Evoluția proiectelor de infrastructură aflate în derulare în sectoarele orașului, în săptămâna 1-5 august 2022

https://www.chisinau.md/ro/evolutia-proiectelor-de-infrastructura-aflate-in-derulare-in-sectoarele-orasului-20292_247623.html

Primăria Municipiului Chișinău informează că în sectoarele orașului continuă desfășurarea proiectelor de infrastructură. Astfel, pe parcursul săptămânii curente, 1-5 august 2022, se lucrează pe următoarele șantiere:

Sectorul Buiucani:

  • În Parcul „La Izvor" sunt desfășurate lucrări de amenajare a teritoriului în zona plajei, în contextul pregătirilor pentru evenimentul sportiv „Cupa Europeană de Triatlon între Juniori 2022", care este organizat în premieră în Republica Moldova.
  • Continuă lucrările de reparație a pasajului subteran din Piața Dimitrie Cantemir.

Sectorul Botanica:

  • Pe strada Valea Crucii 24 din sectorul Botanica au fost finalizate lucrările de amenajare a unui loc de joacă pentru copii. Tot aici a fost instalat un teren de fitness/workout, dar și mobilier urban.
  • Continuă lucrările de reabilitare a pasajului subteran de la intersecția bd. Decebal - bd. Dacia - bd. Traian;
  • Pe Bulevardul Dacia a început montarea sistemului automatizat de irigare.

Lucrările vor fi executate pe aliniamentele stradale ale bulevardului Dacia, porțiunea de la strada Trandafirilor până la strada Grădina Botanică.

Sectorul Centru:

  • Continuă lucrările de reparație a celor 3 străzi din centrul orașului: 31 August 1989, Alexandru cel Bun și Tighina.

Strada 31 August 1989:  

- sectorul dintre străzile Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni - Maria Cebotari s-a frezat stratul de beton asfaltic, s-au demolat bordurile existente și se excavează până la nivelul patului de fundare. În paralel se lucrează și la trotuar.

- pe sectorul dinspre strada Ciuflea echipele lucrează la montarea rețelelor de canalizare pluvială ce traversează strada;

 Strada Alexandru cel Bun:

 pe tronsonul str. Ismail - str. Tighina a fost așternut stratul de binder, pe str. Tighina - str. Bulgară se lucrează la amenajarea trotuarelor și zonelor de parcări;

str.  Mitropolit B. Bodoni - str. Serghei Lazo: se lucrează fără închiderea intersecțiilor, str. Mitropolit B. Bodoni - Maria Cebotari - se excavează până la patul de fundare, str. Maria Cebotari - str. Sfatul Țării au fost finalizate lucrările de amenajare a pavajului pe trotuar și în zona parcărilor. Pe partea carosabilă a mai rămas de așternut stratul de binder.

Strada Tighina:  

lucrările se desfășoară pe următoarele tronsoane: str. Avram Iancu - str. Columna - se pregătește așternerea stratului de binder. Trotuarele sunt realizate în întregime; str. Columna - str. Mitropolit Varlaam - se amenajează trotuarele și bordurile.

Pasajul pietonal din preajma Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, intersecție cu str. Ciuflea a intrat în reparație. Proiectul este gestionat de Pretura sectorului Centru. Lucrările de modernizare a pasajului includ reabilitarea finisajelor exterioare și interioare, pereți, pardoseli și tavan, reconstrucția scărilor, reabilitarea trotuarelor și a terenului adiacent.

Sectorul Râșcani:

  • Au început lucrările de amenajare a mini-scuarului din str. Alecu Russo 11/1, teritoriul Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime".

Proiectul prevede lucrări de amenajare a pavajului și a bordurilor și instalarea mobilierului urban;

  • Continuă lucrările de reabilitare a Parcului „Dumitru Râșcanu" - amenajarea zonei pietonale în pavaj, instalarea sistemului de iluminat;
  • Pe bd. Renașterii Naționale continuă lucrările de reparație curentă a străzii.

Proiectul presupune reparația bulevardului Renașterii Naționale până la Tipografia Centrală, inclusiv strada Tudor Vladimirescu și intersecția cu strada Kiev.

Pe șantier sunt spre finalizare lucrările de demontare a bordurilor vechi și montarea bordurilor noi. De asemenea au început lucrările de frezare a asfaltului vechi. Urmează reparația gurilor de captare a apelor pluviale, așternerea stratului de bază și a celui de uzură. Ulterior va fi reparat și trotuarul.

  • Continuă lucrările de consolidare a malurilor râului Bâc. În prezent este depășită gura de deversare a râulețului Talpa Gâștei și se intervine înspre podul din str. Mihai Viteazul. În continuare mai sunt necesare intervenții pe o suprafață de 250 de metri liniari.

Sectorul Ciocana:

Continuă lucrările asupra Proiectului de amenajare și reabilitare a spațiului adiacent aleii din bd. Mircea cel Bătrân, tronsonul str. Ginta Latină - str. Prof. Ion Dumeniuk.

În prezent se intervine la montarea pavajului din bd. M. Cel Bătrân 26-30, la decaparea pavajului și a asfaltului uzat din bd. Mircea cel Bătrân 24/6 ;

Partea a doua proiectului de amenajare și reabilitare a spațiului adiacent aleii din bd. Mircea cel Bătrân pe segmentul str. Alecu Russo - str. Prof. Ion Dumeniuk  (partea de sus) se lucrează la realizarea scării din bd. Mircea cel Bătrân 7 , inclusiv instalarea bordurilor și montarea pavajului pe porțiunea bd. Igor Vieru - Mircea cel Bătrân, 17/3.

La Proiectul Aleea Școlarilor, partea de jos, se lucrează asupra instalării pietrișului și a bordurilor. 

05.08.2022

© 2023. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md