Concurs prin oferta de preţ, Primăria municipiului Chişinău

https://www.chisinau.md/ro/concurs-prin-oferta-de-pret-primaria-municipiului-chisinau-20373_264534.html

Evaluarea ofertelor privind achiziţionarea rechizitelor de birou

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea

bunurilor/serviciilor prin metoda cererii ofertelor de preţuri

 

Denumirea autorităţii contractante Primăria municipiului Chişinău  

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului)       bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,

Numărul de telefon şi persoana de contact 201575

Obiectul achiziţiei: Evaluarea ofertelor privind achiziţionarea rechizitelor de birou

Denumirea bunurilor serviciilor solicitate (cantitatea, descrierea succintă a acestora):

1.     Pix „Cello"                               - 200 buc.

2.     Pix cu gel                                  - 100 buc

3.     Pix corector                              - 50 buc.

4.     Marcher pentru text                   - 50 buc.

5.     Creion cu radieră                      - 150 buc.

6.     Creion mecanic                         - 20 buc.

7.     Cartridj pentru creion mecanic   - 20 buc.

8.     Mine „Cello"                            - 500 buc.

9.     Mine cu gel                              - 200 buc.

10. Clame nr. 3                               - 300 buc.

11. Clame nr. 5                               - 200 buc.

12. Clame color                              - 100 buc.

13. Capse nr. 24                                       - 300 buc,

14. Pioneze ţinte                    - 50 buc.

15. Pioneze                                     - 50 buc.

16. Clame triunghiulare           - 50 buc.

17. Clipsuri metalice                        - 100 buc.

18. Capsator corp metalic nr. 24     - 50 buc.

19. Cub suport p/u hârtie notiţe       - 50 buc.

20. Hârtie p/u notiţe adezive            - 500 buc.

21. Ecuson                                     - 50 buc.

22. CD-RW                                   - 50 buc.

23. Mapă-arhivă 8 cm.                    - 50 buc.     

24. Mapă-plastic cu şină-arc            - 100 buc.

25. Mapă colţ                                 - 100 buc.

26. Mapă cu sfoară (carton)            - 1000 buc.

27. Mapă cu şină carton                  - 1000 buc.

28. Mapă-plic                                 - 100 buc.

29. Organaizer mic                          - 20 buc.

30. Calculator „Citizen 888"            - 10 buc.

31. Perforator mijlociu                    - 50 buc.

32. Anticapsator                                       - 100 buc.

33. Vopsea pentru ştampilă             - 50 buc.     

34. File din plastic A4                     - 5000 buc.

35. Riglă 30 cm                              - 50 buc.

36. Radieră                                     - 50 buc.

37. Foarfece                                   - 20 buc.

38. Cuţit de cancelarie mijlociu        - 50 buc.

39. Coş p/u hârtie                           - 20 buc.

40. Ascuţitoare                               - 50 buc.

41. Mapă cu şină (plastic)               - 300 buc.

Termenul-limită  de prezentare a ofertelor (data/ora) 09.03.2011, ora 10.00

Valuta şi modul de achitare      -  lei MD

Termenul de valabilitate a ofertelor - o lună

Documentele de calificare ale operatorilor economici

1. Oferta de preţ

2. Certificatul de înregistrare a întreprinderii

3. Certificatul de la Inspectoratul fiscal privind datoriile faţă de buget

 

 

02.03.2011

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md