Concurs prin oferta de preţ, Primăria municipiului Chişinău

https://www.chisinau.md/ro/concurs-prin-oferta-de-pret-primaria-municipiului-chisinau-20373_264535.html

Achiziţionarea consumabilelor pentru echipamentul de tip XEROX

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea

bunurilor/serviciilor prin metoda cererii ofertelor de preţuri

Denumirea autorităţii contractante Primăria municipiului Chişinău  

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului)       bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83  

Numărul de telefon şi persoana de contact 201575

Obiectul achiziţiei: Evaluarea ofertelor privind achiziţionarea consumabilelor pentru echipamentul de tip XEROX

Denumirea bunurilor serviciilor solicitate (cantitatea, descrierea succintă a acestora):

1. Xerox DocumentCentre 230

       CRU-DC 230                                                 - 2 buc.                

2. Xerox WorkCentre PE 220

       Print Cartridge                                                - 4 buc.

3. Xerox Phaser 3117

        Standard Capacity cartridge                           - 5 buc.

4. WorkCentre 5230

       Standard Capacity Toner Cartridge 5230         - 12 buc.

       Drum-standard capacity 5230                          - 6 buc.

5. Xerox WorkCentre 5790

     Toner Cartridge 1 buc. 65-87 ppm                    - 5 buc.

      Xerographic Module (45-90ppm)                     - 1 buc.

      Fuser Module (65-90 ppm)                              - 1 buc.

      Waste Toner Bottle                                          - 2 buc.

 

Termenul-limită  de prezentare a ofertelor (data/ora) 10.03.2011, ora 10.00

Valuta şi modul de achitare      -  lei MD

Termenul de valabilitate a ofertelor - o lună

Documentele de calificare ale operatorilor economici

1. Oferta de preţ

2. Certificatul de înregistrare a întreprinderii

3. Certificatul de la Inspectoratul fiscal privind datoriile faţă de buget

 

02.03.2011

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md