<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 15.12.2018 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2018 https://www.chisinau.md/Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău <![CDATA[Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24798&t=/Presa/Comunicate-de-presa/edinta-Comisiei-pentru-buget-economie-finante-patrimoniu-public-local-agricultura-i-problemele-suburbiilor-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ ]]> 15.12.2018 15:56 Implementarea proiectului pilot de afișare a timpilor de așteptare în stații <![CDATA[Implementarea proiectului pilot de afișare a timpilor de așteptare în stații // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24797&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Implementarea-proiectului-pilot-de-afiare-a-timpilor-de-ateptare-in-statii/ ]]> 15.12.2018 15:11 Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău <![CDATA[Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24790&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Sedinta-operativa-a-serviciilor-Primariei-Chisinau/ Primarul general interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, convoacă, pentru ziua de luni, 17 decembrie 2018, ora 08:30, şedinţa operativă a serviciilor municipale, în Sala Rotundă a Primăriei Chişinău. Ordinea de zi a şedinţei din 17 decembrie 2018: 1.     Raport de activitate al Direcției generale locativ-comunale și amenajare pentru anul 2018. Raportor: Ion Burdiumov, Şef al Direcției generale locativ - comunale și amenajare 2.     Prezentarea informaţiei privind situaţia copiilor aflaţi în situaţii de risc din municipiul Chişinău. Raportor: Lucia Caciuc, Şef interimar al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor ]]> 14.12.2018 12:05 Program zilnic: Lucrări de salubrizare, infrastructură şi întreţinere a drumurilor <![CDATA[Program zilnic: Lucrări de salubrizare, infrastructură şi întreţinere a drumurilor // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24789&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Program-zilnic-Lucrari-de-salubrizare-infrastructura-si-intretinere-a-drumurilor/ ]]> 14.12.2018 11:28 Dezbtare publică asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100518.156 din Calea Ieșilor, 14/2 <![CDATA[Dezbtare publică asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100518.156 din Calea Ieșilor, 14/2 // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24786&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Dezbtare-publica-asupra-proiectului-Planul-Urbanistic-Zonal-privind-valorificarea-terenului-cu-nr-cadastral-0100518156-din-Calea-Ieilor-142/ ]]> 14.12.2018 10:18 Întrevederea primarului general interimar, Ruslan Codreanu, cu primarul orașului Riga, Nils Ušakovs <![CDATA[Întrevederea primarului general interimar, Ruslan Codreanu, cu primarul orașului Riga, Nils Ušakovs // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24781&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Intrevederea-primarului-general-interimar-Ruslan-Codreanu-cu-primarul-oraului-Riga-Nils-Usakovs/ ]]> 13.12.2018 11:55 Dezbatere publică asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100515519 din str. Vasile Lupu, 28 <![CDATA[Dezbatere publică asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100515519 din str. Vasile Lupu, 28 // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24785&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Dezbatere-publica-asupra-proiectului-Planul-Urbanistic-Zonal-privind-valorificarea-terenului-cu-numarul-cadastral-0100515519-din-str-Vasile-Lupu-28/ ]]> 13.12.2018 10:16 Ruslan Codreanu interesat de experiența letonă privind managementul deșeurilor <![CDATA[Ruslan Codreanu interesat de experiența letonă privind managementul deșeurilor // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24779&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Ruslan-Codreanu-interesat-de-experienta-letona-privind-managementul-deeurilor/ Modelul de management al deșeurilor din orașul Riga ar putea servi drept exemplu pentru dezvoltarea domeniului similar din municipiul Chișinău. Primarul general interimar, Ruslan Codreanu, aflat în deplasare în Letonia, a vizitat întreprinderea municipală „Getlini Eko" a orașului Riga și s-a arătat impresionat de modul de gestionarea serviciului public de colectare, depozitare și prelucrare a deșeurilor din țara gazdă. Ruslan Codreanu și-a exprimat speranța de a prelua la Chișinău din experiența colegilor letoni, la capitolul gestionare modernă, tehnologică și ecologică a ]]> 12.12.2018 16:54 ANUNȚ nr. 9 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Secţiei resurse umane din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie <![CDATA[ANUNȚ nr. 9 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Secţiei resurse umane din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=24773&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-9-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-al-Sectiei-resurse-umane-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie/ 12.12.2018 12:14 ANUNȚ nr. 8 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal al Serviciului implimentare a proiectelor în Direcţia marketing şi achiziţii publice din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie <![CDATA[ANUNȚ nr. 8 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal al Serviciului implimentare a proiectelor în Direcţia marketing şi achiziţii publice din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=24772&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-8-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-principal-al-Serviciului-implimentare-a-proiectelor-in-Directia-marketing-si-achizitii-publice-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie/ 12.12.2018 12:13 ANUNȚ nr. 7 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului implimentare a proiectelor în Direcţia marketing şi achiziţii publice din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie <![CDATA[ANUNȚ nr. 7 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului implimentare a proiectelor în Direcţia marketing şi achiziţii publice din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=24771&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-7-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-sef-al-Serviciului-implimentare-a-proiectelor-in-Directia-marketing-si-achizitii-publice-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie/ 12.12.2018 12:11 ANUNȚ nr. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior al Direcţiei marketing şi achizitii publice din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie <![CDATA[ANUNȚ nr. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior al Direcţiei marketing şi achizitii publice din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=24770&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-6-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-superior-al-Directiei-marketing-si-achizitii-publice-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie/ 12.12.2018 12:08 ANUNȚ nr. 5 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţei publice vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei lucrări edilitare din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie <![CDATA[ANUNȚ nr. 5 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţei publice vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei lucrări edilitare din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=24769&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-5-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Directiei-lucrari-edilitare-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie/ 12.12.2018 12:06 ANUNȚ nr. 4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Secţia transport public privat al Direcţiei management în transport din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie <![CDATA[ANUNȚ nr. 4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Secţia transport public privat al Direcţiei management în transport din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=24768&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-4-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-Sectia-transport-public-privat-al-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie/ 12.12.2018 12:04 ANUNȚ nr. 3 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciul securitatea circulației rutiere al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 3 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciul securitatea circulației rutiere al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=24767&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-3-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-Serviciul-securitatea-circulatiei-rutiere-al-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 12.12.2018 12:01 ANUNȚ nr. 2 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Secţia transport public municipal al Direcţiei management în transport din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie <![CDATA[ANUNȚ nr. 2 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Secţia transport public municipal al Direcţiei management în transport din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=24766&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-2-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-Sectia-transport-public-municipal-al-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie/ 12.12.2018 11:57 ANUNȚ nr. 1 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 1 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=24765&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-1-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-implementare-i-supervizare-a-proiectelor-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 12.12.2018 11:56 Comercializarea brazilor pe perioada sărbătorilor de iarnă <![CDATA[Comercializarea brazilor pe perioada sărbătorilor de iarnă // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24762&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Comercializarea-brazilor-pe-perioada-sarbatorilor-de-iarna/ ]]> 11.12.2018 17:03 Vizită de lucru a Primarului general interimar, Ruslan Codreanu, la Riga, Letonia <![CDATA[Vizită de lucru a Primarului general interimar, Ruslan Codreanu, la Riga, Letonia // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24755&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Vizita-de-lucru-a-Primarului-general-interimar-Ruslan-Codreanu-la-Riga-Letonia/ În perioada 11-13 decembrie, a.c., Primarul general interimar, Ruslan Codreanu, întreprinde o vizită de lucru în Letonia, la invitația primarului orașul Riga, Nils Ušakovs. Vizita delegației de la Chișinău are loc în scopul stabilirii relațiilor de colaborare și schimb de experiență dintre cele 2 orașe, pe domeniile de dezvoltare urbană, gestionare a deșeurilor și salubrizării orașului. Subiectele abordate se referă la experiența părții letone privind implementarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a infrastructurii urbane, precum și a managementului de prelucrare și depozitare ]]> 11.12.2018 12:26 Chişinăuienii au ales locațiile unde vor fi instalaţi doi arbori solari <![CDATA[Chişinăuienii au ales locațiile unde vor fi instalaţi doi arbori solari // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24754&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Chisinauienii-au-ales-locatiile-unde-vor-fi-instalati-doi-arbori-solari/ ]]> 10.12.2018 17:36 Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 19 decembrie 2018 <![CDATA[Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 19 decembrie 2018 // Proiecte de decizii]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=616&id=24751&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Proiecte-de-decizii/Proiecte-de-decizii-pentru-edinta-CMC-din-19-decembrie-2018/ ]]> 10.12.2018 14:25 Lucrări de grafică și pictură a 46 copiilor din centrele comunitare pentru copii și tineret expuse la Primărie <![CDATA[Lucrări de grafică și pictură a 46 copiilor din centrele comunitare pentru copii și tineret expuse la Primărie // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24749&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Lucrari-de-grafica-i-pictura-a-46-copiilor-din-centrele-comunitare-pentru-copii-i-tineret-expuse-la-Primarie/ ]]> 08.12.2018 16:23 Suspendarea traficului rutier pe str. 31 August 1989 <![CDATA[Suspendarea traficului rutier pe str. 31 August 1989 // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24740&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Suspendarea-traficului-rutier-pe-str-31-August-1989/ ]]> 08.12.2018 13:58 Convocarea ședinței ordinare a Consiliului municipal Chișinău <![CDATA[Convocarea ședinței ordinare a Consiliului municipal Chișinău // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24738&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Convocarea-edintei-ordinare-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ ]]> 08.12.2018 12:42 Primul tomberon instalat în cadrul Proiectului „Oraș curat cu e-Deșeu reciclat" <![CDATA[Primul tomberon instalat în cadrul Proiectului „Oraș curat cu e-Deșeu reciclat" // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24737&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Primul-tomberon-instalat-in-cadrul-Proiectului-Ora-curat-cu-e-Deeu-reciclat/ Primăria municipiului Chișinău, în calitate de partener a proiectului verde și sustenabil, „Oraș curat cu e-Deșeu reciclat", a instalat pe holul instituției primul tomberon de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Tomberonul va putea fi utilizat pentru colectarea corectă a e-Deșeurilor (deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii portabile uzate etc.) de către funcționari, dar și de cetățenii care vor vizita Primăria Chișinău. Inițiativa de colectare a deșeurilor a fost lansată în scopul sensibilizării autorităților publice, agenților economici și populației, în vederea ]]> 08.12.2018 12:20 Licitație repetată privind achiziționarea a 50 de autobuze noi <![CDATA[Licitație repetată privind achiziționarea a 50 de autobuze noi // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24746&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Licitatie-repetata-privind-achizitionarea-a-50-de-autobuze-noi/ ]]> 08.12.2018 09:05 Lansarea platformei informaționale „Alo Capitala" <![CDATA[Lansarea platformei informaționale „Alo Capitala" // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24732&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Lansarea-platformei-informationale-Alo-Capitala/ Primarul general interimar, Ruslan Codreanu a participat astăzi la lansarea platformei informaționale www.alocapitala.md, care își propune mediatizarea, on-line, a activității administrației publice locale. La eveniment au participat conducătorii direcțiilor generale, managerii întreprinderilor municipale, pretorii de sector, consilieri municipali, dar și reprezentanți ai sectorului asociativ și mediului de afaceri.  Portalul „Alo Capitala", are ca scop facilitarea comunicării dintre autoritățile municipale și cetățeni, prin plasarea zilnică a informațiilor de interes public, dar, în premieră, și pe câteva panouri LED din oraș.  Prezent la eveniment, ]]> 07.12.2018 19:35 Expoziție de grafică și pictură a copiilor din centrele comunitare pentru copii și tineret <![CDATA[Expoziție de grafică și pictură a copiilor din centrele comunitare pentru copii și tineret // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24727&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Expozitie-de-grafica-i-pictura-a-copiilor-din-centrele-comunitare-pentru-copii-i-tineret/ Direcţia Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului organizează sâmbătă, 08 decembrie 2018, ora 10.00, în incinta Primăriei municipiului Chișinău, inaugurarea expoziției de grafică și pictură a copiilor din Centrele Comunitare pentru Copii și Tineri (CCCT) din municipiul Chișinău, cu genericul „Feeria iernii în culorile spectrului cromatic”.]]> 07.12.2018 17:40 Prelungirea termenului de consultare publică a Proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019" <![CDATA[Prelungirea termenului de consultare publică a Proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019" // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24726&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Prelungirea-termenului-de-consultare-publica-a-Proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-i-punerea-in-aplicare-a-taxelor-locale-pentru-anul-2019/ ]]> 07.12.2018 17:20 Ajutor material unic către Sărbătorile de Iarnă pensionarilor și persoanelor cu dizabilități din Chișinău <![CDATA[Ajutor material unic către Sărbătorile de Iarnă pensionarilor și persoanelor cu dizabilități din Chișinău // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=24724&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Ajutor-material-unic-catre-Sarbatorile-de-Iarna-pensionarilor-i-persoanelor-cu-dizabilitati-din-Chiinau/ Primăria municipiului Chișinău informează că circa 70 mii de persoane defavorizate din oraș și din suburbii vor beneficia de ajutor material unic, în sumă de 100 de lei, către sărbătorile de Crăciun. ]]> 07.12.2018 15:10