Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

https://www.chisinau.md/ro/sedinta-comisiei-pentru-buget-economie-finante-patrimoniu-public-local-agricultu-20924_247302.html

Vineri, 03 iunie 2022, ora 12:00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului Municipal chișinău. Ședița se va desfășura în incinta Primăriei Chișinău, sala de ședințe. 

Ordinea de zi a ședinței:

1.     Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău. 

Raportor:  Vitalie  Mihalache, șef al Direcției generale transport  public și căi de comunicație 

2.     Cu privire la transmiterea de către Î.M. „Piața Centrală" a mijloacelor fixe.                                                             

Raportor: Ion Pîntea, șef intrimar al Î.M. „Piața Centrală"

3.     Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail".

Raportor: Mihai Ciobanu, director al IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail"

4.     Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail".

Raportor: Mihai Ciobanu, director al IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail" 

5.     Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale ÎM REI „LUMTEH". 

Raportor: Veaceslav Buț, șef al ÎM Rețelele Electrice de Iluminat „LUMTEH”

 

 

30.05.2022

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md