Direcţia Asistenţă Juridică

https://www.chisinau.md/ro/directia-asistenta-juridica-20317_254580.html

Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, bir. 3, 7, 11

Tel. 20-17-12

REGALAMENTUL direcției asistență juridică

Funcţiile de bază ale direcţiei sunt:

 1. Elaborează programele de lucru şi strategiile în domeniul asigurării legitimităţii în procesul activităţii cotidiene ale Consiliului şi Primăriei municipiului Chişinău.
 2. Asigură, prin totalitatea atribuţiilor sale, respectarea drepturilor şi intereselor patrimoniale legale ale municipiului, Primăriei municipiului Chişinău şi subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău.
 3. Acordă asistenţă juridică, metodologică şi practică direcţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului municipal Chişinău, preturilor de sector, primăriilor oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău.
 4. Efectuează controlul privind corespunderea proiectelor de decizii ale Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiilor primarului general şi ale viceprimarilor municipiului Chişinău cu prevederile legislaţiei în vigoare.
 5. Eliberează avize la proiectele de decizii ale Consiliului municipal Chişinău şi proiectele de dispoziţii, aprobate de primarul general şi viceprimarii municipiului Chişinău.
 6. Asigură pregătirea acţiunilor în instanţele judecătoreşti, contestarea contractelor, acţiunilor ilegale ale persoanelor juridice şi fizice, care lezează drepturile şi interesele Primăriei municipiului Chişinău şi ale Consiliului municipal Chişinău.
 7. Reprezintă, în modul stabilit, interesele Primăriei municipiului Chişinău şi ale Consiliului municipal Chişinău în instanţele judecătoreşti şi în alte organe de stat.
 8. Consultă în probleme de drept salariaţii aparatului şi ai subdiviziunilor Primăriei municipiului Chişinău.
 9. Sistematizează legislaţia, actele normative ale Republicii Moldova şi actele departamentale cu caracter normativ ale ministerelor, a căror activitate are tangenţe cu cea a Primăriei municipiului Chişinău şi a Consiliului municipal Chişinău.
 10. În comun cu alte subdiviziuni, analizează starea de lucruri cât priveşte respectarea legislaţiei în procesul de activitate a Consiliului municipal Chişinău şi a Primăriei municipiului Chişinău şi informează conducerea despre rezultatele obţinute.
 11. Reprezintă, în baza procurii, interesele Primăriei municipiului Chişinău şi ale Consiliului municipal Chişinău în instanţele judecătoreşti.
 12. Participă la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor de arendare, vânzare a terenurilor proprietate municipală.

 

Nr.

d/o

Numele/prenumele

Funcția

Nr. biroului

Tefon

e-mail

De birou

De serviciu

 

1.        

Bogdan Valerii

Șef direcție

39

188

022 201 588

valerii.bogdan@pmc.md

2.        

Corcimari Svetlana

Șef adj. direcție

58

310

022 201 710

svetlana.corcimari@pmc.md

3.        

Crețu Maria

Șef secție

3

148

022 201 548

maria.cretu@pmc.md

4.        

Arbuz Oleg

Sp. principal

11

373

022 201 773

oleg.arbuz@pmc.md

5.        

Bojoga Petru

Sp. principal

10

157

022 201 557

petru.bojoga@pmc.md

6.        

Cujba Nadejda

Sp. principal

10

157

022 201 557

nadejda.cujba@pmc.md

7.    

Damian Cristina

Sp. principal

7

312

022 201 712

damyan.cristyna@mail.ru

8.    

Tofan Alina

Sp. principal

12

335

022 201 735

alina.tofan@pmc.md

9.    

Ursu Ion

Sp. principal

10

157

022 201 557

Ion.ursu@pmc.md

10.    

Levco Daniela

Sp. principal

11

314

022 201 741

daniela.levco@pmc.md

11.    

Braguta Natalia

Sp. superior

7

305

022 201 705

braguta.natalia@pmc.md

12.    

Orlenco Ina

Sp. principal

3

148

022 201 548

 

13. Adrian Ursachi Sp. principal        
14. Coica Ivan Sp. principal 4     coica.ivan@pmc.md
15.  Nogai Veaceslav Sp. pricipal 4     veaceslav.nogai@pmc.md
16. Frunză Alina Sp. principal  58 310 022 201 710 alina.frunza@pmc.md

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2010

© 2023. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate