Concurs prin oferta de preţ, Primăria municipiului Chişinău

https://www.chisinau.md/ro/concurs-prin-oferta-de-pret-primaria-municipiului-chisinau-20373_264533.html

Achiziţionarea florilor vii

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea

bunurilor/serviciilor prin metoda cererii ofertelor de preţuri

 

Denumirea autorităţii contractante Primăria municipiului Chişinău  

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului)       bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83 

Numărul de telefon şi persoana de contact 201575

Obiectul achiziţiei: Evaluarea ofertelor privind achiziţionarea florilor vii

Denumirea bunurilor serviciilor solicitate (cantitatea, descrierea succintă a acestora):

1. Trandafiri „Olanda"     - 500 buc.

2. Gherbieră                    - 100 buc.

3. Crizanteme                  - 2820 buc.

4. Lalele                          - 500 buc.

Termenul-limită  de prezentare a ofertelor (data/ora) 09.03.2011, ora 11.00

Valuta şi modul de achitare      -  lei MD

Termenul de valabilitate a ofertelor - o lună

Documentele de calificare ale operatorilor economici

1. Oferta de preţ

2. Certificatul de înregistrare a întreprinderii

3. Certificatul de la Inspectoratul fiscal privind datoriile faţă de buget

 

 

02.03.2011

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md