Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Transferarea datei Ședinței Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1552

 Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău, din lipsă de cvorum, se transferă pentru marți, 11 octombrie 2016, ora 14.00, cu aceiași ordine de zi, propusă pentru 3 octombrie. 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI:  

Proiecte de decizii: