<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 19.02.2018 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2018 https://www.chisinau.md/Anunț pentru ocuparea funcției vacante de economist principal în cadrul Direcției administrative, Primăria municipiului Chișinău <![CDATA[Anunț pentru ocuparea funcției vacante de economist principal în cadrul Direcției administrative, Primăria municipiului Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21210&t=/Informatii/Posturi-vacante/Anunt-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-economist-principal-in-cadrul-Directiei-administrative-Primaria-municipiului-Chiinau/ 15.02.2018 13:44 Anunț pentru ocuparea funcției vacante de Șef al Secției Deservire Tehnică în cadrul Direcției administrative, Primăria municipiului Chișinău <![CDATA[Anunț pentru ocuparea funcției vacante de Șef al Secției Deservire Tehnică în cadrul Direcției administrative, Primăria municipiului Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21209&t=/Informatii/Posturi-vacante/Anunt-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-ef-al-Sectiei-Deservire-Tehnica-in-cadrul-Directiei-administrative-Primaria-municipiului-Chiinau/ 15.02.2018 13:43 Concurs pentru funcţiile publice vacante din cadrul Primăriei municipiului Chişinău <![CDATA[Concurs pentru funcţiile publice vacante din cadrul Primăriei municipiului Chişinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20901&t=/Informatii/Posturi-vacante/Concurs-pentru-functiile-publice-vacante-din-cadrul-Primariei-municipiului-Chisinau/ 31.01.2018 11:58 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale transport public şi căi de comunicaţie <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale transport public şi căi de comunicaţie // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20899&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie/ 31.01.2018 11:07 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20898&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-municipale-pentru-protectia-drepturilor-copilului/ 31.01.2018 11:05 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale locative-comunale și amenajare <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale locative-comunale și amenajare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20897&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-locative-comunale-i-amenajare/ 31.01.2018 11:03 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale finanțe <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale finanțe // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20896&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-finante/ 31.01.2018 11:01 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20895&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 31.01.2018 10:58 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20894&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii/ 31.01.2018 10:56 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii a Primăriei municipiului Chişinău <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii a Primăriei municipiului Chişinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20893&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-autorizare-si-disciplina-in-constructii-a-Primariei-municipiului-Chisinau/ 31.01.2018 10:53 DIRECŢIA CULTURĂ anunță (repetat) prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția achiziții <![CDATA[DIRECŢIA CULTURĂ anunță (repetat) prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția achiziții // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20739&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-CULTURA-anunta-repetat-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-achizitii/ 11.01.2018 11:36 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana <![CDATA[Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20643&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-municipala-pentru-protectia-drepturilor-copilului-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-sef-al-Directiei-pentru-protectia-drepturilor-copilului-din-sectorul-Ciocana/ 03.01.2018 16:22 A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publică vacantă în cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publică vacantă în cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20576&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publica-vacanta-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 26.12.2017 14:35 Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului contabilitate <![CDATA[Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului contabilitate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20558&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-serviciului-contabilitate/ 21.12.2017 12:03 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20532&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-anunta-desfasurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior/ 15.12.2017 16:22 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20488&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-Pretura-sectorului-Botanica/ 12.12.2017 14:26 A N U N Ţ - DIRECŢIA CULTURĂ anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția achiziții <![CDATA[A N U N Ţ - DIRECŢIA CULTURĂ anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția achiziții // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20480&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-DIRECTIA-CULTURA-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-achizitii/ 11.12.2017 15:41 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă în cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă în cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20396&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacanta-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 05.12.2017 11:32 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20378&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-PENTRU-OCUPAREA-FUNCTIEI-VACANTE-Lista-candidatilor-admisi-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Serviciului-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale-de-sector/ 04.12.2017 16:24 Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău angajează secretar al conducătorului <![CDATA[Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău angajează secretar al conducătorului // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20369&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-finante-a-Consiliului-municipal-Chiinau-angajeaza-secretar-al-conducatorului/ 04.12.2017 14:35 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei ANUNŢĂ desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior şi de specialist al Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material şi totalizarea concursului <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei ANUNŢĂ desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior şi de specialist al Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material şi totalizarea concursului // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20368&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-ANUNTA-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-superior-si-de-specialist-al-Directiei-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material-si-totalizarea-concursului/ 04.12.2017 13:48 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ȘI AMENAJARE - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal în Direcția amenajare și salubrizare, în cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ȘI AMENAJARE - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal în Direcția amenajare și salubrizare, în cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20260&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-I-AMENAJARE-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-vacante-de-specialist-principal-in-Directia-amenajare-i-salubrizare-in-cadrul-Directiei-generale-locativ-comunale-i-amenajare/ 27.11.2017 16:40 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi de specialist <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi de specialist // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20252&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-A-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-si-de-specialist/ 27.11.2017 14:48 A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20191&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-serviciului-Contabilitate-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 23.11.2017 16:24 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20190&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-serviciul-Contabilitate-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 23.11.2017 16:20 ANUNŢ Direcția Cultură anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în secția achiziții publice <![CDATA[ANUNŢ Direcția Cultură anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în secția achiziții publice // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20132&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-Directia-Cultura-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-achizitii-publice/ 17.11.2017 08:40 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20131&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-Pretura-sectorului-Botanica/ 16.11.2017 18:21 ANUNȚ (repetat) nr. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) nr. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20117&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-6-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-marketing-i-achizitii-publice-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 15.11.2017 17:01 ANUNȚ (repetat) nr. 5 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciul securitatea circulației rutiere al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) nr. 5 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciul securitatea circulației rutiere al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20116&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-5-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-Serviciul-securitatea-circulatiei-rutiere-al-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 15.11.2017 16:57 ANUNȚ (repetat) nr. 4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția transport public privat al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) nr. 4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția transport public privat al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20115&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-4-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-Sectia-transport-public-privat-al-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 15.11.2017 16:53