Concurs pentru ocuparea funcţiei de psiholog

https://www.chisinau.md/ro/concurs-pentru-ocuparea-functiei-de-psiholog-20294_247902.html

Organizaţia CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru protecţia Drepturilor Copilului (DMPDC) angajează psiholog în cadrul echipei mobile din Casa Municipală Specializată pentru Copii, pentru implementarea proiectului ”Reforma sistemului rezidenţial din municipiul Chişinău. Casa Municipală Specializată pentru Copii”.

Organizaţia CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie  în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru protecţia Drepturilor Copilului (DMPDC) angajează psiholog în cadrul echipei mobile din Casa Municipală Specializată pentru Copii, pentru implementarea proiectului "Reforma sistemului rezidenţial din municipiul Chişinău.  Casa Municipală Specializată pentru Copii".

Denumirea postului: psiholog

Scopul activităţii psihologului: Asigurarea suportului psihologic copiilor cu vârsta de la 0 până la 7 ani copiilor din Casa Municipală Specializată pentru Copii (CMSC) în vederea prevenirii instituţionalizării şi reintegrării în familiile biologice / extinse; oferirea sprijinului psihologic şi emoţional pentru cuplurile mamă-copil din secţia maternală precum şi monitorizarea acestora;

Sarcinile activităţii psihologului:

 • Abordarea individuală a personalităţii copilului şi studierea particularităţilor lui individuale pe toată perioada aflării în instituţie;
 • Evaluarea psihologică a copiilor din CMSC;
 • Elaborarea planurilor individuale de intervenţie;
 • Evaluarea situaţiei sociale a familiilor biologice şi extinse a copiilor din instituţia Casa Municipală Specializată pentru Copii;
 • Desfăşurarea
 • Pregătirea psihologică a copiilor din CMSC pentru reintegrare sau plasament în servicii familiale substitutive;
 • Monitorizarea cazurilor de reintegrare în familia biologică sau extinsă a copiilor din instituţia Casa Municipală Specializată pentru Copii;
 • Monitorizarea cazurilor de plasament în servicii familiale substitutive etc.

Principii şi Valori:

 •  Respectarea drepturilor copilului în conformitate cu prevederile actelor internaţionale şi naţionale;
 • Promovarea interesului superior al copilului;
 • Respectarea şi asigurarea principiului confidenţialităţii;
 • Responsabilitate;
 • Atitudine non-discriminatorie.

 Cerinţe:

 • studii superioare cu specializarea în psihologie
 • experienţă de lucru cu copiii
 • permis de conducere, categoria B
 • cunoştinţe de operare PC (calculator)
 • în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

Pentru aplicare vor fi prezentate:

CV (cu numele a două persoane de referinţă)

Scrisoare de motivare

Date de contact: str. A. Vlăhuţă,3, fax. 242702,  dmpdc@ mail.md; dmpdcchisinau@mail.ru; tati_moca@yahoo.com  

Data limită pentru aplicare - 15 noiembrie.

 

05.11.2010

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md