<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 19.07.2018 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2018 https://www.chisinau.md/A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22892&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-a-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii/ 18.07.2018 16:46 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22891&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-arhitectural-urbanistic-financiar-i-transport-public-a-Directiei-asistenta-juridica/ 18.07.2018 16:04 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22890&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-social-cultural-secretariat-i-documentare-a-Directiei-asistenta-juridica/ 18.07.2018 15:58 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22889&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 18.07.2018 15:53 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea a două funcții publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea a două funcții publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22888&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-a-doua-functii-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-social-cultural-secretariat-i-documentare-a-Directiei-asistenta-juridica/ 18.07.2018 15:42 Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanica anunță concurs prin Cererea Ofertelor de Preţuri pentru achiziționare Lucrări de reparație IET 141 (foișor) <![CDATA[Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanica anunță concurs prin Cererea Ofertelor de Preţuri pentru achiziționare Lucrări de reparație IET 141 (foișor) // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22876&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-Educatie-Tineret-i-Sport-a-sectorului-Botanica-anunta-concurs-prin-Cererea-Ofertelor-de-Preturi-pentru-achizitionare-Lucrari-de-reparatie-IET-141-foior/ 16.07.2018 17:19 Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanica anunță concurs, tip licitație publică pentru achiziționarea mobilierului conform necesităților instituțiilor de învățământ din subordinea DETS sectorul Botanica <![CDATA[Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanica anunță concurs, tip licitație publică pentru achiziționarea mobilierului conform necesităților instituțiilor de învățământ din subordinea DETS sectorul Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22875&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-Educatie-Tineret-i-Sport-a-sectorului-Botanica-anunta-concurs-tip-licitatie-publica-pentru-achizitionarea-mobilierului-conform-necesitatilor-institutiilor-de-invatamant-din-subordinea-DETS-sectorul-Botanica/ 16.07.2018 17:16 Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanica anunță concurs prin Cererea Ofertelor de Preţuri pentru achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor de învățămînt subordonate DETS Botanica <![CDATA[Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanica anunță concurs prin Cererea Ofertelor de Preţuri pentru achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor de învățămînt subordonate DETS Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22874&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-Educatie-Tineret-i-Sport-a-sectorului-Botanica-anunta-concurs-prin-Cererea-Ofertelor-de-Preturi-pentru-achizitionarea-medicamentelor-necesare-institutiilor-de-invatamint-subordonate-DETS-Botanica/ 16.07.2018 17:14 Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanica anunță concurs prin Cererea Ofertelor de Preţuri pentru construcția cazangeriei autonome a IET 49 str. Independenței 32/2 mun. Chișinău <![CDATA[Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanica anunță concurs prin Cererea Ofertelor de Preţuri pentru construcția cazangeriei autonome a IET 49 str. Independenței 32/2 mun. Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22873&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-Educatie-Tineret-i-Sport-a-sectorului-Botanica-anunta-concurs-prin-Cererea-Ofertelor-de-Preturi-pentru-constructia-cazangeriei-autonome-a-IET-49-str-Independentei-322-mun-Chiinau/ 16.07.2018 17:10 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică, DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică, DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22872&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII/ 16.07.2018 17:06 A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică a Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică a Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22844&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-a-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 13.07.2018 09:10 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică, DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică, DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22843&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII/ 13.07.2018 09:07 Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău angajează: secretar al conducătorului; secretară prelucrare texte computer <![CDATA[Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău angajează: secretar al conducătorului; secretară prelucrare texte computer // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22842&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-finante-a-Consiliului-municipal-Chiinau-angajeaza-secretar-al-conducatorului-secretara-prelucrare-texte-computer/ 13.07.2018 08:57 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău: 1. Secţia rapoarte şi analize ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, Direcția rapoarte financiare; specialist principal - 1 unitate; 2. Secția verificarea corectitudinii evidenței bugetare, Direcția rapoarte financiare; specialist superior – 2 unități; <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău: 1. Secţia rapoarte şi analize ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, Direcția rapoarte financiare; specialist principal - 1 unitate; 2. Secția verificarea corectitudinii evidenței bugetare, Direcția rapoarte financiare; specialist superior – 2 unități; // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22837&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-finante-a-Consiliului-municipal-Chisinau-1-Sectia-rapoarte-si-analize-ale-bugetelor-unitatilor-administrativ-teritoriale-Directia-rapoarte-financiarespecialist-principal-1-unitate2-Sectia-verificarea-corectitudinii-evidentei-bugetare-Directia-rapoarte-financiarespecialist-superior-2-unitati/ 12.07.2018 16:55 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău: Secţia control financiar tematic în instituţiile publice, Direcția control financiar tematic: specialist principal – 1 unitate; specialist superior – 1 unitate <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău: Secţia control financiar tematic în instituţiile publice, Direcția control financiar tematic: specialist principal – 1 unitate; specialist superior – 1 unitate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22836&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Directieigenerale-finante-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Sectia-control-financiar-tematic-in-institutiile-publice-Directia-control-financiar-tematic-specialist-principal-1-unitate-specialist-superior-1-unitate/ 12.07.2018 16:52 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău: 1. Secţia finanţe în învăţământ şi cultură, Direcția buget și sinteză, specialist superior – 2 unități; 2. Serviciul investiții, Direcția buget și sinteză, specialist superior – 1 unitate; <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău: 1. Secţia finanţe în învăţământ şi cultură, Direcția buget și sinteză, specialist superior – 2 unități; 2. Serviciul investiții, Direcția buget și sinteză, specialist superior – 1 unitate; // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22835&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-finante-a-Consiliului-municipal-Chisinau-1-Sectia-finante-in-invatamant-si-cultura-Directia-buget-i-sinteza-specialist-superior-2-unitati2-Serviciul-investitii-Directia-buget-i-sinteza-specialist-superior-1-unitate/ 12.07.2018 16:48 A N U N Ț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații externe, cooperare regională și integrare europeană <![CDATA[A N U N Ț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații externe, cooperare regională și integrare europeană // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22833&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-relatii-externe-cooperare-regionala-i-integrare-europeana/ 12.07.2018 16:09 A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist în Secţia managementul resurselor umane <![CDATA[A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist în Secţia managementul resurselor umane // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22763&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-privind-desfasurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-specialist-in-Sectia-managementul-resurselor-umane/ 06.07.2018 08:32 A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal (perioadă determinată ) în Direcţia analiză economică și finanțe <![CDATA[A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal (perioadă determinată ) în Direcţia analiză economică și finanțe // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22762&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-specialist-principal-perioada-determinata-in-Directia-analiza-economica-i-finante/ 06.07.2018 08:26 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Serviciului resurse umane <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Serviciului resurse umane // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22747&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-2-unitati-in-cadrul-Serviciului-resurse-umane/ 05.07.2018 15:15 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22744&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 05.07.2018 13:47 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal (3 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal (3 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22743&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-3-unitati-in-cadrul-Serviciului-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale-de-sector-din-cadrul-Directiei-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale/ 05.07.2018 13:41 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de șef al Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de șef al Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22742&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-ef-al-Serviciului-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale-de-sector-din-cadrul-Directiei-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale/ 05.07.2018 13:34 Concurs pentru ocuparea funcției de inginer la supravegherea lucrărilor de construcție, Î.M. Regia ”Autosalubritate” <![CDATA[Concurs pentru ocuparea funcției de inginer la supravegherea lucrărilor de construcție, Î.M. Regia ”Autosalubritate” // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22739&t=/Informatii/Posturi-vacante/Concurs-pentru-ocuparea-functiei-de-inginer-la-supravegherea-lucrarilor-de-constructie-IM-Regia-Autosalubritate/ 04.07.2018 17:02 ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Direcția lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Direcția lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22738&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-prelungirea-termenului-limita-de-depunere-a-dosarelor-pentru-concursul-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-Directia-lucrari-edilitare-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 04.07.2018 16:21 ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22737&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-prelungirea-termenului-limita-de-depunere-a-dosarelor-pentru-concursul-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-marketing-i-achizitii-publice-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 04.07.2018 16:16 ANUNȚ: Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică din cadrul Direcției generale <![CDATA[ANUNȚ: Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică din cadrul Direcției generale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22610&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Directia-generala-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-sectiei-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-din-cadrul-Directiei-generale/ 20.06.2018 13:53 ANUNȚ: Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică din cadrul Direcției generale <![CDATA[ANUNȚ: Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică din cadrul Direcției generale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22609&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Directia-generala-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-cadrul-sectiei-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-din-cadrul-Directiei-generale/ 20.06.2018 13:48 Pretura sectorului Centru ANUNȚĂ concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Secția social-economică, din cadrul Preturii sectorului Centru <![CDATA[Pretura sectorului Centru ANUNȚĂ concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Secția social-economică, din cadrul Preturii sectorului Centru // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22603&t=/Informatii/Posturi-vacante/Pretura-sectorului-Centru-ANUNA-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-Sectia-social-economica-din-cadrul-Preturii-sectorului-Centru/ 19.06.2018 16:33 Pretura sectorului Centru ANUNȚĂ concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (1 unitate) și specialist principal (1 unitate), în Secția locativ-comunală, din cadrul Preturii sectorului Centru <![CDATA[Pretura sectorului Centru ANUNȚĂ concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (1 unitate) și specialist principal (1 unitate), în Secția locativ-comunală, din cadrul Preturii sectorului Centru // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=22602&t=/Informatii/Posturi-vacante/Pretura-sectorului-Centru-ANUNA-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-1-unitate-i-specialist-principal-1-unitate-in-Sectia-locativ-comunala-din-cadrul-Preturii-sectorului-Centru/ 19.06.2018 16:29