Licitaţia „cu reducere” a unităţilor de transport şi mecanismelor, S.A „EDILITATE”

https://www.chisinau.md/ro/licitatia-cu-reducere-a-unitatilor-de-transport-si-mecanismelor-sa-20373_264489.html

La  data de 6 decembrie  2010 la ora 10:00, pe adresa: or.Chişinău, str. Mihai Eminescu, 49 se va desfăşura licitaţia „cu reducere" a unităţilor de transport şi mecanismelor, conform tabelului, care aparţin „EDILITATE" S.A.:

Nr. d/o

Denumirea unităţii de transport, mecanismului

Model

Anul

fabricării

Preţul iniţial de vânzare, lei

Lot nr.1

Excavator

ĂO 5015

1981

50000

Lot.nr.2

Excavator

ĂO 5015

1980

50000

Lot.nr.3

Excavator

ĂO 5015

1980

50000

Lot.nr.4

Excavator

ĂO 4121

1987

70000

Lot.nr.5

Instalator de conducte

TG  2,4

1987

30000

Lot.nr.6

Instalator de conducte

TG  124

1986

100000

Lot.nr.7

Buldozer

DZ  42

1986

112999

Lot.nr.8

Buldozer

DZ  110

1984

105999

Lot.nr.9

Autoatelier

ZIL  131

1991

29100

Lot.nr.10

Autoatelier

G  52

1977

31500

Lot.nr.11

Autoatelier

G  52

1988

35000

Lot.nr.12

Automacara

CS  3562

1986

55100

Participanţii la licitaţie vor prezenta:cerere, buletin de identitate (pentru persoanele juridice - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii), procură pentru efectuarea tranzacţiei, documentele de plată, care confirmă vărsarea acontului la contul de decontare al S.A."Edilitate" Nr.222470300274 în B.C. „Banca Socială" S.A., BSOCMD2X,  cod fiscal  1003600045544, în mărime de 10%  din preţul iniţial a lotului expus. Să achite biletul de participant pentru fiecare lot aparte (pentru persoanele fizice - 200  lei, pentru persoane juridice - 400 lei). Cererile se depun la S.A."Edilitate, pe adresa: str.M.Eminescu,49, mun.Chişinău, Comisia de licitaţie, cel tîrziu cu o zi înainte de începutul licitaţiei. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul procedurii de licitare. Examinarea bunurilor expuse se  efectuează  zilnic,  la locul amplasării lor. Achitarea preţului lotului se efectuează în termen de 7 de zile.

       Relaţii  la tel.: 22-32-91.

 

15.11.2010

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md