<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 28.11.2020 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2020 https://www.chisinau.md/Dispoziția nr. 403-d din 14 iunie 2019 „Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale” <![CDATA[Dispoziția nr. 403-d din 14 iunie 2019 „Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale” // Referințe relevante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1055&id=27628&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Referinte-relevante/Dispozitia-nr-403-d-din-14-iunie-2019-Cu-privire-la-informarea-publicului-despre-initierea-elaborarii-proiectelor-de-acte-normative-de-interes-public-in-cadrul-autoritatilor-administratiei-publice-municipale/ 04.10.2019 16:37 ANUNŢ-TIP privind organizarea consultării publice <![CDATA[ANUNŢ-TIP privind organizarea consultării publice // Referințe relevante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1055&id=27412&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Referinte-relevante/ANUNT-TIP-privind-organizarea-consultarii-publice/ 04.10.2019 16:22 HG nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional <![CDATA[HG nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional // Referințe relevante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1055&id=27402&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Referinte-relevante/HG-nr-967-din-09082016-cu-privire-la-mecanismul-de-consultare-publica-cu-societatea-civila-in-procesul-decizional/ 04.10.2019 15:57 Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional <![CDATA[Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional // Referințe relevante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1055&id=27403&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Referinte-relevante/Legea-nr-239-din-13112008-privind-transparenta-in-procesul-decizional/ 04.10.2019 15:57 HG nr. 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei <![CDATA[HG nr. 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei // Referințe relevante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1055&id=27401&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Referinte-relevante/HG-nr-1181-din-22122010-privind-monitorizarea-procesului-de-implementare-a-legislatiei/ 04.10.2019 15:56