<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 23.03.2018 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2018 https://www.chisinau.md/PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU A N U N Ţ Ă despre desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, cultură, tineret și sport <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU A N U N Ţ Ă despre desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, cultură, tineret și sport // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21535&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-A-despre-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-educatie-cultura-tineret-i-sport/ 21.03.2018 13:50 A N U N Ț cu privire la prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției pentru protecția drepturilor copilului a Primăriei municipiului Chișinău <![CDATA[A N U N Ț cu privire la prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției pentru protecția drepturilor copilului a Primăriei municipiului Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21377&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-cu-privire-la-prelungirea-termenului-limita-de-depunere-a-dosarelor-pentru-concursul-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-pentru-protectia-drepturilor-copilului-a-Primariei-municipiului-Chiinau/ 05.03.2018 08:53 COMUNICAT INFORMATIV <![CDATA[COMUNICAT INFORMATIV // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21376&t=/Informatii/Posturi-vacante/COMUNICAT-INFORMATIV/ 03.03.2018 17:53 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Primăriei municipiului Chișinău <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Primăriei municipiului Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21375&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-locativ-comunale-i-amenajare-a-Primariei-municipiului-Chiinau/ 03.03.2018 17:47 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație a Primăriei municipiului Chișinău <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație a Primăriei municipiului Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21374&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie-a-Primariei-municipiului-Chiinau/ 03.03.2018 17:32 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale finanțe a Primăriei municipiului Chișinău <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale finanțe a Primăriei municipiului Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21373&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-finante-a-Primariei-municipiului-Chiinau/ 03.03.2018 17:30 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Primăriei municipiului Chișinău <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Primăriei municipiului Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21372&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii-a-Primariei-municipiului-Chiinau/ 03.03.2018 17:28 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise pentru ocuparea funcției publice vacante de șef aI Direcției autorizare și disciplină în construcții a Primăriei municipiului Chișinău <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise pentru ocuparea funcției publice vacante de șef aI Direcției autorizare și disciplină în construcții a Primăriei municipiului Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21371&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-aI-Directiei-autorizare-i-disciplina-in-constructii-a-Primariei-municipiului-Chiinau/ 03.03.2018 17:24 A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției cultură, tineret și sport a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției cultură, tineret și sport a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21359&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-cultura-tineret-i-sport-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 03.03.2018 11:10 A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției social-economice a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției social-economice a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21358&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-social-economice-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 03.03.2018 11:08 A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21357&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-administratie-publica-locala-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 03.03.2018 10:57 A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului arhitectură și construcții a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului arhitectură și construcții a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21356&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Serviciului-arhitectura-i-constructii-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 03.03.2018 10:56 A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef în cadrul Serviciului juridic al Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef în cadrul Serviciului juridic al Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21355&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-in-cadrul-Serviciului-juridic-al-Preturii-sectorului-Botanica/ 03.03.2018 10:55 PRETURA SECTORULUI CIOCANA anunță despre prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal, Secția administrație publică locală (temporar vacantă); specialist superior, Serviciul juridic; specialist superior, Secția locativ-comunală <![CDATA[PRETURA SECTORULUI CIOCANA anunță despre prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal, Secția administrație publică locală (temporar vacantă); specialist superior, Serviciul juridic; specialist superior, Secția locativ-comunală // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21301&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRETURA-SECTORULUI-CIOCANA-anunta-despre-prelungirea-termenului-de-depunere-a-documentelor-pentru-participarea-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-Sectia-administratie-publica-locala-temporar-vacanta-specialist-superior-Serviciul-juridic-specialist-superior-Sectia-locativ-comunala/ 28.02.2018 17:00 A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău <![CDATA[A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21299&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-privind-desfasurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 28.02.2018 16:52 A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău <![CDATA[A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21279&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 26.02.2018 17:00 Anunț pentru ocuparea funcției vacante de economist principal în cadrul Direcției administrative, Primăria municipiului Chișinău <![CDATA[Anunț pentru ocuparea funcției vacante de economist principal în cadrul Direcției administrative, Primăria municipiului Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=21210&t=/Informatii/Posturi-vacante/Anunt-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-economist-principal-in-cadrul-Directiei-administrative-Primaria-municipiului-Chiinau/ 15.02.2018 13:44 Concurs pentru funcţiile publice vacante din cadrul Primăriei municipiului Chişinău <![CDATA[Concurs pentru funcţiile publice vacante din cadrul Primăriei municipiului Chişinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20901&t=/Informatii/Posturi-vacante/Concurs-pentru-functiile-publice-vacante-din-cadrul-Primariei-municipiului-Chisinau/ 31.01.2018 11:58 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale transport public şi căi de comunicaţie <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale transport public şi căi de comunicaţie // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20899&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie/ 31.01.2018 11:07 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20898&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-municipale-pentru-protectia-drepturilor-copilului/ 31.01.2018 11:05 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale locative-comunale și amenajare <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale locative-comunale și amenajare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20897&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-locative-comunale-i-amenajare/ 31.01.2018 11:03 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale finanțe <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale finanțe // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20896&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-finante/ 31.01.2018 11:01 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20895&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 31.01.2018 10:58 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20894&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii/ 31.01.2018 10:56 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii a Primăriei municipiului Chişinău <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii a Primăriei municipiului Chişinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20893&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-autorizare-si-disciplina-in-constructii-a-Primariei-municipiului-Chisinau/ 31.01.2018 10:53 DIRECŢIA CULTURĂ anunță (repetat) prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția achiziții <![CDATA[DIRECŢIA CULTURĂ anunță (repetat) prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția achiziții // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20739&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-CULTURA-anunta-repetat-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-achizitii/ 11.01.2018 11:36 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana <![CDATA[Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20643&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-municipala-pentru-protectia-drepturilor-copilului-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-sef-al-Directiei-pentru-protectia-drepturilor-copilului-din-sectorul-Ciocana/ 03.01.2018 16:22 A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publică vacantă în cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publică vacantă în cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20576&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publica-vacanta-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 26.12.2017 14:35 Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului contabilitate <![CDATA[Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului contabilitate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20558&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-serviciului-contabilitate/ 21.12.2017 12:03 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20532&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-anunta-desfasurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior/ 15.12.2017 16:22