<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 20.09.2021 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2021 https://www.chisinau.md/Comisia de concurs - Informația privind candidații admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal al Direcției implementare și supervizarea proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[Comisia de concurs - Informația privind candidații admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal al Direcției implementare și supervizarea proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35364&t=/Informatii/Posturi-vacante/Comisia-de-concurs-Informatia-privind-candidatii-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-al-Directiei-implementare-i-supervizarea-proiectelor-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 16.09.2021 16:05 Direcția generală transport public și ci de comunicație - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției lucrări edilitare <![CDATA[Direcția generală transport public și ci de comunicație - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției lucrări edilitare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35354&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-ci-de-comunicatie-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Directiei-lucrari-edilitare/ 15.09.2021 15:43 Direcția generală transport public și ci de comunicație - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Direcția economico-financiară <![CDATA[Direcția generală transport public și ci de comunicație - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Direcția economico-financiară // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35353&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-ci-de-comunicatie-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-Directia-economico-financiara/ 15.09.2021 15:39 ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern principal, auditor intern superior, auditor intern în cadrul Direcției audit intern, Secția angajamente de audit de asigurare <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern principal, auditor intern superior, auditor intern în cadrul Direcției audit intern, Secția angajamente de audit de asigurare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35371&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-auditor-intern-principal-auditor-intern-superior-auditor-intern-in-cadrul-Directiei-audit-intern-Sectia-angajamente-de-audit-de-asigurare/ 13.09.2021 16:28 Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist specialist superior, Serviciul relații cu publicul <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist specialist superior, Serviciul relații cu publicul // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35331&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-specialist-superior-Serviciul-relatii-cu-publicul/ 13.09.2021 16:06 Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția control și protecție a animalelor <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția control și protecție a animalelor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35330&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-Sectia-control-i-protectie-a-animalelor/ 13.09.2021 16:03 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea cocursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Secția control și evidența plăților funciare <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea cocursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Secția control și evidența plăților funciare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35323&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-cocursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-Sectia-control-i-evidenta-platilor-funciare/ 13.09.2021 14:52 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35322&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante/ 13.09.2021 14:41 ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante de secialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a DIrecției asistență juridică <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante de secialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a DIrecției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35372&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-secialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-DIrectiei-asistenta-juridica/ 13.09.2021 09:35 Direcția generală locativ-comunală și amenajare anunță prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția asistență juridică <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare anunță prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35290&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-anunta-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-Sectia-asistenta-juridica/ 09.09.2021 14:55 ANUNȚ - Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău anunță despre prelungirea termenului de depunere a documentelor de la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în Secția finanțe în învățământ și cultură din cadrul Direcției buget și sinteză <![CDATA[ANUNȚ - Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău anunță despre prelungirea termenului de depunere a documentelor de la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în Secția finanțe în învățământ și cultură din cadrul Direcției buget și sinteză // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35289&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Directia-generala-finante-a-Consiliului-municipal-Chiinau-anunta-despre-prelungirea-termenului-de-depunere-a-documentelor-de-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-in-Sectia-finante-in-invatamant-i-cultura-din-cadrul-Directiei-buget-i-sinteza/ 09.09.2021 13:05 ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul resurselor umane <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul resurselor umane // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35254&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-managementul-resurselor-umane/ 07.09.2021 14:07 ANUNȚ - cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ - cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35253&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 07.09.2021 13:59 ANUNȚ - cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal al Secției susținere financiară a populației din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate <![CDATA[ANUNȚ - cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal al Secției susținere financiară a populației din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35252&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-actelor-pentru-participarea-la-Concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-principal-al-Sectiei-sustinere-financiara-a-populatiei-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate/ 07.09.2021 13:53 ANUNȚ - cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal Secție sănătate publică și promovarea sănătății al Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate <![CDATA[ANUNȚ - cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal Secție sănătate publică și promovarea sănătății al Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35251&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-actelor-pentru-participarea-la-Concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-Sectie-sanatate-publica-i-promovarea-sanatatii-al-Directiei-sanatate-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate/ 07.09.2021 13:50 ANUNȚ - cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Direcției asistență socială sectorul Ciocana din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate <![CDATA[ANUNȚ - cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Direcției asistență socială sectorul Ciocana din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35250&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-actelor-pentru-participarea-la-Concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-al-Directiei-asistenta-sociala-sectorul-Ciocana-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate/ 07.09.2021 13:39 ANUNȚ - cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția asistență medicală al Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate <![CDATA[ANUNȚ - cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția asistență medicală al Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35249&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-actelor-pentru-participarea-la-Concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-Sectia-asistenta-medicala-al-Directiei-sanatate-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate/ 07.09.2021 13:30 ANUNȚ - Cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Direcției management financiar intern din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism <![CDATA[ANUNȚ - Cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Direcției management financiar intern din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35229&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-actelor-pentru-participarea-la-Concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-al-Directiei-management-financiar-intern-din-cadrul-Directiei-generale-economie-comert-i-turism/ 25.08.2021 15:30 ANUNȚ - Cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de Specialist principal (1 unitate) și specialist superior (1 unitate) în Secția monitoring al întreprinderilor municipale și evidența ajutoarelor de stat din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism <![CDATA[ANUNȚ - Cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de Specialist principal (1 unitate) și specialist superior (1 unitate) în Secția monitoring al întreprinderilor municipale și evidența ajutoarelor de stat din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35228&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-actelor-pentru-participarea-la-Concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-Specialist-principal-1-unitate-i-specialist-superior-1-unitate-in-Sectia-monitoring-al-intreprinderilor-municipale-i-evidenta-ajutoarelor-de-stat-din-cadrul-Directiei-generale-economie-comert-i-turism/ 25.08.2021 15:26 Comisia de concurs - Informația privind promovarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de șef al Secției control și protecția animalelor din cadrul Direcției generale locativ-comunală și amenajare <![CDATA[Comisia de concurs - Informația privind promovarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de șef al Secției control și protecția animalelor din cadrul Direcției generale locativ-comunală și amenajare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35124&t=/Informatii/Posturi-vacante/Comisia-de-concurs-Informatia-privind-promovarea-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-control-i-protectia-animalelor-din-cadrul-Directiei-generale-locativ-comunala-i-amenajare/ 25.08.2021 10:02 ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiiel publice vacante de specialist principal al Direcţiei supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunciație <![CDATA[ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiiel publice vacante de specialist principal al Direcţiei supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunciație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35109&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiiel-publice-vacante-de-specialist-principal-al-Directiei-supervizare-a-proiectelor-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunciatie/ 23.08.2021 18:24 ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiiel publice vacante de specialist principal al Secţiei juridice din cadrul Direcţiei generale locativ-comunală și amenajare <![CDATA[ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiiel publice vacante de specialist principal al Secţiei juridice din cadrul Direcţiei generale locativ-comunală și amenajare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35108&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiiel-publice-vacante-de-specialist-principal-al-Sectiei-juridice-din-cadrul-Directiei-generale-locativ-comunala-i-amenajare/ 23.08.2021 18:18 Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor de participare la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de speciliasti principal (4 unități) Secția monitorizarea executării contractelor din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism <![CDATA[Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor de participare la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de speciliasti principal (4 unități) Secția monitorizarea executării contractelor din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35092&t=/Informatii/Posturi-vacante/Anunt-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-actelor-de-participare-la-Concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-speciliasti-principal-4-unitati-Sectia-monitorizarea-executarii-contractelor-din-cadrul-Directiei-generale-economie-comert-i-turism/ 21.08.2021 12:31 Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor de participare la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de speciliasti principal (2 unități) și specilaist superior (2 unități) în Secția analiză dezvoltare durabilă din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism <![CDATA[Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor de participare la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de speciliasti principal (2 unități) și specilaist superior (2 unități) în Secția analiză dezvoltare durabilă din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35091&t=/Informatii/Posturi-vacante/Anunt-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-actelor-de-participare-la-Concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-speciliasti-principal-2-unitati-i-specilaist-superior-2-unitati-in-Sectia-analiza-dezvoltare-durabila-din-cadrul-Directiei-generale-economie-comert-i-turism/ 21.08.2021 12:30 Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor de participare la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de speciliasti principal (2 unități) și specilaist superior (1 unitate) în Secția dezvltare turism din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism <![CDATA[Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor de participare la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de speciliasti principal (2 unități) și specilaist superior (1 unitate) în Secția dezvltare turism din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35089&t=/Informatii/Posturi-vacante/Anunt-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-actelor-de-participare-la-Concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-speciliasti-principal-2-unitati-i-specilaist-superior-1-unitate-in-Sectia-dezvltare-turism-din-cadrul-Directiei-generale-economie-comert-i-turism/ 21.08.2021 12:27 Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor de participare la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de speciliasti principal (1 unitate) și specilaist superior (1 unitate) în Secția locațiune spațiu cu statut nelocuibil din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism <![CDATA[Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a actelor de participare la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de speciliasti principal (1 unitate) și specilaist superior (1 unitate) în Secția locațiune spațiu cu statut nelocuibil din cadrul Direcției generale economie, comerț și turism // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35090&t=/Informatii/Posturi-vacante/Anunt-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-actelor-de-participare-la-Concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-speciliasti-principal-1-unitate-i-specilaist-superior-1-unitate-in-Sectia-locatiune-spatiu-cu-statut-nelocuibil-din-cadrul-Directiei-generale-economie-comert-i-turism/ 21.08.2021 12:27 ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal al Secţiei finanţe în învăţământ şi cultură din cadrul Direcţiei buget şi sinteză a Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău <![CDATA[ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal al Secţiei finanţe în învăţământ şi cultură din cadrul Direcţiei buget şi sinteză a Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35061&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-al-Sectiei-finante-in-invatamant-si-cultura-din-cadrul-Directiei-buget-si-sinteza-a-Directieigenerale-finante-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 18.08.2021 15:58 ANUNŢ Cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Secția Sănătate publică și promovarea sănătății al Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate <![CDATA[ANUNŢ Cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Secția Sănătate publică și promovarea sănătății al Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=34986&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-Cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-Sectia-Sanatate-publica-i-promovarea-sanatatii-al-Directiei-sanatate-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate/ 09.08.2021 17:08 ANUNŢ Cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Direcţiei asistenţă socială sectorul Ciocana din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate <![CDATA[ANUNŢ Cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Direcţiei asistenţă socială sectorul Ciocana din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=34985&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-Cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-al-Directiei-asistenta-sociala-sectorul-Ciocana-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-si-sanatate/ 09.08.2021 16:48 ANUNŢ Cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului asistenţă socială comunitară din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate <![CDATA[ANUNŢ Cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului asistenţă socială comunitară din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=34849&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-Cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-al-Serviciului-asistenta-sociala-comunitara-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-si-sanatate/ 09.08.2021 14:15