Licitaţie publică, S.A."Apă-Canal Chişinău"

https://www.chisinau.md/ro/licitatie-publica-saapa-canal-chisinau-20373_264562.html

Achiziţionarea serviciilor pentru proiectarea, furnizarea echipamentelor, supravegherea construcţiei şi darea în exploatare a unei noi instalaţii de preoxidare şi dezinfecţie pentru Staţia de tratare a apei din Chişinău, Republica Moldova, precum şi executarea lucrărilor conexe de construcţii civile.

S.A. „Ара-Canal Chişinău" Vă aduce la cunoştinţă despre organizarea licitaţiei de achiziţionare a serviciilor pentru  proiectarea, furnizarea echipamentelor, supravegherea construcţiei şi darea în exploatare a unei noi instalaţii de pre-oxidare şi dezinfecţie pentru Staţia de tratare a apei din Chişinău, Republica Moldova, precum şi executarea lucrărilor conexe de construcţii civile.

În calitatea sa de Beneficiar, S.A. "Apă-Canal Chişinău", va selecta câştigătorii pentru realizarea procesului de injectare a hipocloritului de sodiu, livrat în vrac. Domeniul de aplicare al licitaţiei include:

  • platforma de livrare,
  • rezervoarele de stocare,
  • sistemul de dozare,
  • echipamentul de siguranţă.

Volumul lucrărilor va fi executat prin intermediul a 2 contracte separate:

1. Contract de instalaţie: pentru proiectarea, furnizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor necesare;

2. Contract local de construcţie: pentru lucrări civile pe amplasament, inclusiv montajul instalaţiei livrate de Furnizorul Instalaţiei şi executarea lucrărilor de construcţii.

Materialele pentru licitaţie pot fi recepţionate cu începere din data de 22.04.2011.

Doritorii vor depune ofertele în plic închis, până la 20.05.2011, ora 9.30, pe adresa: S.A."Apă-Canal Chişinău", or. Chişinău, MD 2005, str. Albişoara, 38, bir. 311.

Informaţii suplimentare, inclusiv data vizitei în teren, se pot obţine la telefoanele: 25-68-16, tel/fax:25-69-09.

Persoana de contact: Pruteanu Octavian, secretarul comisiei de licitaţie.

 

For the attention of the tenderers!

S.A. „Ара-Canal Chişinău" informs the tenderers of its intention to purchase the services for design, supply of equipment, supervision of the erection and commissioning of a new pre oxidation and disinfection plant at Water Treatment Plant in Chisinau, Republic of Moldova, with any associated site civil works.

As the Beneficiary, S.A. "Apă-Canal Chişinău", will select the winners for carrying out the injection of sodium hypochlorite, supplied in bulk.

The scope of the tender includes:

  • the delivery platform,
  • the storage tanks,
  • the dosing system, and
  • the safety equipment.

The works will be performed through two separate contracts:

1.      A Plant Contract: for the design, supply and commissioning of the required facilities;

2.      A local Civil Contract: for on-site civil works including the erection of plant supplied by the Plant Contractor, and execution of civil works.

Tender materials can be received from 22.04.2011.

Interested eligible bidders may submit sealed bids by 20/05/2011, 9:30.

Address: „Apa-Canal Chisinau" SA, Chisinau, MD-2005, 38 Albisoara str. office. 311.

For further information, including data of site visit, please contact Mr. Pruteanu Octavian, Secretary of the Auction Committee.

Phone: 25-68-16, phone/fax: 25-69-09

 

 

 

 

 

 

 

12.04.2011

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md