Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotirea sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice

   2302

Luni, 22 octombrie 2018, ora 15.30, va avea loc ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotirea sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice a Consiliului municipal Chișinău.  

ORDINEA DE ZI a ședinței 

1. Cu privire la delegarea reprezentantului consiliului municipal Chișinău în componența Comisiei de evaluare și validare din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice.

                                                            RAPORTOR  Valeriu Bogdan,

                                                            șef al Direcției asistență juridică

2. Cu privire la crearea grupului de lucru și instituirea Consiliului consultativ al societății civile pentru elaborarea Strategiei privind protecția persoanelor cu dizabilități din municipiul Chișinău.

                                                            RAPORTOR  Dinari Cojocari, consilier

3. Cu privire la stabilirea suplimentului de 30% la salariul tarifar angajaților din cadrul Centrului de zi și activități „START" pentru personae cu dizabilități de intelect

                                                             RAPORTOR  Lucia Caciuc,

                                                             șef interimar al DMPDC

4. Despre aprobarea regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu trei și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018.

                                                              RAPORTOR  Rodica Guțu,

                                                              șef al DGECTS

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a tichetelor de masă unor categorii de angajați din domeniul protecției sociale și culturii.

                                                              RAPORTOR  Carolina Olaru,

                                                               șef interimar al DGASS

6.  Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare a copiilor primului an de viață din familiile cu risc medico-social și cu indicații medicale cu produse lactate/formule de început și formule de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici, procurate din sursele financiare ale bugetului local.

                                                              RAPORTOR  Carolina Olaru,

                                                              șef interimar al DGASS

7. Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare cu seturi de accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat din municipiul Chișinău procurate din sursele financiare ale bugetului local.

                                                              RAPORTOR  Carolina Olaru,

                                                              șef interimar al DGASS

8.   Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului cu privire la acordarea asistenței medicale stomatologice persoanelor din grupurile social-defavorizate din mun. Chișinău.

                                                              RAPORTOR  Carolina Olaru,

                                                               șef interimar al DGASS

9. Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare a persoanelor cu deficiențe de văz din mun. Chișinău cu dispozitive medicale, non-medicale specializate și servicii de protezare oculară.

                                                              RAPORTOR  Carolina Olaru,

                                                              șef interimar al DGASS

10. Cu privire la acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău dnei Ludmila Scalnîi. 

                                                              RAPORTOR  Nistor Grozavu,

                                                              viceprimar al mun. Chișinău