-funciare-sectorul-comercial/ 05.06.2020 16:48 Primăria municipiului Chișinău- ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic,financiar și transport public a Direcției asistență juridică <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău- ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic,financiar și transport public a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29598&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-arhitectural-urbanisticfinanciar-i-transport-public-a-Directiei-asistenta-juridica/ 05.06.2020 09:27 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29580&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-municipale-pentru-protectia-drepturilor-copilului/ 04.06.2020 15:54 ANUNŢ - privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţiei relaţii patrimoniale <![CDATA[ANUNŢ - privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţiei relaţii patrimoniale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29522&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-specialist-principal-in-Serviciultehnologii-si-securitate-informationala-a-patrimoniului-municipal-din-cadrul-Directiei-relatii-patrimoniale/ 29.05.2020 17:27 Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Şef serviciu, Serviciul achiziții publice <![CDATA[Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Şef serviciu, Serviciul achiziții publice // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29492&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-si-amenajare-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-Sef-serviciu-Serviciul-achizitii-publice/ 28.05.2020 18:14 Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29419&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-adjunct/ 26.05.2020 09:22 Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de Șef al Serviciului implementarea proiectelor <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de Șef al Serviciului implementarea proiectelor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29398&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-ef-al-Serviciului-implementarea-proiectelor/ 22.05.2020 17:54 Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante, specialist principal al Secției resurse umane(jurist) <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante, specialist principal al Secției resurse umane(jurist) // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29397&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-specialist-principal-al-Sectiei-resurse-umanejurist/ 22.05.2020 17:45 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist, Secția relații funciare, sector necomercial <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist, Secția relații funciare, sector necomercial // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29377&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Anunt-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-Sectia-relatii-funciare-sector-necomercial/ 21.05.2020 14:50 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior, Secția trasarea rețelelor <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior, Secția trasarea rețelelor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29375&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Anunt-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-superior-Sectia-trasarea-retelelor/ 21.05.2020 14:39 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist, Secția autorizări locuințe colective și obiective de utilitate publică <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist, Secția autorizări locuințe colective și obiective de utilitate publică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29374&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Anunt-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-Sectia-autorizari-locuinte-colective-i-obiective-de-utilitate-publica/ 21.05.2020 14:37 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal, Secția control urban în teritoriu <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal, Secția control urban în teritoriu // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29373&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Anunt-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-principal-Sectia-control-urban-in-teritoriu/ 21.05.2020 14:36 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist, Secția autorizări construcții individuale <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist, Secția autorizări construcții individuale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29372&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Anunt-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-Sectia-autorizari-constructii-individuale/ 21.05.2020 14:35 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior, Secția construcții în zone protejate <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior, Secția construcții în zone protejate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29371&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Anunt-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-superior-Sectia-constructii-in-zone-protejate/ 21.05.2020 14:33 Direcția Cultură a Primăriei municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la ocuparea funcției vacante de director al Școlii de arte ,,Alexei Stârcea” <![CDATA[Direcția Cultură a Primăriei municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la ocuparea funcției vacante de director al Școlii de arte ,,Alexei Stârcea” // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29366&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-Cultura-a-Primariei-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-ocuparea-functiei-vacante-de-director-al-colii-de-arte-Alexei-Starcea/ 20.05.2020 17:50 Direcția Cultură a Primăriei municipiului Chișinău- ANUNȚ cu privire la ocuparea funcției vacante de director al școlii de muzică ,,Eugen Doga” <![CDATA[Direcția Cultură a Primăriei municipiului Chișinău- ANUNȚ cu privire la ocuparea funcției vacante de director al școlii de muzică ,,Eugen Doga” // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29365&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-Cultura-a-Primariei-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-ocuparea-functiei-vacante-de-director-al-colii-de-muzica-Eugen-Doga/ 20.05.2020 17:41 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29351&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-sectiei-Reglementarea-activitatii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 19.05.2020 17:31 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, secţia relaţii funciare, sector comercial <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, secţia relaţii funciare, sector comercial // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29346&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Anunt-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-sectia-relatii-funciare-sector-comercial/ 15.05.2020 09:58 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - Anunț cu privire la încetarea organizarii şi desfăşurarii concursului funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii din cadrul Direcţiei <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - Anunț cu privire la încetarea organizarii şi desfăşurarii concursului funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii din cadrul Direcţiei // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28920&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-Anunt-cu-privire-la-incetarea-organizarii-si-desfasurarii-concursului-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii-din-cadrul-Directiei/ 26.03.2020 17:00 Important! Suspendarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Primăriei Chișinău pe durata stării de urgență în republică <![CDATA[<span style=color:red>Important!</span> Suspendarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Primăriei Chișinău pe durata stării de urgență în republică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28913&t=/Informatii/Posturi-vacante/span-stylecolorredImportantspan-Suspendarea-concursurilor-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Primariei-Chiinau-pe-durata-starii-de-urgenta-in-republica/ ]]> 25.03.2020 16:55 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28767&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-i-sunt-admii-la-interviul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii/ 13.03.2020 14:26 ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Serviciul asistenţă juridică: Specialist superior, Serviciul relaţii cu furnizorii: Specialist superior, Specialist <![CDATA[ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Serviciul asistenţă juridică: Specialist superior, Serviciul relaţii cu furnizorii: Specialist superior, Specialist // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28751&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Directia-generala-locativ-comunala-si-amenajare-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-Serviciul-asistenta-juridica-Specialist-superior-Serviciul-relatii-cu-furnizorii-Specialist-superior-Specialist/ 11.03.2020 15:18 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28667&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii/ 06.03.2020 11:43 ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef serviciu în cadrul Serviciului achiziţii publice <![CDATA[ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef serviciu în cadrul Serviciului achiziţii publice // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28661&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Directia-generala-locativ-comunala-si-amenajare-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-serviciu-in-cadrul-Serviciului-achizitii-publice/ 05.03.2020 18:17 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28653&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-domeniul-arhitectural-urbanistic-financiar-i-transport-public-a-Directiei-asistenta-juridica/ 05.03.2020 12:29 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28652&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 05.03.2020 12:27 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-culturul, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-culturul, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28651&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacantede-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-social-culturul-secretariat-i-documentare-a-Directiei-asistenta-juridica/ 05.03.2020 12:21 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău, COMISIA DE CONCURS anunță Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist superior, Secţia publicitate stradală <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău, COMISIA DE CONCURS anunță Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist superior, Secţia publicitate stradală // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28618&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-COMISIA-DE-CONCURS-anunta-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-superior-Sectia-publicitate-stradala/ 02.03.2020 17:10 A N U N Ț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei- limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău <![CDATA[A N U N Ț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei- limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28617&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-cu-privire-la-prelungirea-Concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 02.03.2020 17:05 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28595&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 28.02.2020 10:45