Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru gospodăria locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicaţii şi ecologie

   1353

Joi, 06 iunie 2019, ora 14:00, va avea loc ședința Comisiei pentru gospodăria locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicaţii şi ecologie a Consiliului municipal Chișinău.  

Ordinea de zi a ședinței:

1.      Cu privire la elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru crearea unei stații de sortare a deșeurilor generate în municipiul Chișinău.

2.      Cu privire la elaborarea unui studiu în legătură cu posibilitatea amplasării unor bannere/placarde în locurile de colectare a deșeurilor menajere, regăsite în municipiul Chișinău.

3.      Cu privire la implementarea unui studiu în ceea ce privește oportunitatea elaborării și implementării unui sistem în domeniul reciclării ambalajelor PET.

4.      Cu privire la efectuarea unui studiu în ceea ce privește oportunitatea elaborării și implementării unui sistem în domeniul reciclării anvelopelor uscate.

Raportor: Alexandr ODINȚOV, consilier municipal