Continuarea ședinței Comisiei buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

https://www.chisinau.md/ro/continuarea-sedintei-comisiei-buget-economie-finante-patrimoniu-public-local-agr-20924_246299.html

Marți, 26 octombrie 2021, ora 16:00, în incinta Primăriei municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,83), va avea loc continuarea ședinței Comisiei buget, economii, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului Municipal Chișinău. 

Marți, 26 octombrie 2021, ora 16:00, în incinta Primăriei municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,83), va avea loc continuarea ședinței Comisiei buget, economii, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului Municipal Chișinău. 

Ordinea de zi a ședinței: 

8. Cu privire la operarea de modificări în anexa nr. 19 a deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua"

Raportor:  Boris Gîlcașef interimar al DGASS 

9. Cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat în municipiul Chișinău privind modernizarea și valorificarea instituțiilor în domeniul sportiv, în scopul reconstrucției terenului sportiv aferent Liceului teoretic cu profil sportiv nr. 2 (str. Alecu Russo, 57) 

10. Cu privire la  darea în folosință prin  contract de  comodat  a unor încăperi din str. Andrei Doga, 27 lit. A (demisol) Asociației obștești „Societatea de Cruce Roșie din Moldova''    

11. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit.M ( subsol cu geamuri, etajul 1, antresol), Instituției Publice Centrul Social Regional „RENAȘTEREA''  

12.Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din Calea Orheiului, 65 (parter), Inspectoratului Național de Securitate Publică al MAI  

13.Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unei încăperi din bd. Cuza-Vodă, 34 (etajul 2), Asociației Obștești „Asociația Părinților Elevilor cu Deficiențe de Auz'”

14. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  pentru încăperile din str.  Petru Zadnipru, 14/4 lit. A (subsol cu geamuri), Asociației Obștești Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret „MAXIMUS” 

15.Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  pentru încăperea din str. Alecu Russo, 10 lit. B (etajul 2), Întreprinderii individuale „OXANA BONDARI''   

16. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  pentru încăperile din str. Teilor, 7 lit. A (subsol),  Societății comerciale „Aligator -sport'' S.R.L.  

17. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  pentru încăpea din str.  Dumitru Râșcanu, 35/3 (demisol), dnei Ipati.    

18. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăpea din str.  31 August 1989, 59 (subsol), dnei Ivașciuc    

19. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  pentru încăpea din str.  Nicolae H. Costin, 61/1)  dnei Cuțubina.   

 20. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. A. Șciusev, 53 A lit A (demisol).  

 RaportorRoman Vitiuc, șef al  Direcției Generale Economie, Comerț și Turism                                         

21. Cu privire la acceptarea grantului oferit de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (Bîc) 

22. Cu privire la transmiterea documentației de proiect Primăriei comunei Țânțăreni, raionul Anenii Noi   

23.Cu privire la recepționarea și transmiterea rețelelor la balanța S.A. „Apă - Canal Chișinău”

24.Cu privire la transmiterea rețelelor inginerești al Complexului locativ din str. Ghioceilor, mun. Chișinău la balanță.   

25.Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanță.   

26.Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective.                           

27.Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanță S.A „Apă-Canal Chișinău”.

28.Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanță.  

29.Cu privire la transmiterea și recepționarea obiective la balanța Instituțiilor medico-sanitare publice.  

27.Cu privire la recepționarea și transmiterea la balanță a obiectivului „Instalații de epurare și rețelele de canalizare din comuna Cruzești”, municipiul Chișinău.  

                                                                       Raportor:  Vladimir Roșca, șef interimar al Î.M. „Dierecția construcții capitale” 

 

22.10.2021

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md