Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Un arbore pentru dăinuirea noastră

   3104

În acest an, cu ocazia Zilei Naţionale a Înverzirii „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, în Chişinău vor fi plantaţi circa 40 de mii de arbori şi arbuşti, printre care arţar, tei, salcâm, salcie şi frasin. 
Autorităţile municipale au decis să sădească copaci în parcuri şi pe străzile oraşului, dar şi în zonele care prezintă risc sporit pentru alunecări de teren. Mijlocele financiare pentru desfăşurarea acţiunilor de înverzire au fost alocate din bugetul municipiului Chişinău şi din fondul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale. În acest an, preţul unui arbore constituie, în medie, 20 lei, iar al arbuştilor este de circa 10 lei. 
Mâine, la 4 aprilie a.c., angajaţii Primăriei municipiului Chişinău şi ai subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău vor sădi copaci în parcul din Calea Orheiului şi str. Hipodromului, zonă cuprinsă de inundaţii în vara anului 2006. 
Direcţia Relaţii Publice,
Primăria mun. Chişinău