<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 27.01.2021 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2021 https://www.chisinau.md/Informația referitor la deciziile emise în cadrul ședinței Comisiei municipale pentru privatizarea fondului de locuințe din 23.12.2020 <![CDATA[Informația referitor la deciziile emise în cadrul ședinței Comisiei municipale pentru privatizarea fondului de locuințe din 23.12.2020 // Hotărâri ale Comisiei de privatizare a fondului de locuințe]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1158&id=32425&t=/Informatii/Hotarari-ale-Comisiei-de-privatizare-a-fondului-de-locuinte/Informatia-referitor-la-deciziile-emise-in-cadrul-edintei-Comisiei-municipale-pentru-privatizarea-fondului-de-locuinte-din-23122020/ 13.01.2021 10:45 Decizia nr. 4/6 din 13 decembrie 2019 „Cu privire la instituirea Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe” <![CDATA[Decizia nr. 4/6 din 13 decembrie 2019 „Cu privire la instituirea Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe” // Hotărâri ale Comisiei de privatizare a fondului de locuințe]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1158&id=30896&t=/Informatii/Hotarari-ale-Comisiei-de-privatizare-a-fondului-de-locuinte/Decizia-nr-46-din-13-decembrie-2019-Cu-privire-la-instituirea-Comisiei-municipale-de-privatizare-a-fondului-de-locuinte/ 04.09.2020 17:19