Pagina oficială a Municipiului Chișinău

RELANSARE: INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA DESFĂȘURAREA UNEI CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA CREȘTERII VIZIBILITĂȚII ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

   1321

Procedura de achiziție: Procedură simplificată (PRAG 2019).

Scopul achiziției este: Relansarea invitației de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea sporirii vizibilității activităților Proiectului MOVE IT Like Lublin. 

Termen limită de solicitare a clarificărilor: 10 martie 2023, 15:00. 

Termen limită de depunere a ofertelor: 31 martie 2023, 15:00. 

Criteriu de atribuire: calitate – preț

Anunțuri şi informaţii: 

Invitație de participare 

Notificare de anulare