<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 20.10.2018 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2018 https://www.chisinau.md/Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații publice <![CDATA[Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații publice // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23917&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-Municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-relatii-publice/ 17.10.2018 15:00 ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Secţiei de sănătate din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate <![CDATA[ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Secţiei de sănătate din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23849&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-2-unitati-in-cadrul-Sectiei-de-sanatate-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-si-sanatate/ 12.10.2018 11:59 A N U N Ț cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției salubrizare și gestionare a deșeurilor din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare <![CDATA[A N U N Ț cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției salubrizare și gestionare a deșeurilor din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23861&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-salubrizare-i-gestionare-a-deeurilor-din-cadrul-Directiei-generale-locativ-comunale-i-amenajare/ 12.10.2018 08:23 A N U N Ț cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului spații verzi și zone de agrement din cadrul DIrecției generale locativ comunale și amenajare <![CDATA[A N U N Ț cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului spații verzi și zone de agrement din cadrul DIrecției generale locativ comunale și amenajare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23846&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Serviciului-spatii-verzi-i-zone-de-agrement-din-cadrul-DIrectiei-generale-locativ-comunale-i-amenajare/ 12.10.2018 08:22 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23823&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 11.10.2018 10:12 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23660&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-social-cultural-secretariat-i-documentare-a-Directiei-asistenta-juridica/ 02.10.2018 17:04 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23659&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-social-cultural-secretariat-i-documentare-a-Directiei-asistenta-juridica/ 02.10.2018 16:59 DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU - COMISIA DE CONCURS - LISTA candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU - COMISIA DE CONCURS - LISTA candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23606&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-FINANTE-A-CONSILIULUI-MUNICIPAL-CHISINAU-COMISIA-DE-CONCURS-LISTA-candidatilor-care-au-promovat-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ 27.09.2018 16:23 ANUNȚ nr. 10 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal al Serviciului implementare a proiectelor în Direcția marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 10 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal al Serviciului implementare a proiectelor în Direcția marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23590&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-10-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-principal-al-Serviciului-implementare-a-proiectelor-in-Directia-marketing-i-achizitii-publice-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.09.2018 17:39 ANUNȚ nr. 9 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Serviciului implementare a proiectelor în Direcția marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 9 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Serviciului implementare a proiectelor în Direcția marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23589&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-9-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Serviciului-implementare-a-proiectelor-in-Directia-marketing-i-achizitii-publice-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.09.2018 17:35 ANUNȚ nr. 8 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist superior al Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 8 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist superior al Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23588&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-8-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-superior-al-Directiei-marketing-i-achizitii-publice-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.09.2018 17:30 ANUNȚ nr. 7 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist în Secția transport public privat a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 7 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist în Secția transport public privat a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23587&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-7-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-in-Sectia-transport-public-privat-a-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.09.2018 17:26 ANUNȚ nr. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Secția transport public municipal a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Secția transport public municipal a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23586&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-6-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-Sectia-transport-public-municipal-a-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.09.2018 17:21 ANUNȚ nr. 5 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Direcția lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 5 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Direcția lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23583&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-5-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-Directia-lucrari-edilitare-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.09.2018 17:19 ANUNȚ nr. 4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23582&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-4-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-lucrari-edilitare-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.09.2018 17:13 ANUNȚ nr. 3 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în Serviciul securitatea circulației rutiere al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 3 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în Serviciul securitatea circulației rutiere al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23581&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-3-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-principal-in-Serviciul-securitatea-circulatiei-rutiere-al-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.09.2018 17:09 ANUNȚ nr. 2 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în Secția Transport Public Privat al Direcției Management în Transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 2 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în Secția Transport Public Privat al Direcției Management în Transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23580&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-2-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-principal-in-Sectia-Transport-Public-Privat-al-Directiei-Management-in-Transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.09.2018 16:10 ANUNȚ nr. 1 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 1 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23579&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-1-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-implementare-i-supervizare-a-proiectelor-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.09.2018 15:55 Informație cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport <![CDATA[Informație cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23578&t=/Informatii/Posturi-vacante/Informatie-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-adjunct-al-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 26.09.2018 15:35 ANUNT cu privire Ia desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiior publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații externe, cooperare regională și integrare europeană <![CDATA[ANUNT cu privire Ia desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiior publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații externe, cooperare regională și integrare europeană // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23576&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-cu-privire-Ia-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiior-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-relatii-externe-cooperare-regionala-i-integrare-europeana/ 26.09.2018 10:49 Informație cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport <![CDATA[Informație cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23562&t=/Informatii/Posturi-vacante/Informatie-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-adjunct-al-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 24.09.2018 12:06 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23560&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-Pretura-sectorului-Botanica/ 24.09.2018 10:32 DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU - COMISIA DE CONCURS - LISTA candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU - COMISIA DE CONCURS - LISTA candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23559&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-FINANTE-A-CONSILIULUI-MUNICIPAL-CHISINAU-COMISIA-DE-CONCURS-LISTA-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-i-sunt-admii-la-interviul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ 24.09.2018 10:15 A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23530&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-administratie-publica-locala-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 19.09.2018 08:20 A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției social-economică a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției social-economică a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23529&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-social-economica-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 19.09.2018 08:17 A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23528&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-administratie-publica-locala-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 19.09.2018 08:13 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante/temporar vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante/temporar vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23527&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacantetemporar-vacante-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 19.09.2018 08:10 A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef în cadrul Serviciului juridic al Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef în cadrul Serviciului juridic al Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23504&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-in-cadrul-Serviciului-juridic-al-Preturii-sectorului-Botanica/ 14.09.2018 10:34 DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU - COMISIA DE CONCURS - LISTA candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU - COMISIA DE CONCURS - LISTA candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23487&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-FINANTE-A-CONSILIULUI-MUNICIPAL-CHISINAU-COMISIA-DE-CONCURS-LISTA-candidatilor-admisi-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ 12.09.2018 11:30 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Preturii sectorului Ciocana - Specialist superior, Secţia social-economică <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Preturii sectorului Ciocana - Specialist superior, Secţia social-economică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=23475&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Preturii-sectorului-Ciocana-Specialist-superior-Sectia-social-economica/ 11.09.2018 11:20