Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1667

Joi, 14 iunie 2018, ora 09.00, va avea loc ședința Comisiei buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău.

Ordinea de zi a ședinței:

1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

                                                          RAPORTOR: Nistor Grozavu, viceprimar al municipiului Chișinău

2. Cu privire la alocarea suplimentară a mijloacelor bugetare pentru efectuarea lucrărilor stringente de întreținere a activității poligonului de deșeuri solide de pe teritoriul comunei Țânțăreni, pentru anul 2018

3.  Cu privire la alocarea suplimentară a mijloacelor bugetare pentru construcția stației de tratare a levigatului și recultivarea gunoiștii provizorii din str. Uzinelor 205 (Ciocana) pentru anul 2018

4. Cu privire la achiziționarea bunurilor prin împrumut bancar

                                                          RAPORTOR: Eugen Axentiev, șef interimar al Î.M. Regia „AUTOSALUBRITATE"

 5. Cu privire la cesiunea locațiunii unor încăperi din str. Grenoble, 106/4 lit. A (subsol, parter, etejul 2), Societății comerciale „HANDITEHNICA" S.R.L.

                                                     RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, șef adjunct  al  Direcției economie, reforme și relații patrimoniale

6. DISPOZIȚIE „Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției educație, tineret și sport sec. Râșcani (2 proiecte)

                                                            RAPORTOR:  Andrei Pavaloi, șef DETS sect. Râșcani