<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 06.04.2020 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2020 https://www.chisinau.md/DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - Anunț cu privire la încetarea organizarii şi desfăşurarii concursului funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii din cadrul Direcţiei <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - Anunț cu privire la încetarea organizarii şi desfăşurarii concursului funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii din cadrul Direcţiei // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28920&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-Anunt-cu-privire-la-incetarea-organizarii-si-desfasurarii-concursului-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii-din-cadrul-Directiei/ 26.03.2020 17:00 Important! Suspendarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Primăriei Chișinău pe durata stării de urgență în republică <![CDATA[<span style=color:red>Important!</span> Suspendarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Primăriei Chișinău pe durata stării de urgență în republică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28913&t=/Informatii/Posturi-vacante/span-stylecolorredImportantspan-Suspendarea-concursurilor-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Primariei-Chiinau-pe-durata-starii-de-urgenta-in-republica/ ]]> 25.03.2020 16:55 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28767&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-i-sunt-admii-la-interviul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii/ 13.03.2020 14:26 ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Serviciul asistenţă juridică: Specialist superior, Serviciul relaţii cu furnizorii: Specialist superior, Specialist <![CDATA[ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Serviciul asistenţă juridică: Specialist superior, Serviciul relaţii cu furnizorii: Specialist superior, Specialist // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28751&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Directia-generala-locativ-comunala-si-amenajare-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-Serviciul-asistenta-juridica-Specialist-superior-Serviciul-relatii-cu-furnizorii-Specialist-superior-Specialist/ 11.03.2020 15:18 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28667&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii/ 06.03.2020 11:43 ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef serviciu în cadrul Serviciului achiziţii publice <![CDATA[ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef serviciu în cadrul Serviciului achiziţii publice // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28661&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Directia-generala-locativ-comunala-si-amenajare-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-serviciu-in-cadrul-Serviciului-achizitii-publice/ 05.03.2020 18:17 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28653&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-domeniul-arhitectural-urbanistic-financiar-i-transport-public-a-Directiei-asistenta-juridica/ 05.03.2020 12:29 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28652&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 05.03.2020 12:27 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-culturul, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-culturul, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28651&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacantede-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-social-culturul-secretariat-i-documentare-a-Directiei-asistenta-juridica/ 05.03.2020 12:21 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău, COMISIA DE CONCURS anunță Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist superior, Secţia publicitate stradală <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău, COMISIA DE CONCURS anunță Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist superior, Secţia publicitate stradală // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28618&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-COMISIA-DE-CONCURS-anunta-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-superior-Sectia-publicitate-stradala/ 02.03.2020 17:10 A N U N Ț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei- limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău <![CDATA[A N U N Ț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei- limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28617&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-cu-privire-la-prelungirea-Concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 02.03.2020 17:05 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28595&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 28.02.2020 10:45 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28549&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-adjunct-al-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 26.02.2020 11:55 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS, învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS, învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28548&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-invingator-al-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 26.02.2020 11:52 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției relații publice și buget civil <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției relații publice și buget civil // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28545&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-relatii-publice-i-buget-civil/ 25.02.2020 10:45 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției de sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției de sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28521&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-de-sanatate-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate/ 20.02.2020 11:16 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28508&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-arhitectural-urbanistic-financiar-i-transport-public-a-Directiei-asistenta-juridica/ 18.02.2020 18:13 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28507&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 18.02.2020 18:07 ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secţia management financiar <![CDATA[ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secţia management financiar // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28500&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Directia-generala-locativ-comunala-si-amenajare-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-Sectia-management-financiar/ ]]> 18.02.2020 10:55 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău, COMISIA DE CONCURS: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secţia control urban în teritoriu <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău, COMISIA DE CONCURS: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secţia control urban în teritoriu // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28493&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-Sectia-control-urban-in-teritoriu/ 17.02.2020 16:42 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău, COMISIA DE CONCURS: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Serviciul analizarea şi asigurarea resurselor bugetare <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău, COMISIA DE CONCURS: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Serviciul analizarea şi asigurarea resurselor bugetare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28492&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-Serviciul-analizarea-si-asigurarea-resurselor-bugetare/ 17.02.2020 16:40 ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Serviciul achiziţii publice: specialist principal <![CDATA[ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Serviciul achiziţii publice: specialist principal // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28428&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Directia-generala-locativ-comunala-si-amenajare-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-Serviciul-achizitii-publice-specialist-principal/ 11.02.2020 11:30 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Anunț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28425&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Anunt-cu-privire-la-prelungirea-Concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ 10.02.2020 16:11 Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28419&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii/ 10.02.2020 13:47 Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului cadastru funciar în cadrul Direcției Funciare <![CDATA[Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului cadastru funciar în cadrul Direcției Funciare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28347&t=/Informatii/Posturi-vacante/Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Serviciului-cadastru-funciar-in-cadrul-Directiei-Funciare/ 05.02.2020 09:18 Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28307&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-adjunct-al-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 29.01.2020 11:05 Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28308&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 29.01.2020 11:00 Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28288&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 27.01.2020 15:44 Primăria municipiului Chișinău- ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic,financiar și transport public a Direcției asistență juridică <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău- ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic,financiar și transport public a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28287&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-arhitectural-urbanisticfinanciar-i-transportpublic-a-Directiei-asistenta-juridica/ 27.01.2020 15:34 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28276&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-sectiei-Reglementarea-activitatii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii/ 23.01.2020 17:56