Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1731

Joi, 26 decembrie 2019, ora 09:00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău. 

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 în prima lectură. 

                                                                                                       Raportor:   Olesea Pșenițchi

                                                                                       șef adjunct al Direcției generale finanțe