Continuarea discuțiilor publice asupra proiectului Strategiei de dezvoltare a comerțului interior al municipiului Chișinău „Comerț -2030”

https://www.chisinau.md/ro/continuarea-discutiilor-publice-asupra-proiectului-strategiei-de-dezvoltare-a-20292_275487.html

La 29 noiembrie 2023, APL Chișinău a lansat discuțiile publice asupra proiectului de Strategie de dezvoltare a comerțului interior al mun. Chișinău „Comerț – 2030”, fiind desfășurate ședințe de lucru la 29 și 30 noiembrie și, respectiv, pe 05 și 07 decembrie, în cadrul preturilor sectorului Centru, Buiucani, Botanica și Ciocana.

În cadrul ședințelor au fost prezentate și discutate principalele prevederi din proiectul documentului strategic care urmează a fi implementat de municipalitate, inclusiv cu aportul și susținerea mediului de afaceri, reprezentanții asociațiilor profesionale, societate civilă și partenerii de dezvoltare.

Strategia descrie situația actuală, viziunea, obiectivele strategice și acțiunile necesare pentru o  modernizare și dezvoltarea continuă a cadrului normativ și cel instituțional în domeniul comerțului interior în municipiul Chișinău.

Prin implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior, APL își propune să realizeze următoarele 3 obiective strategice:

  • Asigurarea unui cadrul normativ și instituțional de comerț interior eficient, transparent și previzibil. 
  • Dezvoltarea infrastructurii comerciale moderne și accesibile.
  • Creșterea consumului de produse locale și sănătoase.

Implementarea documentului de politici va contribui la dezvoltarea municipiului Chișinău ca o capitala modernă, ce oferă un climat de afaceri atractiv și favorabil dezvoltării comerțului interior, gestionat de administrația transparentă ce răspunde rapid și eficient nevoilor consumatorilor și mediului de afaceri, în conformitate cu standardele și practicile internaționale.

Participanții la consultările publice au avut posibilitate de a dialoga cu autorii proiectului Strategiei și de a înainta propuneri, care vor fi luate în considerare la definitivarea proiectului.

Discuțiile publice vor continua în cadrul preturii sectorului Râșcani la data de 08.12.2023, ora: 14:00.

Propunerile asupra proiectului propus discuțiilor publice pot fi prezentate până la date de 10.12.2023, la adresa de email: svetlana.petrascu@chamber.md.

08.12.2023

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md