Ședința Comisiei pentru protecția socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice

https://www.chisinau.md/ro/sedinta-comisiei-pentru-protectia-sociala-ocrotire-a-sanatatii-educatie-cultura-20924_247354.html

Luni, 20 iunie 2022, ora 15:00, va avea loc ședința Comisiei pentru protecția socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice a Consiliului Municipal Chișinău.

Ordinea de zi aședinței:

1. Cu privire la schimbarea subordonării Centrului de zi și activități „START", pentru persoane cu dizabilități de intelect, aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia, a statului de personal și organigramei.

2. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Municipal Chișinău și Asociația Obștească „SOS Autism".

Raportor: Boris Gîlca, șef al DGAMS

3. Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Municipal de Tineret Chișinău, a efectivului limită de personal și a organigramei.

4. Cu privire la operarea de modificări în Regulamentul privind susținerea financiară a familiilor defavorizate din municipiul Chișinău pentru pregătirea elevilor de noul an școlar, aprobat prin decizia CMC nr. 5/18 din 24 iulie 2018 și modificat prin decizia CMC nr. 8/10 din 18 iunie 2020.

5. Cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Municipiul Chișinău și UNICEF Moldova în acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul Chișinău.

Raportor: Andrei Pavaloi, șef adjunct al DGETS

6. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu" și cele 27 de filiale

Raportor: Marina Harjevschi, director general a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu"

7. Cu privire la crearea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în risc de pe lângă Direcția general pentru protecția drepturilor copilului.

Raportor: Irina Calistru, șef adjunct interimar DGPPDC

Proiecte de decizii: 

 

 

17.06.2022

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md