Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură si problemele suburbiilor

https://www.chisinau.md/ro/sedinta-comisiei-pentru-buget-economie-finante-patrimoniu-public-local-agricultu-20924_246761.html

Marți, 01 februarie 2022, ora 16:00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură si problemele suburbiilor a Consiliului Municipal Chișinău. 

Marți, 01 februarie 2022, ora 16:00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură si problemele suburbiilor a Consiliului Municipal Chișinău. 

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Cu privire la aprobarea Contractului de prestare a serviciilor de transport public, încheiat între Primăria Municipiului Chișinău și Î.M. „Regia Transport Electric"

Raportor: Vitalie Mihalache, șef al Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație 

2. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău”  de către „Pajura Albă” S.R.L.                                                   

Raportor: Roman Vitiuc, șef al  Direcției Generale Economie, Comerț și Turism

3. Cu privire la modificarea taxelor și tarifelor în cimitirele din municipiul Chișinău

  Raportor: Ludmila Boțan, șef al Î.M. „Combinatul Servicii Funerare"

 Proiecte de decizii: 

 

28.01.2022

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md