<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 05.08.2020 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2020 https://www.chisinau.md/PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de șef-adjunct al Direcției relații publice și buget civil <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de șef-adjunct al Direcției relații publice și buget civil // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30344&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-proba-scrisa-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-adjunct-al-Directiei-relatii-publice-i-buget-civil/ 29.07.2020 16:55 Direcția generală transport public și căi de comunicație - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Direcția economico-financiară <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Direcția economico-financiară // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30284&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-Directia-economico-financiara/ 22.07.2020 08:58 ANUNT cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal (2 unități) în cadrul Direcției audit intern <![CDATA[ANUNT cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal (2 unități) în cadrul Direcției audit intern // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30272&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-principal-2-unitati-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 21.07.2020 16:25 ANUNT cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior - 1 (una) unitate și ocuparea funcției publice temporar vacante de auditor intern superior - 1 (una) unitate în cadrul Direcției audit intern <![CDATA[ANUNT cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior - 1 (una) unitate și ocuparea funcției publice temporar vacante de auditor intern superior - 1 (una) unitate în cadrul Direcției audit intern // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30271&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-cu-privire-la-prelungirea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-superior-1-una-unitate-i-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-auditor-intern-superior-1-una-unitate-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 21.07.2020 16:20 Direcția Generală Finanțe a Consiliului municipal Chișinău: ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău <![CDATA[Direcția Generală Finanțe a Consiliului municipal Chișinău: ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30220&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-Generala-Finante-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-finante-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 17.07.2020 16:31 Direcția generală transport public și căi de comunicație, ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal - jurist în secția resurse umane <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație, ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal - jurist în secția resurse umane // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30122&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-jurist-in-sectia-resurse-umane/ 13.07.2020 10:58 Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire Ia desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției relații publice și buget civil <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire Ia desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției relații publice și buget civil // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30121&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-Ia-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-adjunct-al-Directiei-relatii-publice-i-buget-civil/ 10.07.2020 17:32 Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal psiholog în cadrul Direcției reintegrare familială și adopție <![CDATA[Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal psiholog în cadrul Direcției reintegrare familială și adopție // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30106&t=/Informatii/Posturi-vacante/Diretia-municipala-pentru-protectia-drepturilor-copilului-Anunt-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-psiholog-in-cadrul-Directiei-reintegrare-familiala-i-adoptie/ 10.07.2020 15:51 Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist în protecția familiei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Râșcani <![CDATA[Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist în protecția familiei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Râșcani // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30105&t=/Informatii/Posturi-vacante/Diretia-municipala-pentru-protectia-drepturilor-copilului-Anunt-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-protectia-familiei-din-cadrul-Directiei-pentru-protectia-drepturilor-copilului-din-sectorul-Racani/ 10.07.2020 15:48 Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist în domeniul tutelei/curatelei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Buiucani <![CDATA[Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist în domeniul tutelei/curatelei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Buiucani // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30104&t=/Informatii/Posturi-vacante/Diretia-municipala-pentru-protectia-drepturilor-copilului-Anunt-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-domeniul-tuteleicuratelei-din-cadrul-Directiei-pentru-protectia-drepturilor-copilului-din-sectorul-Buiucani/ 10.07.2020 15:43 ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 1. Secția salubrizare și gestionarea deșeurilor: specialist superior; 2. Serviciul spații verzi și zone de agrement: specialist <![CDATA[ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 1. Secția salubrizare și gestionarea deșeurilor: specialist superior; 2. Serviciul spații verzi și zone de agrement: specialist // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30081&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Directia-generala-locativ-comunala-si-amenajare-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-1-Sectia-salubrizare-i-gestionarea-deeurilor-specialist-superior-2-Serviciul-spatii-verzi-i-zone-de-agrement-specialist/ 09.07.2020 14:47 Direcția generală transport public și căi de comunicație - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului implementarea proiectelor <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului implementarea proiectelor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30079&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Serviciului-implementarea-proiectelor/ 09.07.2020 13:20 Direcția generală transport public și căi de comunicație - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal - Jurist Secția resuse umane <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal - Jurist Secția resuse umane // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30027&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-proba-interviu-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-Jurist-Sectia-resuse-umane/ 07.07.2020 08:53 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30016&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-proba-interviu-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-municipale-pentru-protectia-drepturilor-copilului/ 04.07.2020 15:28 Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public al Dirceției asistență juridică <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public al Dirceției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=30015&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-arhitectural-urbanistic-financiar-i-transport-public-al-Dircetiei-asistenta-juridica/ 04.07.2020 15:18 Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante și temporar vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante și temporar vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29994&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-i-temporar-vacante-de-auditor-intern-superior-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 02.07.2020 16:00 Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în domeniul socio-educativ și comunitar în cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Centru și Buiucani <![CDATA[Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în domeniul socio-educativ și comunitar în cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Centru și Buiucani // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29977&t=/Informatii/Posturi-vacante/Diretia-municipala-pentru-protectia-drepturilor-copilului-Anunt-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-in-domeniul-socio-educativ-i-comunitar-in-cadrul-Directiei-pentru-protectia-drepturilor-copilului-din-sectorul-Centru-i-Buiucani/ 01.07.2020 16:45 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - Comisia de concurs: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de: Specialist superior, Secția trasarea rețelelor; 2. Specialist superior, Secția relații funciare, sectorul comercial; 3. Specialist, Secția autorizări locuințe colective și obiective de utilitate publică <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - Comisia de concurs: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de: Specialist superior, Secția trasarea rețelelor; 2. Specialist superior, Secția relații funciare, sectorul comercial; 3. Specialist, Secția autorizări locuințe colective și obiective de utilitate publică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29976&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-Comisia-de-concurs-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-superior-Sectia-trasarea-retelelor-2-Specialist-superior-Sectia-relatii-funciare-sectorul-comercial-3-Specialist-Sectia-autorizari-locuinte-colective-i-obiective-de-utilitate-publica/ 01.07.2020 15:57 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29989&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-proba-scrisa-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-municipale-pentru-protectia-drepturilor-copilului/ 28.06.2020 14:07 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29880&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-proba-scrisa-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-arhitectural-urbanistic-financiar-i-transport-public-a-Directiei-asistenta-juridica/ 25.06.2020 11:07 Direcția generală transport public și căi de comunicație, ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de Șef al Serviciului implementarea proiectelor <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație, ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de Șef al Serviciului implementarea proiectelor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29849&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-ef-al-Serviciului-implementarea-proiectelor/ 22.06.2020 17:39 Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcției audit intern <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcției audit intern // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29847&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-principal-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 22.06.2020 17:13 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29846&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-i-sunt-admii-la-interviul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-asistenta-juridica/ 22.06.2020 17:09 Direcția generală transport public și căi de comunicație ANUNȚ - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef adjunct <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație ANUNȚ - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef adjunct // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29798&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-ANUN-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-adjunct/ 18.06.2020 17:01 Direcția generală transport public și căi de comunicație ANUNȚ - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de Șef Serviciul implementarea proiectelor <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație ANUNȚ - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de Șef Serviciul implementarea proiectelor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29793&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-ANUN-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-ef-Serviciul-implementarea-proiectelor/ 18.06.2020 10:06 Direcția generală transport public și căi de comunicație ANUNȚ - cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal - jurist în Secția resurse umane <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație ANUNȚ - cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal - jurist în Secția resurse umane // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29791&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-jurist-in-Sectia-resurse-umane/ 18.06.2020 09:33 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS - Lista candidaților admiși pentru proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante: -Specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică; - Specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică; - Specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public, a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS - Lista candidaților admiși pentru proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante: -Specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică; - Specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică; - Specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public, a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29664&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-pentru-proba-scrisa-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-Specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica-Specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-social-cultural-secretariat-i-documentare-a-Directiei-asistenta-juridica-Specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-arhitectural-urbanistic-financiar-i-transport-public-a-Directiei-asistenta-juridica/ 12.06.2020 12:08 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Comisia de Concurs: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția construcții în zone protejate <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Comisia de Concurs: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția construcții în zone protejate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29649&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Comisia-de-Concurs-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-Sectia-constructii-in-zone-protejate/ 11.06.2020 10:57 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante: specialist superior, Secția relații funciare, sector comercial; specialist superior, Secția trasarea rețelelor; specialist, Secția Autorizări locuințe colective și obiective de utilitate publică; specialist principal, Secția control urban în teritoriu; specialist, Secția autorizări construcții individuale; specialist, Secția relații funciare, sector necomercial <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante: specialist superior, Secția relații funciare, sector comercial; specialist superior, Secția trasarea rețelelor; specialist, Secția Autorizări locuințe colective și obiective de utilitate publică; specialist principal, Secția control urban în teritoriu; specialist, Secția autorizări construcții individuale; specialist, Secția relații funciare, sector necomercial // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29648&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Anunt-cu-privire-la-prelungirea-Concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-specialist-superior-Sectia-relatii-funciare-sector-comercial-specialist-superior-Sectia-trasarea-retelelor-specialist-Sectia-Autorizari-locuinte-colective-i-obiective-de-utilitate-publica-specialist-principal-Sectia-control-urban-in-teritoriu-specialist-Sectia-autorizari-constructii-individuale-specialist-Sectia-relatii-funciare-sector-necomercial/ 11.06.2020 10:46 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante - specialist superior, secția relații funciare, sectorul comercial <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante - specialist superior, secția relații funciare, sectorul comercial // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=29607&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Anunt-cu-privire-la-prelungirea-Concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-specialist-superior-sectia-relatii-funciare-sectorul-comercial/ 05.06.2020 16:48